Lukuvuoden aikana on mahdollista suorittaa 1–2 perusopintokokonaisuutta. Yleensä opiskelija valitsee yhden perusopintokokonaisuuden ja osia toisesta. Opinnot ovat yliopistotutkinnon osia. Perusopinnoissa opinto-oikeus avoimeen yliopistoon on yksi lukuvuosi.

Kemian perusopinnot, 25 op, JY

Jyväskylän yliopisto

Kemia on kokeellinen luonnontiede, joka tutkii aineen rakennetta ja sen muuntumista. Kemian tutkimuskohteena ovat alkuaineet ja niiden yhdisteet, luonnonaineet, vitamiinit, lääkeaineet, väriaineet, haju- ja makuaineet, muovit, ympäristölle haitalliset aineet ja torjunta-aineet. Kemian soveltavaa tutkimusta hyödynnetään erityisesti teollisuudessa.

Opintokokonaisuudesta ja sen yksittäisistä jaksoista on hyötyä valmistauduttaessa kemian, muiden luonnontieteiden, lääketieteen ja farmasian opintoihin. Perusopinnoissa käytetään suomenkielistä luentomateriaalia.

Opetussuunnitelma:

  • KEMP1110 Molekyylien maailma (5 op)
  • KEMP1120 Kemiallinen tasapaino ja energia (5 op)
  • KEMP1130 Epäorgaanisen kemian perusteet (5 op
  • KEMP1140 Orgaanisen kemian perusteet 4 (6 op)
  • KEMP1155 Elinympäristön kemia (2 op)
  • KEMP1165 Biologinen kemia ( 2op)

Katso opetussuunnitelma kurssikuvaukset täältä Kemian perusopinnot

Kemian opinnot suoritetaan pääosiltaan Jyväskylässä, johon Alkio-opisto järjestää ja kustantaa kuljetuksen. Alkio-opistolla opintoja ohjaa kemian opettaja FM Vesa Lahtonen.