Opiskelu

Opistolla voit opiskella sekä avoimen yliopiston kursseja että opiston omia kursseja. Avoimen yliopiston kurssit saat myöhemmin liitettyä yliopistotutkintoosi. Opiston omat kurssit auttavat erityisesti valintakokeisiin valmistautumisessa sekä tukevat yliopistokursseilla pärjäämistä.

Avoin yliopisto-opetus

Lukuvuoden aikana on mahdollista suorittaa 1–2 perusopintokokonaisuutta. Yleensä opiskelija valitsee yhden perusopintokokonaisuuden ja osia toisesta. Perusopinnoissa opinto-oikeus avoimeen yliopistoon on yksi lukuvuosi.

bio2

Opiston omat kurssit

(Muut kuin avoimen yliopiston opintojaksoihin kuuluvat kurssit)

Alla oleviin opintoihin voi tulla muutoksia.

Biologia: opettajana Saara Palmu

 • Solun sisältä: Solu ja perinnöllisyys, Biologian sovellukset
 • Ihminen: Ihmisen biologia (syventäen)
 • Biologian ohjaus: apua, tukea ja neuvoja kaikkeen mahdolliseen biologiaan

Luonnonvarat ja ympäristö: opettajana Kirsi Hintsanen

 • Ekologia: Ekologian perusteet
 • Luonnonvarat ja ympäristö: Luonnonvarojen kestävän käytön perusteet, Metsien luonnonvarat ja monikäyttö, Vesiekosysteemien toiminta ja luonnonvarat
 • Lajintuntemus: Johdatus eläinten ja kasvien lajintuntemukseen

Elävä luonto ja ympäristö:

 • Elävä luonto: Eliökunta, johdatus bio- ja ympäristötieteiden opintoihin
 • Luonto ja ympäristö: Ekologia ja ympäristö

Kemia: opettajana Susanna Tolsa, Teemu Säynäjäkangas ja Vesa Lahtonen

Kemian kursseilla käydään läpi kaikki lukion kursseilla käsiteltävät asiat peruskäsitteistä soveltaviin tehtäviin. Sinulla on myös mahdollisuus suorittaa avoimen yliopiston kemian perusopintoja. 

 • Orgaaninen kemia: Lukiossa käsiteltävät orgaanisen kemian asiat yhtenä kokonaisuutena: nimeämiset, funktionaaliset ryhmät, biomolekyylit ja reaktiot.
 • Laskennallinen kemia: Pääpaino kemian laskurutiinin hankkimisessa; erityisesti lukion 5. kurssin tasapainoasioita käsitellään huolella ja hartaasti.

Fysiikka: opettajana Teemu Säynäjakangas ja Sami Sorvo

Fysiikan kolmen kurssin aikana käydään läpi lukiotasoinen fysiikka alkaen yksinkertaisesta kinematiikasta ja päätyen lopulta moderniin fysiikkaan ja kvanttimekaniikkaan. Opetus on yhdessä LT-linjan kanssa.

 • Fysiikan perusteet: kinematiikka ja alkeismekaniikka
 • Klassinen fysiikka: Newtonin mekaniikka, aalto-oppi ja termodynamiikka
 • Nykyfysiikka: Sähköopista moderniin fysiikkaan

Lisäksi

 • Akateemiset oppimistaidot
 • Lukupiiritoimintaa ohjattuna ja omatoimisesti
 • Liikuntaa
 • Matematiikan opetusta koko lukuvuoden, opetus painottuu keväällä kemian tehtävissä tarvittavaan osaamiseen
 • Kevään kurssit: Biologian kertaus, Kemian yo-valmennus, Kemian tehovalmennus, Fysiikan yo-valmennus
 • Kestävän kehityksen viikko
 • Pajapäivä
 • Opintojen ohjaus ja tiimituki
 • Opintoretki (1–3 päivää)

Kielikoppi

 • Kirjoitusviestintä
 • Puheviestintä
 • Englannin tehopreppaus
 • Academic reading
 • Communication skills
 • Ruotsin kertaus
 • Svenska för naturvetare och matematiker

Kevään puolivuotiset opinnot

Jos pääset mukaan vain kevätlukukaudeksi, niin tarjolla on muun muassa seuraavat kurssit:

 • Ekologia ja ympäristö, Ekologian perusteet, Luonnovarojen kestävän käytön perusteet, Kemian yo-valmennus, Fysiikan yo-kertaus, Kemian tehovalmennus, Biologian kertaus.
 • Lisäksi lääketieteen valmentavien opintojen tarjonnasta kurssit Eliökunta ja evoluutio sekä Solu- ja molekyylibiologia järjestetään keväällä, kuten myös kemian ja fysiikan opintoja.
 • Avoimen yliopiston kursseista helpoiten suoritettavia ovat keväällä opetettavat kurssit sekä itsenäisesti oppimistehtävin ja/tai kirjatentein suoritettavat kurssit.

Väyläopiskelijoille suositellaan myös

 • Osia kemian perusopinnoista
 • Luonnonvarat ja ympäristö -opintoja
 • Viestintä- ja kieliopintoja

Katso lisää avoimen yliopiston väyläopinnoista Väylät ja polut.

Opintolautaset

Opiskelija saa ohjausta oman henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman tekemiseen ja opintolautasensa koostamiseen. Opiskelijoiden opintolautasista muodostuu erilaisia valinnoista riippuen.  Vuoden aikana ehtii suorittaa kahdet perusopinnot tehokkaasti opiskellen. 1 - 2 vuoden opiskelulla on mahdollista hakea väylän kautta yliopistoon.