Lukuvuoden aikana on mahdollista suorittaa 1–2 perusopintokokonaisuutta. Yleensä opiskelija valitsee yhden perusopintokokonaisuuden ja osia toisesta. Opinnot ovat yliopistotutkinnon osia. Perusopinnoissa opinto-oikeus Alkio-opistossa on yksi lukuvuosi.

Ravitsemustieteet, 26 op

Itä-Suomen yliopisto

Ravitsemustiede kuuluu Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekuntaan. Ravitsemustieteen perusteisiin kuuluu elintarviketuntenmus ja tieto elintarvikkeiden merkityksestä ravinnon lähteenä. Tavoitteena on antaa valmiudet ymmärtää ravitsemuksen merkitys terveyden ylläpitäjänä sekä yksilö- että väestötasolla. Opinnot sisältävät kirjallisuustenttejä, verkko-opintoja, oppimistehtäviä sekä luento-opetusta.

Opetussuunnitelma

  • Ravitsemustieteen perusteet, 4 op
  • Elintarvikkeet ruokavaliossa, 4 opRavitsemus ja ruokavaliot, 4 op
  • Ravitsemus ja liikunta, 4 op
  • Ravintofysiologia, 3 op
  • Ravitsemus- ja terveystieto sosiaalisessa mediassa, 3 op
  • Ravintolisät, 4 op

 Ravitsemustieteen perusopinnoista lisää Ravitsemustieteen perusopinnot