Ajankohtaista

Oletko vailla koulutuspaikkaa? Oletko 18–29-vuotias? Epäilyttääkö oma oppiminen? Ovatko aiemmat opinnot tuntuneet haastavilta tai jääneet kesken? Oletko kokenut oppimisvaikeudet esteenä opintoihin pääsyssä?

Uutta Alkio-opistossa: Elämässä eteenpäin koulutus, joka on suunnattu oppimisvaikeuksia kokeville 18–29-vuotiaille koulutus- tai työpaikkaa vaille oleville nuorille. Koulutus on maksuton.

Lukuvuoden 2020–2021 aikana järjestetään kaksi lukukauden mittaista koulutusta.
Haluatko aloittaa opinnot elokuussa? Syyslukukausi alkaa 12.8.2020 ja loppuu 18.12.2020. Jos haluat opiskelijaksi haku on käynnissä. Täytä hakulomake.

Elämässä eteenpäin – työ- ja opiskeluvalmiuksia oppimisvaikeuksiin ja elämänhallinnan haasteisiin

Koulutus sopii sinulle, jos

 • koet oppimisvaikeuksia.
 • haluat oppia tunnistamaan omat oppimisvaikeutesi ja niiden tuomat haasteet.
 • haluat löytää itsellesi sopivat opiskelu- ja oppimistaidot.
 • jos aiemmat opintosi ovat jääneet kesken.
 • haluat löytää motivaation opiskeluun.

Koulutuksessa voit opiskelutaitojen harjoittelun lisäksi

 • etsiä omaa alaasi
 • kokeilla korkeakouluopintoja
 • kehittää työelämävalmiuksiasi
 • parantaa viestintä- ja kielitaitojasi
 • valmistautua valintakokeisiin

Koulutus on maksuton 18–29-vuotiaille. Myös yli 29-vuotiaat voivat hakea opiskelupaikkaa, mutta heidän täytyy maksaa koulutus itse tai hakea opintoseteliä, joka kattaa opintomaksut. Tarkemmat tiedot opintomaksuista

Me tarjoamme

Lukukauden pituisen opintokokonaisuuden, joka auttaa sinua opiskelutavoitteidesi saavuttamisessa. Koulutuksessa opit tunnistamaan oppimisvaikeutesi ja löytämään itsellesi sopivat tavat opiskella.

Koulutus on Opetushallituksen tukemaa ja siksi 18–29-vuotiaalle opiskelijalle ilmainen. Koulupäivinä saat ilmaisen lounaan opiston omassa ruokalassa. Lisäksi voit hakea maksutonta asuntolapaikkaa opiston asuntolasta kahden hengen huoneesta tai saat matkakortin, jolla voit kulkea linja-autolla Jyväskylän tai Jämsän seudulta opistolle.

Elämässä eteenpäin -koulutuksessa saat tukea ja ohjausta oppimisvaikeuksiesi tunnistamiseen ja oman oppimistapasi löytämiseen ja vahvistamiseen sekä opiskelun esteiden ylittämiseen. Koulutuksessa keskitytään eri tavoin jokaisen opiskelijan opiskelutaitojen ja oman oppimistavan kehittämiseen.

Linjalla päähuomio on kohdistettu opiskelutaitojen ja -valmiuksien vahvistamiseen ja erilaisten opiskelua haittaavien tekijöiden ylittämiseen. Lisäksi voit etsiä omaa alaasi ja kokeilla eri yliopisto- ja ammattikorkeakouluopintoja. Saat ohjausta ja tukea valintojen tekemiseen.

omanlaisensa_oppija

Opiskelu

Opinnoissa tuetaan sinua tunnistamaan sinulle parhaat oppimis- ja opiskelutavat. Samalla kehität opiskelutaitojasi ja työelämävalmiuksia, kuten digitaidot, ryhmätyötaidot, aikatauluttaminen.

Koulutuksen tavoitteena on kehittää korkeakouluvalmiutta, vahvistaa opiskelun perusvalmiuksia ja akateemisia oppimistaitoja, kuten kirjallista ja suullista ilmaisua. Opinnoissa valmistaudutaan korkeakoulujen hakuprosesseihin ja tutustutaan erilaisiin urapolkuihin.

Henkilökohtainen ja ryhmänohjaus tukevat sinua, kun etsit sinulle sopivinta oppimistapaa, pohdit opintojen ja alan valintaa sekä tietenkin opinnoissasi. Teet oman henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman linjanjohtajasi kanssa ja voit päivittää sitä lukukauden aikana.

Ohjaus

Yksilöohjauksessa ja henkilökohtaistamisessa huomioidaan yksilölliset tarpeesi ja tavoitteesi, sekä nykyiset opiskelutaitosi ja haasteesi opiskelussa. Tarvittaessa järjestetään tukiopetusta yksilöllisesti, pareittain tai pienryhmissä.

Ryhmäohjauksessa perehdytään ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin tutustuen koulutustarjontaan ja hakuprosessiin (opintopolku.fi) ja saat realistisen kuvan koulutusvaihtoehdoista. Lisäksi voit kehittää ja päivittää omia työnhakutaitojasi ja laatia oman CV:n.

Vertaistukea oppimisen haasteita kokeville-ryhmässä samassa tilanteessa olevat opiskelijat keskustelevat yhdessä ja vertaisryhmäohjaajan kanssa. Kokoontumisissa tehdään pienryhmäharjoituksia sekä jaetaan ajatuksia ja kokemuksia opiskeluun ja elämään liittyvistä asioissa, opiskelutaidoista ja -tavoitteista, suunnitelmista ja valintakokeisiin valmentautumisesta sekä puretaan stressiä ja rentoudutaan.

Opintotarjotin

Linjan omat opinnot

 • Oppimisvaikeudet ja minä oppijana 
 • Motivaatio, tavoitteet ja oppimisstrategiat 
 • Minäkäsitys ja itsetunto
 • Opiskelu- ja digitaidot 
 • Ohjaus
 • Vertaistukea oppimisen haasteita kokeville-ryhmä
 • Työelämään tutustumisjakso

Lisäksi voit valita esimerkiksi

 • Akateemiset oppimistaidot
 • Korkeakoulualat tutuiksi
 • Tukisukka-vertaisryhmä
 • Kansalaisvaikuttaminen ja uudet tavat vaikuttaa
 • Kestävän kehityksen viikko
 • Pajapäivät
 • Alkio-kerho
 • Johdatus monikulttuurisuuteen
 • Johdatus sukupuolentutkimukseen
 • Ruotsi (eri tasoja)
 • Englanti (eri tasoja)
 • Luonnontieteet: biologia, kemia, matematiikka
 • Ilmastonmuutos ja yhteiskunta
 • Talouden teemat
 • Ensiapu 1
 • Hygieniapassi
 • Leikkivä ihminen / Ihmisen elämänkulku ja kehitys
 • Liikunta
 • Ryhmäohjauksen perusteet
 • Terveyskasvatus ja päihdetyö
 • Musaklubi Embryo

Avoimen korkeakoulun opinnot (tutkinnon osat)

Jyväskylän yliopiston opintovaatimusten mukaan

 • Academic Reading (3 op)
 • Interdisciplinary Communication Skills (3 op)
 • Kirjoitusviestinnän perusteet (3 op)
 • Puheviestinnän perusteet (2 op)
 • Svenska (3 op)

Katso lisää avoimen yliopiston opinnoista ja avoimen amk-opinnoista.

Humanistisen ammattikorkeakoulun maksuttomat kurkistuskurssit

 • Kulttuurituotannon perusteet 3 op
 • Otetta suomalaiseen viittomakieleen 2 op
 • Otetta puhevammaisten tulkkaukseen 2 op
 • Yhteisöpedagogi – ihmissuhdetyön ammattilainen 3 op

Ks. lisää https://kauppa.humak.fi/

Korkeakouluopinnoista voit tällä linjalla valita eri oppiaineista yksittäisiä opintojaksoja tai käydä vain seuraamassa opetusta ilman sitoutumista niiden suorittamiseen.

Opettajat

Lisätiedot: Riitta Rautiainen, linjanjohtaja, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Anna Tolonen, vertaisohjaaja
Heta Juntunen, opiskelutaidot
Saila Leukumaa-Autto, opiskelualat

Tietoa hakemisesta ja hakulomake

Ota yhteyttä

Tervetuloa opiskelemaan!