Ajankohtaista

Ajanjakso: 10.8.2022–18.5.2023

Haku lukuvuoden 2022–2023 opintoihin on käynnistynyt! Täytä hakulomake.

Linjan nimi muuttuu. Uusi nimi on Englannin kieli ja viestintä.

Tällä opintolinjalla voit suorittaa englannin kielen perusopinnot Tampereen yliopiston väylävaatimusten mukaisesti. Väylähaun kautta voit päästä yliopistoon opiskelemaan ilman valintakoetta!

Haluatko opiskella ja

parantaa vieraiden kielten taitojasi ja tutustua eri kulttuureihin? Samalla opit kommunikoimaan tehokkaasti yli kieli- ja kulttuurirajojen ja treenaat akateemisen opiskelun taitoja kannustavassa ja oppimista tukevassa ilmapiirissä.

Aloita korkeakouluopinnot jo nyt ja valmistaudu samalla valintakokeisiin tai yo-kirjoitusten uusintaan!

opiskelija joukko

Tarjolla monenlaisia opintopolkuja – minkä polun sinä valitsisit?

Valmistautumista kieliasiantuntijan tai kääntäjän opintoihin:
    Englannin perusopinnot + käännöskurssit

Tavoitteena kieltenopettajan opinnot:
    Englannin perusopinnot + kasvatustieteen perusopinnot

Tehokkaaksi ja taitavaksi viestijäksi:
    Viestinnän ja journalistiikan perusopinnot + vieraiden kielten sekä puhe-/kirjoitusviestinnän kurssit

Monikulttuurisuuden osaajaksi:
    Monikulttuurisuus-opinnot + Kulttuurienvälinen viestintä ja vieraiden kielten kurssit

Valitse opintopolkusi näistä tai kokoa oman näköinen yhdistelmäsi koko opiston opetustarjonnasta!

Me tarjoamme

Englannin kielen ja kansainvälisyyden linjalla voit opiskella yliopistotutkinnon osia, kuten englannin kielen perusopinnot, monikulttuurisuus-opinnot tai viestinnän ja journalistiikan opinnot. Lisäksi opiskellaan viestintä- ja kieliopintoja sekä muita kursseja opiston tarjonnasta.

Yliopistollisten aineiden opiskelu antaa korkeakouluopiskelusta kiinnostuneelle opiskelijalle vahvan tieto- ja taitopohjan. Vuoden opiskelu KK-linjalla takaa sellaiset opiskeluvalmiudet, joiden avulla suurin osa opiskelijoista pääsee Alkio-vuoden jälkeen yliopistoon tai ammattikorkeakouluun opiskelijaksi. Opiston laaja kurssitarjonta mahdollistaa tehokkaan vuoden niillekin, jotka eivät ole vielä löytäneet omaa opiskelualaansa. Linjalle voi myös tulla täydentämään aiempaa korkeakoulututkintoaan. Lue täältä lukuvuonna 2017-18 linjalla opiskelleiden aikuisopiskelijoiden opiskelukuulumisia!

Opistovuoden aikana suoritetut avoimen yliopiston opintopisteet voi sisällyttää jatko-opiskelupaikassa osaksi korkeakoulututkintoa. Opinnot valmistavat tehokkaasti myös valintakokeisiin. Tämän lisäksi opiston vapaa-ajantoiminta antaa jokaiselle opiskelijalle uusia kokemuksia, elämyksiä ja ystäviä.

Väyläopinnot

KK-linjalla on mahdollista suorittaa englannin kielen perusopinnot Tampereen yliopiston väylävaatimusten mukaisesti sekä viestinnän alan opintoja Jyväskylän, Tampereen ja Vaasan yliopistojen väyliin.

Katso lisää avoimen yliopiston väyläopinnoista Väylät ja polut.

kirjat

Sijoittuminen

Suurin osa viime vuosien opiskelijoista on Alkio-vuoden jälkeen lähtenyt opiskelemaan englantia tai muita kieliä yliopistoon. Osa on päässyt ammattikorkeakoulujen englanninkielisille opintolinjoille tai päätynyt opiskelemaan matkailua tai kaupallista alaa. Joka vuosi linjalla opiskelee myös aiempaa korkeakoulututkintoaan täydentäviä aikuisopiskelijoita.

Vuosittain linjalla opiskelleista noin 70-85 % saa haluamansa opiskelupaikan yliopistosta tai ammattikorkeakoulusta.

Opiskelu

Opiskelu KK-linjalla on kokopäivätoimista, tehokasta ja hauskaa! Opetus on laadukasta lähiopetusta pienryhmissä. Lisäksi opiskeluun kuuluu ohjattua itsenäistä työskentelyä. Linjahenki muodostuu vuoden aikana kantavaksi voimaksi, jonka avulla vaativan opiskelunkin jaksaa paremmin. Linja järjestää yhdessä erilaisia tapahtumia, juhlia ja retkiä, jotka ovat ikimuistoinen osa Alkio-vuotta.

Opintojasi tukevaa ohjausta on tarjolla koko opiskeluvuoden ajan. Linjanjohtaja keskustelee jokaisen opiskelijan kanssa henkilökohtaisesta opintosuunnitelmasta. Lisäksi järjestetään koko linjan yhteistä opinto-ohjausta viikoittain.

Opettajat

Reetta Seppälä: linjanjohtaja, opettaja (englanti, kulttuurienvälinen viestintä)
Riikka Voipio: opettaja (englanti, käännöskurssit, ranska)
Kirsi Toivonen: opettaja (ruotsi)

Linkkejä lisätietoihin

Englannin kielen ja kansainvälisyyden opintotarjotin

Opiskelijat kertovat

Tietoa hakemisesta ja hakulomake

Ota yhteyttä

Tervetuloa opiskelemaan!