Englannin aineopinnot, JY

Suunnitelmissa on järjestää englannin aineopinnot lukuvuonna 2021-2022, mikäli saamme järjestämisoikeuden opintoihin. Opinnot suoritetaan sivutoimisena opiskelijana. Opintojen kontaktiopetus järjestetään Alkio-opistolla Jyväskylän Korpilahdella viikonloppuopetuksena ja oppimistehtävinä sekä tentteinä, joten opintojen suorittaminen työn ohella on mahdollista.

Opintokokonaisuuden aikataulusta tiedotetaan tarkemmin tällä sivulla lukuvuoden 2020-2021 aikana.