Englannin perusopinnot, 28 op, JY

Alkio-opistolla voi suorittaa englannin kielen perusopinnot (28 op) Jyväskylän yliopiston vaatimusten mukaan. Opinnoissa käsitellään monipuolisesti kielitiedettä, englanninkielisiä kulttuureita, kirjallisuutta sekä kieli- ja viestintätaitoja.

Opinto-oikeus avoimeen yliopistoon on voimassa yhden lukuvuoden, ja opintokokonaisuuden saa suoritettua lukuvuoden aikana. Kielitaidon lähtötasona on lukion A-englanti tai vastaavat tiedot. Opetus järjestetään arkipäivisin virka-aikaan ja opintojaksoilla on läsnäolovelvoite. Etäopiskelu ei ole mahdollista.

Opistolla suoritetut perusopinnot voi sisällyttää osaksi korkeakoulututkintoa, joten yliopistoon pääsyn jälkeen opiskelija voi jatkaa englannin opintojaan aineopintoihin.

Englantia opistolla opettavat FM Riikka Voipio ja FM Reetta Seppälä sekä tuntiopettajat.

Opintojaksot

  • Academic Writing (4 op)
  • Practical Grammar (2 op)
  • Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen (2 op)
  • Introduction to Language Study (4 op)
  • Exploring Grammar (2 op)
  • Discourse and Literacy (2 op)
  • Introduction to Literary Studies (3 op)
  • Cultural History of the English-speaking World (4 op)
  • Pronunciation and Oral Skills (3 op)
  • The Story of English (2 op)

Opinnoista muualla: Englannin kieli, Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto

Lisätietoja

Riikka Voipio
puh. 040 187 8060
riikka.voipio(at)alkio.fi