Opiskelu

Suurin osa KK-linjan opiskelijoista tekee lukuvuoden aikana muiden kurssien lisäksi yhdet perusopinnot, mutta määrätietoinen opiskelija ehtii hyvin suorittaa kahdetkin perusopinnot. Avoimen yliopiston opintoina suoritetut yliopistotutkinnon osat sisällytetään jatko-opinnoissa osaksi suoritettavaa tutkintoa.

Opiskelija saa lukuvuoden aikana ohjausta henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman tekoon ja oman opintolautasensa koostamiseen. Opiskelijoiden opintolautaset ovat erilaisia kurssivalinnoista riippuen.

Yliopistotutkinnon osat

 • Englannin kielen perusopinnot 25 op (JY)
 • Viestinnän ja journalistiikan perusopinnot 25 op (JY)
 • Monikulttuurisuus-opintokokonaisuus 25 op (TY)

JY= Jyväskylän yliopiston vaatimusten mukaan
TY = Turun yliopiston vaatimusten mukaan

Kuvaukset opinnoista: Englannin perusopinnotViestintä ja journalistiikka ja Monikulttuurisuus-opintokokonaisuus

Kielikopin kurssit

Jyväskylän yliopiston vaatimusten mukaan

 • Kirjoitusviestinnän perusteet (3-5 op)
 • Puheviestinnän perusteet (2 op)
 • Academic Reading (3 op)
 • Interdisciplinary Communication Skills (3 op)
 • Svenska för språkvetare / skriftlig, muntlig (5 op)

Katso tarkemmin viestintä- ja kieliopinnot, Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto.

Linjan kurssit

 • Translation Studies English-Finnish
 • Translation Studies Finnish-English
 • Englannin tehopreppaus
 • Ruotsin kertaus 1 ja 2, ranskan alkeet ja jatko
 • Kulttuurienvälinen viestintä
 • English Classics Bookworm
 • Opintoretki ulkomaille/kotimaahan

 Näiden kurssien lisäksi opiskelija saa vapaasti valita opintoja muiden opintolinjojen tarjonnasta.