Viestintä ja media, 25 op, JY

Viestinnän ja median perusopintojen (25 op, Jyväskylän yliopiston vaatimusten mukaan) suorittaminen antaa valmiuksia teknologiavälitteisen viestinnän merkityksen ymmärtämiseen, viestinnällä vaikuttamiseen, organisaatio- ja ryhmäviestintään sekä mediakriittisyyteen. Viestinnän ja median opinnoissa voit opiskella laaja-alaisesti viestinnän ja vuorovaikutuksen ilmiöitä.

Opintoja voit hyödyntää yrityselämän, median, koulutuksen, viestintäteknologian, politiikan, kulttuurin tai hallinnon työtehtävissä. Opintokokonaisuuden suoritettuasi sinulla on hyvät edellytykset hakeutua journalistiikan tai viestinnän opintoihin yliopistoon.

Opintojaksot

  • Johdatus viestinnän ja median tutkimukseen 5 op
  • Viestintä ja vaikuttaminen 5 op
  • Työelämän viestintä 5 op
  • Media-analyysi ja mediamaiseman murrokset 5 op
  • Viestinnän etiikka ja normit 5 op

Viestinnän ja median perusopintojen opiskelutapoina ovat lähiopetus Jyväskylässä, verkkomateriaaliin ja kirjallisuuteen perehtyminen, oppimistehtävien kirjoittaminen, tenttiminen ja ryhmätyöskentely.  Alkio-opistolla opintojen etenemistä tukee tuutoriryhmä, joka tapaa muutaman kerran viikossa opistolla.

Opinnoista muualla: Viestintä ja media, Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto

Lisätietoja

Reetta Seppälä
puh. 040 714 3464
reetta.seppala(at)alkio.fi