Viestintä ja journalistiikka, 25 op, JY

Viestinnän ja journalistiikan perusopintojen (25 op, Jyväskylän yliopiston vaatimusten mukaan) suorittaminen antaa valmiuksia viestinnän merkityksen ymmärtämiseen, viestinnällä vaikuttamiseen, organisaatio- ja ryhmäviestintään sekä mediakriittisyyteen. 

Opintoja voit hyödyntää yrityselämän, median, koulutuksen, viestintäteknologian, politiikan, kulttuurin tai hallinnon työtehtävissä. Opintokokonaisuuden suoritettuasi sinulla on hyvät edellytykset hakeutua journalistiikan tai viestinnän opintoihin yliopistoon.

Opintojaksot

  • Johdatus viestinnän ja journalismin tutkimukseen 5 op
  • Organisaatioviestintä 5 op
  • Mediamaiseman murrokset 5 op
  • Viestintä ja vaikuttaminen 5 op
  • Viestinnän ja journalismin etiikka ja normit 5 op

Viestinnän ja journalismin perusopintojen opiskelutapoina ovat lähiopetus Jyväskylässä, reaaliaikainen verkko-opetus, verkkomateriaaliin ja kirjallisuuteen perehtyminen, oppimistehtävien kirjoittaminen ja tenttiminen. Alkio-opistolla opintojen etenemistä tukee tuutoriryhmä, joka kokoontuu opistolla.

Opinnoista muualla: Viestintä ja journalistiikka, Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto