Oletko vailla opiskelupaikkaa? Vielä ehdit aloittamaan opintosi Historian ja kulttuuriteteiden linjalla.  

Kevätlukukausi päättyy 18.5.2022. Voit myös jo hakea lukuvuodelle 2022-2023 (opiskeluaika 10.8.2022-19.5.2023).  Tutustu tarjontaan ja täytä hakulomake!

Onnea tähän asti eri yliopistoihin päässeille linjan opiskelijoille. Lukuvuoden 2019-2020 ensimmäisen vuoden opiskelijoista 87,5 % pääsi yliopistoon. Erityisonnittelut myös jatkoon selvinneille väyläläisille!

Muista, että  opiskelemalla avoimen yliopiston opintoja riittävästi voit hakea väylän kautta yliopistoon tutkinto-opiskelijaksi ilman valintakokeita. Jyväskylän, Turun, Helsingin ja Oulun yliopisto ovat kehittäneet historian opintoihin vuodessa suoritettavan nopeutetun väylän. Tampereen ja Joensuun yliopistoilla on normaali väylä.

Alkio-opistossa on mahdollista suorittaa kaikki edellä mainittuihin historia-aineiden väyläopintoihin kuuluvat opinnot. Katso lisää väylät ja polut.

Huomaathan, että historian opinnoissa linjalaisten on mahdollista hakea opintotuen ohella lisärahoitusta opiskeluihinsa erityisrahastosta (katso Stipendit).  Täytä hakemus rohkeasti!  Motivaatio ratkaisee.

 Alkio historia

Haluatko opiskella ja

 • kehittää taitoja ymmärtää muuttuvaa maailmaa?
 • tutustua syvällisemmin Suomen ja maailman menneisyyteen?
 • perehtyä maailman kulttuureihin?
 • tutkiskella omia kiinnostuksen kohteitasi?
 • suorittaa yliopistotutkinnon osia?
 • parantaa mahdollisuuksiasi jatko-opintoihin?
 • saada tuntumaa akateemisesta ilmapiiristä?
 • monipuolistaa maailmankuvaasi? 
 • syventää lukiokurssien teemoja?
 • korottaa lukion arvosanojasi?

Me haluamme

tarjota sinulle mahdollisuuden kaikkeen tähän.

Meillä voit opiskella tuetusti ja tehokkaasti.

 

Opiskelu

Alkio-opistossa suorittamasi tutkinnon osat hyväksiluetaan korkeakoulussa.

Voit avata reitin opintoihin yliopistossa.

 • Vuoden aikana voit suorittaa yliopisto-opintoja saman määrän kuin varsinaisena opiskelijana yliopistossa.
 • Riippumatta siitä, mihin yliopistoon pääset, liität opintokokonaisuudet osaksi tutkintoasi ja yleensä jatkat suoraan seuraavaan opintokokonaisuuteen.
 • Käytännössä olet tehnyt valmiiksi noin vuoden opinnot yliopistossa. Mikään ei siis mene hukkaan ja vuosi ei ole mikään välivuosi, ellet niin halua. 
 • Samalla valmistaudut mahdollisiin valintakokeisiin - myös erillisen valintakoekertauksen avulla, ja keräät opintoja yliopistoon hakemiseen väylävaihtoehdon kautta.
 • Opiskelu Alkiolla ei myöskään muuta asemaasi yliopistojen ensikertalaiskiintiössä.
 • Opinnot kuuluvat opintotuen piiriin.

Sijoittuminen

Mahdolliset työpaikat - onko joku näistä sinun urapolkusi?

Linjalla opiskelleita on myöhemmin sijoittunut mm. seuraaville aloille

 • Koulut ja oppilaitokset: opettajat, rehtorit, kouluttajat, suunnittelijat
 • Tiedotusvälineet: toimittajat (lehdistö, radio, televisio)
 • Museot: museoamanuenssit, näyttelypäälliköt, museonjohtajat, arkeologit
 • Hallinto: tiedottajat, kansanedustajien erityisavustajat, hallintopäälliköt, arkistot
 • Kansainväliset tehtävät: diplomaatit, erityisasiantuntijat (EU, YK)
 • Yliopistot: professorit, assistentit, tutkijat
 • Muut asiantuntijatehtävät: järjestöt, yhdistykset

Alkio-opiston historian ja kulttuuritieteiden linjalla voit suorittaa

 • Historian perusopinnot 30 op  -  menneisyyden kivijalka
 • Poliittisen historian perusopinnot 25 op -  valtasuhteet näkyviksi
 • Museologian perusopinnot 25 op - museoalalle pätevöittävä

Uusia opintoja lukuvuonna 2021–2022

 • Taidehistorian ja taidekasvatuksen perusopinnot 30 op
 • Tulevaisuudentutkimuksen perusopinnot 25 op, aloitus kevätlukukaudella 2022
 • Uskontotiede 15 op
 • Arkeologia ja historia 5 op

Aineopintoina on tarjolla

 • historian aineopinnot (40 op, Jyväskylän yliopiston vaatimusten mukaisesti) osana Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston tarjontaa.

Valitset aineyhdistelmät omien päämääriesi ja kiinnostuksesi mukaan.

Vuoden aikana käsitellään lisäksi erityisteemoja menneisyyttä ja nykymaailman ymmärtämistä silmällä pitäen. Mukana ovat valintojesi mukaan esimerkiksi Esihistoria ja vanhat kulttuurit, Antiikin historia, Kulttuurin aikakaudet tai Nykyhistoria. Tavoitteena on itsemme ja  muuttuvan maailman ymmärtäminen.

Linjan aineiden syventäminen tukee myös yo-kokeitaan korottavia (mm. historia, äidinkieli ja uskonto). Kirjoittamisen tukemiseen kiinnitetään erityishuomiota.

 Opetus

Opetus toteutetaan monimuotoisella ja jatkuvasti jalostuvalla ja omaa oppimista jalostavalla tavalla yliopistossa opettaneiden henkilöiden johdolla. Luennot, kirjatentit, lukupiirit, opintotehtävät, seminaarit  ja keskustelut jäsentävät eri tavoin oppimista  ja kehittävät akateemisia opiskelutaitojasi.

Toimintaa koordinoi linjanjohtaja FL, KM Anne Mäkipelto.

Kolme kovaa sanaa opiskeluvuodesta opiskelijoilta itseltään:

 • Opettavainen, hektinen, yllättävä.
 • Intensiivinen, ajatuksia herättävä.

Linjan väyläopinnot avoimen yliopiston yhteistyönä mahdollistavat hakemisen yliopistoon ilman valintakoetta.

Alkiovuoden jälkeen voit hakea oppiaineitasi opettaviin yliopistoihin kaikkialla Suomessa. Jokunen opiskelija on päätynyt ulkomaillekin.

Brita Kaisa

 

Opintoihin liittyy myös

 • teemapäiviä
 • saunailtoja ja juhlia
 • vierailijoita ja vierailuluentoja
 • opintokäyntejä ja opintomatkoja.

Linjalaiset perehtyivät viimekertaisella opintomatkallaan saksalaisuuteen. Tulevaisuudessa suuntaamme eurooppalaisuuden ja politiikan keskeisille paikoille Brysseliin ja Luxemburgiin. Uutena linjan opiskelijana olet vaikuttamassa aina kuluvan lukuvuoden kohteen valintaan! 

Vuosi Alkio-opistolla

auttaa sinua tekemään päätöksiä jatkoa varten ja harjaannuttaa akateemiseen maailmaan.

Kansanopistovuosi on pehmeä lasku itsenäiseen elämään. 

Historiasta valmiina noin vuoden yliopisto-opinnot

Opiskelu Alkio-opistolla vastasi odotuksiani. Sain hyvää opetusta, uusia kavereita ja opin akateemisia opiskelutaitoja. Toisinaan opinnot olivat haastavia.

Alkio-opistossa opin esimerkiksi uudenlaisia lähestymistapoja esseevastaukseen ja aiheen rajausta. Mikään haaste ei ollut ylitsepääsemätön, ja apua sai niin opettajilta kuin opiskelukavereilta.

Nyt tiedän, miten rakennetaan hyvä vastaus. Aion hakea uudelleen lukemaan ainakin Jyväskylän yliopistoon, ehkä myös Turkuun ja Tampereelle. Uskon, että sisäänpääsymahdollisuuteni ovat nyt paremmat kuin ensimmäisellä yrittämällä.

Lauri Ahtola, historia 2018–2019

Suomen yliopistojen sijasta Lauri päätyi kirjoittamaan historian esseitä Worcesterin yliopistoon Englantiin

Sangen erilainen “välivuosi”

Päädyin Alkiolle muiden ehdotuksesta. Halusin palavasti muuttaa pois kotoa ja kokeilla siipiäni. Alkio-opisto oli tähän mainio vaihtoehto. Alkion ilmapiiri ja H-linja olivat unelmien ympäristö kokeilla itsenäistä vastuunottoa ja elämistä.

Linjalaisista tuli opiskeluvuoden aikana kuin toinen perheeni, sillä vietimme yhdessä aikaa niin koulussa kuin vapaa-ajallakin. Yhdessä tuli osallistuttua Tähkä-iltoihin, luettua tentteihin ja tehtyä projektitöitä. Vaikka vuosi Alkiolla oli työntäyteinen, ehti samalla luoda uusia ihmissuhteita, joiden toivoo kantavan läpi elämän.

Koen tätä kirjoittaessani Alkion antaneen minulle runsaasti eväitä elämään. Olen tehnyt opintojen eteen töitä ja nähnyt, kuinka työ on tuottanut tulosta. Nyt valmistaudun aloittamaan kulttuuriantropologian ja arkeologian opinnot Oulun yliopistossa.

Välivuodeksi opiskeluvuotta ei todellakaan voi sanoa, sillä lomailemaan ei Alkiolle lähdetty. Omalla tavallaan tavanomaisesta poikkeava kevät 2020 koronan myötä jäi myös lähtemättömästi mieleen. Se teki linjastamme varmasti entistä tiiviimmän. Oli myös mielenkiintoista tutustua ja lopulta sopeutua pariksi kuukaudeksi  uudenlaiseen rytmiin ja koulunkäyntiin kotoa käsin. Jotkut tosin tarvitsivat erillisen aamuherätyksen. Keinot piti vain keksiä.

Kaisa Savola, historia 2019–2020

kasvetaanopitaanyhdessa

Alkiolla kasvetaan ja opitaan yhdessä

Kuten luultavasti moni muukin Alkiolle saapuva, muutin ensi kertaa kotoani pois ja matkaa kotoani Alkiolle oli vieläpä reilut 600 km. Mietin, miten tulisin pärjäämään siellä. Mutta pelkoni osoittautui aivan turhaksi.

Korpilahti-actionista lähtien aloimme tiivistyä. Kevään opiskelutahti oli kovempi ja illanistujaisemme vähenivät. Kuulimme usein muiden linjojen jäseniltä, että kuinka tiivis porukka olimme. Vaikka me kaikki olimme erilaisia, tulimme toimeen hyvin eikä ketään jätetty ulkopuoliseksi. Kaikki löysivät oman paikkansa. Kevään linjamatkamme kohdistui Lontooseen, jonne melkein kaikki osallistuivat. Viikon aikana seikkailimme pitkin Lontoota ja käväisimme päivän reissun Oxfordissakin.

Alkio oli hyvää kouluttautumista kohti itsenäisyyttä ja yliopisto-opiskelua. Tuntuu, että mainokset harvoin pitävät paikkansa, mutta Alkion mainonta piti ainakin kohdallani paikkansa.

Sain opiskelupaikan historiaan Tampereen yliopistosta, kyllä Alkiosta oli apua.:)

Brita-Kaisa Välimaa, historia 2014–2015 Lue Brita-Kaisan koko opiskelijatarina

 Tervetuloa  tekemään  erilainen vuosi!

Carta marina

 OPINTOMATKAT

 • Prahan kevät 2007
 • Stockholm och Uppsala 2008
 • Hello Dublin! 2009
 • Vaikuttava Skotlanti 2010
 • Monipuolinen Puola 2011
 • Ikuinen Rooma 2012
 • Sukulaismatka Unkariin 2013
 • Unohtumaton Istanbul 2014
 • Monikulttuurinen Englanti 2015
 • Kroatia Balkanin peili 2016
 • Suvaitseva Hollanti 2017
 • Yllättävä Kreikka 2018
 • Hämmentävä (Itä-)Saksa 2019

Linkkejä lisätietoihin

Historian ja kulttuuritieteiden opintotarjotin

Opiskelijat kertovat

Tietoa hakemisesta ja hakulomake

Ota yhteyttä

 TERVETULOA VAIKUTTAMAAN TULEVAISUUTEESI!