Opiskelu

Lukuvuoden aikana sinun on mahdollista suorittaa yliopistollisia perusopintoja. Samalla keräät opintopisteitä ns. väylähakua varten. Saat myöhemmin liitettyä opinnot yliopistotutkintoosi.

Voit hyödyntää myös opiston kymmeniä muita yliopistotutkinnon osia yhdistelemällä tämän linjan ja muiden linjojen tarjontaa.

Lisäksi voit suorittaa valmiiksi yliopistotutkintoon pakollisina kuuluvia kieli- ja viestintäopintoja.

Opiskelutaitojen ja sosiaalisten valmiuksien kehittämiseen kiinnitetään erityistä huomiota.

Historian perusopinnot - perusta moneen

Teemoina mm.

 • Yhteiskunnan muutoksen historia
 • Poliittinen kulttuuri
 • Terveys ja sairaus historiassa
 • Uuden ajan murros ja historian jatkuvuus
 • Historian luonne ja tutkiminen

Tarkemmat opintojaksokuvaukset: Historian perusopinnot.

Historian aineopinnot - kohti asiantuntijuutta

Aineopinnot suoritetaan perusopintojen jälkeen.
Aineopinnoissa painottuu historian metodisten valmiuksien kehittäminen. Sinun on mahdollista erikoistua

 • poliittiseen
 • aate- ja oppihistoriaan
 • kulttuurihistoriaan
 • uuteen sosiaalihistoriaan tai
 • taloushistoriaan

Voi perehtyä myös tietyn kulttuurialueen, esimerkiksi Euroopan, Amerikan, Aasian tai Suomen historiaan.

Tarkemmat opintojaksokuvaukset: Historian aineopinnot.

Historia ja arkeologia: Esihistoriasta keskiajan loppuun, 5 op

Ks. lisää Turun yliopiston opinto-opas Esihistoriasta keskiajan loppuun.

Poliittisen historian perusopinnot - teoriaa ja käyntäntöä

 • Johdatus politiikan tutkimukseen 5 op
 • Johdatus poliittisen historian tutkimukseen:
  • Poliittisen historian suuntauksia 2 op
  • Historiantutkimuksen peruskysymyksiä 3 op
 • Ideologioiden muotoutuminen ja poltiikan teorian klassikot 5 op
 • Suomalaisten maailmat 5 op
 • Maailmanhistoriat:
  • Euroopan historia 3 op
  • Globaalihistoria 2 op

Tarkemmat opintojaksokuvaukset: Poliittinen historia, Turun yliopiston avoin yliopisto.

Taidehistorian ja taidekasvatuksen perusopinnot - kulttuuri näkyväksi

 • Taide kulttuurisena ilmiönä 5 op
 • Taiteentutkimuksen perusteet 5 op
 • Taide ja yleisöt 5 op
 • Länsimaisen taiteen historia 5 op
 • Suomen taiteen historia 5 op
 • Länsimaisen kulttuurin teemat ja kuvastot 5 op

Tarkemmat opintojaksokuvaukset osoitteessa https://www.avoin.jyu.fi/opinto-opas/fi/moduuli/taiavoinjyu/

Museologian perusopinnot - ammatillisesti pätevöittävä

 • Johdanto museologiaan 5 op
 • Kokoelmatyö 6 op
 • Museo ja yleisö 6 op
 • Työssäoppiminen 8 op

Tarkemmat opintojaksokuvaukset: Museologia, Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto.

Uskontotieteen opintoja - syvärakenne pintaan

 • Uskontotieteen perusteet 5 op
 • Uskonto, alue ja yhteiskunta 5 op
 • Maailman uskontoperinteet 5 op
 • Tarkemmat opintojaksokuvaukset: Uskontotieteen opintoja Helsingin yliopiston avoin yliopisto.

Tulevaisuudentutkimuksen opinnot - aika haltuun

Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op

 • Tulevaisuusajattelu ja skenaariot 5 op
 • Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät 5 op
 • Tulevaisuudentutkimuksen menetelmien soveltaminen 5 op
 • Tulevaisuudentutkimuksen tieteellinen perusta 5 op
 • Vaihtuvateemainen tulevaisuudentutkimuksen opintojakso 5 op

Tarkemmat opintojaksokuvaukset: Tulevaisuudentutkimuksen opinnot Turun yliopiston avoin yliopisto.

 

Opintoihin ilmoittaudutaan ensin Alkio-opistoon ja sitten opettajan ohjeen mukaan avoimeen yliopistoon.

 

Opintolautasmallit

Saat ohjausta opiskelusuunnitelmasi tekoon ja oman opintolautasesi koostamiseen. Opintolautaset ovat erilaisia valinnoistasi riippuen.

Santtu piirsi oheen mallit avuksesi. Alkiolla voit opiskella halutessasi myös toisen vuoden, jolloin voit suorittaa aineopintoja. Väylän kautta on mahdollisuus päästä yliopistoon jatkamaan opintoja ilman todistusvalintaa.

h-pari