Opiskelu

Lukuvuoden aikana on mahdollista suorittaa 1-2 perusopintokokonaisuutta. Avoimen yliopiston kurssit ovat yliopistotutkinnon osia ja saat myöhemmin liitettyä yliopistotutkintoosi.

Historian perusopinnot

Teemoina mm.

 • Johdatus historian tutkimukseen
 • Antiikki ja keskiaika
 • Uusi aika 1500-1800 eli varhaismoderni
 • Uusin aika
 • Lähihistoria
 • Talous ja yhteiskunta pitkällä aikavälillä
 • Lääketieteen historia

Tarkemmat opintojaksokuvaukset: Historia, Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto.

Historian aineopinnot

Aineopinnot suoritetaan perusopintojen jälkeen osana Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston tarjontaa.

Aineopinnoissa painottuu historian metodisten valmiuksien kehittäminen. Lisäksi on mahdollisuus erikoistua poliittiseen, aate- ja oppihistoriaan, kulttuurihistoriaan, uuteen sosiaalihistoriaan tai taloushistoriaan.

Syvemmin voi perehtyä myös tietyn kulttuurialueen, esimerkiksi Amerikan tai Aasian historiaan. On mahdollisuus valita myös Pohjoismaiden tai Suomen historia.

Tarkemmat opintojaksokuvaukset: Historian aineopinnot, Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto.

Kulttuurihistorian perusopinnot

 • P1. Kulttuurihistorian aikakaudet 5 op
 • P2. Kulttuurihistorian metodologia ja historia 5 op
 • P3. Kulttuurihistoria ja menneisyyden läsnäolo 5 op
 • P4. Kulttuurihistorian tutkimusalat 10 op, Mm.
 •      Antiikin ja keskiajan kulttuurihistoria
 •      1800-luvun kulttuurihistoria
 •      Kansainvälisyys ja Suomen kulttuurihistoria
 •      Sodan historiaa.

Tarkemmat opintojaksokuvaukset ja osaamistavoitteet: Kulttuurihistoria, Turun yliopiston avoin yliopisto.

Kulttuurihistorian aineopinnot

suoritetaan väyläopinnoissa perusopintojen jälkeen opintoryhmätuettuina verkko-opintoina. Kursseilla syvennetään kultuurihistorian lähestymistapoja.

Opiskelija perehtyy kulttuurihistorialle ominaisiin lähestymistapoihin ja tulkintoihin. Erityistä huomiota kiinnitetään metodologisten valmiuksien lisäämiseen ja kulttuurihistorian tutki­mustyön sekä kirjoittamisen harjoitteluun.

Arkeologian ja historian perusopinnot

 • P2.1 Avauksia arkeologiaan 5 op

Tarkemmat tiedot opintojaksosta: Avauksia arkeologiaan, Turun yliopiston avoin yliopisto.

Museologian perusopinnot

 • Kulttuurin käsite ja kulttuuriperintö
 • Museo kulttuurilaitoksena
 • Tallennus ja dokumentointi
 • Näyttelyt
 • Museopedagogiikka

Tarkemmat opintojaksokuvaukset ja osaamistavoitteet: Museologia, Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto.

Poliittisen historian perusopinnot

 • P1 Johdatus politiikan tutkimukseen 5 op
 • P2 Johdatus poliittisen historian tutkimukseen:
  • P2.1 Poliittisen historian suuntauksia 2 op
  • P2.2 Historiantutkimuksen peruskysymyksiä 3 op
 • P3 Ideologioiden muotoutuminen ja poltiikan teorian klassikot:
  • P3.1 Ideologioiden muotoutuminen 3 op
  • P3.2 Politiikan teorian klassikot 2 op
 • P4 Suomalaisten maailmat 5 op
 • P5 Maailmanhistoriat:
  • P5.1 Euroopan historia 3 op
  • P5.2 Globaalihistoria 2 op

Tarkemmat opintojaksokuvaukset ja osaamistavoitteet: Poliittinen historia, Turun yliopiston avoin yliopisto.

Voit hyödyntää myös opiston kymmeniä muita yliopistotutkinnon osia yhdistelemällä tämän linjan ja muiden linjojen tarjontaa.

Lisäksi voit suorittaa valmiiksi yliopistotutkintoon pakollisina kuuluvia kieli- ja viestintäopintoja. Myös opiskelutaitojen ja sosiaalisten valmiuksien kehittämiseen kiinnitetään erityistä huomiota.

Opintolautasmallit

Saat ohjausta opiskelusuunnitelmasi tekoon ja oman opintolautasesi koostamiseen. Opintolautaset ovat erilaisia valinnoistasi riippuen.

Santtu piirsi oheen mallit avuksesi. Alkiolla voit opiskella halutessasi myös toisen vuoden, jolloin voit suorittaa vaadittavat opinnot väylää varten. Väylän kautta on mahdollisuus päästä yliopistoon jatkamaan opintoja ilman valintakokeita.

h-pari