Opiskelu

Lukuvuoden aikana sinun on mahdollista suorittaa yliopistollisia perusopintoja. Samalla keräät opintopisteitä ns. väylähakua varten. Saat myöhemmin liitettyä opinnot yliopistotutkintoosi.

Voit hyödyntää myös opiston kymmeniä muita yliopistotutkinnon osia yhdistelemällä tämän linjan ja muiden linjojen tarjontaa.

Lisäksi voit suorittaa valmiiksi yliopistotutkintoon pakollisina kuuluvia kieli- ja viestintäopintoja. Myös opiskelutaitojen ja sosiaalisten valmiuksien kehittämiseen kiinnitetään erityistä huomiota.

Historian perusopinnot - perusta kaikelle

Aiheina mm.

 • Johdatus historian tutkimukseen
 • Poliittinen kulttuuri
 • Lääketieteen historia
 • Perheen historia
 • Yhteiskunnan muutoksen historia.

Tarkempi kuvaus: Historian perusopinnot.

Historian aineopinnot - kohti asiantuntijuutta

Aineopinnot suoritetaan perusopintojen jälkeen.
Aineopinnoissa painottuu historian metodisten valmiuksien kehittäminen. Lisäksi on mahdollisuus valita ja erikoistua

 • poliittiseen
 • aate- ja oppihistoriaan
 • kulttuurihistoriaan
 • uuteen sosiaalihistoriaan tai
 • taloushistoriaan

Voi perehtyä myös tietyn kulttuurialueen, esimerkiksi Amerikan tai Aasian historiaan.

On mahdollisuus valita myös Pohjoismaiden tai Suomen historia.

Tarkemmat opintojaksokuvaukset: Historian aineopinnot, Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto.

Kulttuurihistorian perusopinnot - menneisyys koetuksi

 • Kulttuurihistorian aikakaudet 5 op
 • Kulttuurihistorian metodologia ja historia 5 op
 • Kulttuurihistoria ja menneisyyden läsnäolo 5 op
 • Kulttuurihistorian tutkimusalat 10 op. Valittavina mm.
  • Antiikin ja keskiajan kulttuurihistoria
  • 1800-luvun kulttuurihistoria
  • Kansainvälisyys ja Suomen kulttuurihistoria
  • Sodan historiaa.

Tarkemmat opintojaksokuvaukset ja osaamistavoitteet: Kulttuurihistoria, Turun yliopiston avoin yliopisto.

Kulttuurihistorian aineopinnot

suoritetaan perusopintojen jälkeen opintoryhmätuettuina opintoina. Erityisesti perehdytään kulttuurihistorialle ominaisiin lähestymistapoihin ja tulkintoihin. Opintoihin sisältyy tuutorin ohjaamaa opintoryhmätyöskentelyä, verkkoluentoja, työskentelyä Moodle - oppimisympäristössä, kirjallisia tehtäviä ja kirjatenttejä.

Kulttuurihistorian aineopinnot ovat tarjolla 2019-2020. Tarkemmat opintojaksokuvaukset ja osaamistavoitteet: Kulttuurihistorian aineopinnot, Turun yliopiston avoin yliopisto.

Arkeologian ja historian perusopinnot

 • P2.1 Avauksia arkeologiaan 5 op - johdanto arkeologian maailmaan

Tarkemmat tiedot opintojaksosta: Avauksia arkeologiaan, Turun yliopiston avoin yliopisto.

Museologian perusopinnot - ammatillisesti pätevöittävät

 • Kulttuurin käsite ja kulttuuriperintö
 • Museo kulttuurilaitoksena
 • Tallennus ja dokumentointi
 • Näyttelyt
 • Museopedagogiikka

Tarkemmat opintojaksokuvaukset ja osaamistavoitteet: Museologia, Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto.

Poliittisen historian perusopinnot - käytäntöä ja teoriaa

 • Johdatus politiikan tutkimukseen 5 op
 • Johdatus poliittisen historian tutkimukseen:
  • Poliittisen historian suuntauksia 2 op
  • Historiantutkimuksen peruskysymyksiä 3 op
 •  Ideologioiden muotoutuminen ja poltiikan teorian klassikot:
  •  Ideologioiden muotoutuminen 3 op
  •  Politiikan teorian klassikot 2 op
 • Suomalaisten maailmat 5 op
 • Maailmanhistoriat:
  • Euroopan historia 3 op
  • Globaalihistoria 2 op

Tarkemmat opintojaksokuvaukset ja osaamistavoitteet: Poliittinen historia, Turun yliopiston avoin yliopisto.

Tulevaisuudentutkimuksen opinnot

Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op

 • Tulevaisuusajattelu ja skenaariot 5 op
 • Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät 5 op
 • Tulevaisuudentutkimuksen menetelmien soveltaminen 5 op
 • Tulevaisuudentutkimuksen tieteellinen perusta 5 op
 • Vaihtuvateemainen tulevaisuudentutkimuksen opintojakso 5 op

Tarkemmat opintojaksokuvaukset ja osaamistavoitteet: Tulevaisuudentutkimuksen opinnot Turun yliopiston avoin yliopisto.

Uskontotieteen opintoja

 • Uskontotieteen perusteet 5 op
 • Uskonto, alue ja yhteiskunta/Antiikki ja keskiaika 5 op
 • Maailman uskontoperinteet 5 op

Tarkemmat opintojaksokuvaukset ja osaamistavoitteet: Uskontotieteen opintoja Helsingin yliopiston avoin yliopisto.

Opintoihin ilmoittaudutaan ensin Alkio-opistoon ja sitten opettajan ohjeen mukaan avoimeen yliopistoon.

Opintolautasmallit

Saat ohjausta opiskelusuunnitelmasi tekoon ja oman opintolautasesi koostamiseen. Opintolautaset ovat erilaisia valinnoistasi riippuen.

Santtu piirsi oheen mallit avuksesi. Alkiolla voit opiskella halutessasi myös toisen vuoden, jolloin voit suorittaa vaadittavat opinnot väylää varten. Väylän kautta on mahdollisuus päästä yliopistoon jatkamaan opintoja ilman todistusvalintaa.

h-pari