Ajankohtaista

Haku lukuvuoden 2020–2021 opintoihin on käynnissä. Täytä hakulomake. Jos kevätlukukauden opinnot kiinnostavat, niin tarjolla on myös Kasvastus- ja opetusalan valmentavat opinnot.

Tervetuloa aloittamaan opintosi elokuussa tai tammikuussa!

tytot_istuvat

Haluatko opiskella

  • luokanopettajaksi?
  • erityisopettajaksi?
  • varhaiskasvatuksen opettajaksi?
  • yhteisöjen kehittäjäksi?
  • koulutussuunnittelijaksi?
  • kouluttajaksi?
  • tutkijaksi?

Kasvatustieteilijät toimivat paitsi monenlaisissa opetustehtävissä varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen, myös monenlaisissa muissa työtehtävissä mm. hallintovirkamiehinä, kouluttajina, tutkijoina, koulutussuunnittelijoina ja henkilöstöpäällikköinä.

Kasvatustieteen opinnoista on hyötyä myös silloin, jos tähtäimessäsi on ammattikorkeakouluopinnot!

Me tarjoamme

lukuvuoden kestävät opinnot, jotka auttavat sinua pääsemään kohti haluamaasi alaa ja unelma-ammattia. Kasvatustieteen perusopinnot antavat hyvän pohjan yliopisto-opintoja ajatellen - mutta auttavat myös valintakokeisiin valmistautumisessa. Valintakokeisiin valmentaudumme myös omien valmentavien opintojen avulla.

Opiskelu

Vuoden opiskelulla pääset hyvään vauhtiin opinnoissasi. Suorittamasi opintokokonaisuudet ja yleisopintokurssit voit sisällyttää tutkintoosi joko yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa. Opiskelu on siis yhdistelmä yliopisto-opiskelua ja yleissivistäviä opintoja.

Opiskeluaineiden pääosan muodostavat kasvatustieteelliset aineet (mm. kasvatustiede ja kasvatuspsykologia). Lisäksi voit opiskella esim. vieraita kieliä sekä puhe- ja kirjoitusviestintää. Vaihtoehtoisesti voit valita yhteisöpedagogian alan opintoja ja niihin soveltuvia opintoja kasvatustieteistä ja -psykologiasta. Linjalla ei ole ns. pakollisia aineita, vaan voit valita haluamansa kurssit opiston tarjonnasta. Lisäksi sinulla on mahdollisuus valita opiskeluaineita myös muiden linjojen kurssivalikoimista oman mielenkiintosi ja aikataulusi mukaan. Katso lisää Opintotarjotin.

Linjan opiskeluaineista ja -menetelmistä voit valita itsellesi ja tulevaisuuden suunnitelmilmiisi sopivat ja mieluisat. Sinulla on mahdollisuus tutustua erilaisiin aiheisiin ja oppiaineisiin ja varmistaa oma kiinnostuksesi niihin. Monipuoliset opiskelumenetelmät kehittävät erilaisia opiskelutaitoja ja voit kehittää uusia kykyjä itsessäsi!

Opintojen alussa jokainen opiskelija laatii itselleen henkilökohtaisen opetussuunnitelman (hops). Näin jokainen opiskelija voi valita omia yksilöllisiä oppimistarpeitaan vastaavia opintoja ja mieleisiä opintokokonaisuuksia. Hops auttaa myös opiskelijaa opintojen suunnittelussa ja hallinnassa.

Opiskelu- ja opetusmenetelmät

Linjan opiskelumenetelmät kehittävät opiskelijan itseohjautuvuutta, aktiivisuutta ja itsenäisiä opiskelutaitoja. Opintoja suoritetaan itsenäisesti, pareittain tai ryhmässä.

Opintoja suoritetaan hyvin monimuotoisin opiskelutavoin. Pääasiallinen suoritustapa on itsenäiset yksilösuoritukset eli esseetyyppiset kirjalliset oppimistehtävät. Oppimistehtäviä voi toisinaan tehdä myös parin kanssa. Lisäksi osan tehtävistä voi suorittaa ryhmätyönä, yhdessä toisten kanssa valmisteltavina ja suoritettavina ryhmäkeskusteluina. Myös tenttimahdollisuuksia on ja lisäksi joitakin tehtäviä voi suorittaa verkkokursseina. Vaikka työskentelytavoissa korostuukin toisaalta opiskelijan omatoiminen työskentely tai opiskeluryhmässä tapahtuva yhteinen työskentely, sisältyy opetukseen myös luento-osuuksia, jolloin opiskelijan oma tarkkaavaisuus ja aktiivisuus on tärkeässä asemassa.

Erilaisten opiskelu- ja opetusmenetelmien tavoitteena on kehittää opiskelijan itsearviointikykyä oman oppimisprosessin ja oppimistulosten suhteen. Opiskelijoita rohkaistaan arvioimaan omia suorituksiaan sekä antamaan vertaispalautetta myös opiskelijatovereille.

Opiskelijalla on opiskelun tukena opiston opettajat, eri aineiden ohjaajat eli tuutorit ja muut opiskelijat. Lähes kaikki Alkio-opiston opiskelijat asuvat opiston kampusalueella. Asuminen opiskelijayhteisössä on vaativaa, mutta myös kehittävää. Kampuksella asuminen helpottaa yhteistyötä muiden opiskelijoiden kanssa. Opiskella voi hyvinkin tehokkaasti, kun aikaa ei mene matkoihin, ja ruokaakin on tarjolla Ravintola Santerissa kolme kertaa päivässä.

Väyläopinnot

Lukuvuoden aika voit suorittaa avoimen yliopiston väyläopintohin vaadittavat opinnot. Alkio-opistossa voit suorittaa useiden eri yliopistojen väylävaatimusten mukaiset kasvatustieteen tai varhaiskasvatustieteen väyläopinnot. Katso lisää Alkio-opistolla suoritettavista avoimen yliopiston väyläopinnoista Väylät ja polut.

Valintakokeisiin valmistautuminen

Kevätlukukaudella järjestetään valmentavia opintoja mm. VAKAVA (kasvatusalan kirjallinen valintakoe) ja Opeksi (valmistautumista valintakoehaastatteluun).

Opettajat

Anna-Maija Vuorela: Linjanjohtaja

Linkkejä lisätietoihin

Kasvatustieteiden opintotarjotin

Opiskelijat kertovat

Tietoa hakemisesta ja hakulomake

Ota yhteyttä

Tervetuloa opiskelemaan!