Linjan opiskeluohjelma on suunniteltu siten, että sinulla on halutessasi mahdollisuus suorittaa lukuvuoden aikana kahdessa oppiaineessa perusopinnot (25 op) tai opiskella aineopinnot (35 op).

Avoimen yliopiston ja amk:n opinnot

Kasvatustieteiden linjalle suunnattuja perusopintoja (25 op)

 • Kasvatustiede, JY
 • Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi, UEF
 • Erityispedagogiikka, HY
 • Draamakasvatus, JY

Tarkemmat opintojaksokuvaukset ja osaamistavoitteet:

Yhteisöpedagogi -koulutuksen väyläopinnot 60 op

Humakin avoimen ammattikorkeakoulun opinnot 30 op

Alkio-opiston opinnot 30 op

 • Kasvatustieteen perusopinnoista
  • Oppiminen ja ohjaus 5 op
  • Kasvatus, yhteiskunta ja muutos 5 op
 • Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi -opinnoista
  • Lasten, nuorten ja perheiden palvelut perheiden tukena 5 op
  • Lasten ja nuorten hyvinvoinnin sosiaaliset ulottuvuudet 5 op
 • Viestintä ja media -perusopinnot
  • Työelämän viestintä 5 op
 • Viestintä- ja kieliopinnot
  • Kirjoitusviestintä 3 op
  • Puheviestintä 2 op

Katso lisää yhteisöpedagogi-koulutuksen väyläkriteereistä: Väyläopinnot tutkintoon > Yhteisöpedagogi (AMK) väyläopintojen kriteerit.

Kasvatustieteen aineopinnot (35 op) 

 • Kasvatustieteessä, TY

Kasvatustieteen aineopintojen opintojaksot

 • Kasvatuksen historia 3 op
 • Kasvatusfilosofia 3 op
 • Kasvatuksen psykologia 4 op
 • Koulutuksen suunnittelu ja kehittäminen 3 op
 • Koulutuksen vaikuttavuus ja arviointi 4 op
 • Koulutuspolitiikka 6 op
 • Empiiriset tutkimusmenetelmät kasvatustieteissä 4 op
 • Proseminaari 8 op

Tarkemmat opintojaksokuvaukset ja osaamistavoitteet: Kasvatustieteen aineopinnot

Katso lisää avoimen yliopiston väyläopinnoista Väylät ja polut.

JY = Jyväskylän yliopisto, UEF = Itä-Suomen yliopisto, HY = Helsingin yliopisto, HUMAK = Humanistinen ammattikorkeakoulu

Muut kurssit

Opintokokonaisuuksien lisäksi voit suorittaa yliopistotutkintoon vaadittavia viestintä- ja kieliopintoja. Näitä ovat mm. ruotsin kielen perustason kurssi, englannin kielen Academic Reading ja Communication Skills, puheviestintä ja kirjoitusviestintä.
Muita yliopistollisia yleisopintokursseja ovat esim. tilastomenetelmien peruskurssi.

Kevätlukukauden lopulla keskitytään valintakokeisiin valmentautumiseen.

Opintolautaset

Opiskelija saa ohjausta henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman tekoon ja oman opintolautasen koostamiseen. Opiskelijoiden opintolautaset ovat erilaisia valinnoista riippuen. Alkiolla voi opiskella toisen ja kolmannenkin vuoden, jolloin voi suorittaa vaadittavat opinnot väylää varten. Väylän kautta on mahdollisuus päästä yliopistoon jatkamaan opintojaan ilman pääsykokeita.