Ajankohtaista

Vielä ehdit aloittamaan opintosi elokuussa alkaneella Kauppatieteen linjalla. 

Kevätlukukausi alkaa 10.1. ja päättyy 18.5.2022. Täytä hakulomake. Tervetuloa opiskelemaan!

Ilman valintakokeita tai yo-arvosanojen korottamisia yliopistoon! Opiskelemalla avoimen yliopiston opintoja (ns. väyläopintoja) sinun ei tarvitse korottaa yo-arvosanoja, vaan voit hakea toista reittiä yliopistoon tutkinto-opiskelijaksi. Tutustu opintotarjottimeen!

Haluatko opiskella

  • laajasti kauppatieteen eri osa-alueita, kuten johtamista, markkinointia, rahoitusta ja taloustiedettä?
  • Tai valmistautua kevään valintakokeisiin?
  • Vai tähtäätkö väyläopintojen kautta opiskelupaikkaan kauppatieteen alalla?

ohjausta

Me tarjoamme

mahdollisuuden opiskella laajan kauppatieteiden opintokokonaisuuden, joka auttaa sinua pääsemään opiskelemaan haluamaasi alaa. Alkio-opistossa suorittamasi avoimen yliopiston opintokokonaisuudet ja yleisopintojaksot (viestintä- ja kieliopinnot) voit myöhemmin sisällyttää osaksi korkeakouluopintojasi.

Alkio-opiston etuina on koko lukuvuoden jatkuva henkilökohtainen opintojen ohjaus, asiantuntevat opettajat ja tiivis opiskelijayhteisö. 

Tutustu opintotarjottimeen!

Opiskelu

Kauppatieteiden linjalla opiskeltavat avoimen yliopiston opinnot johdattavat kauppatieteiden maailmaan ja tekevät tutuksi myös valintakokeissa esiin nousevia teemoja.

Opintojen runko muodostuu syyslukukaudella ja kevätlukukauden alussa avoimen yliopiston kauppatieteen perusopintotasoisista opintojaksoista kuten markkinointi, johtaminen, laskentatoimi, yrittäjyys ja rahoitus sekä taloustieteen peruskurssi. Painopisteenä on väyläopintojen suorittaminen Jyväskylän yliopistoon. Opiskelussa voi ottaa päämääräksi väyläopiskelun ja pyrkiä erillisvalinnassa yliopistoon ilman valintakoetta. Väyläopintojen kautta opiskelupaikkaan tähtääville on tarjolla laajasti kieli- ja viestintäopintoja sekä lisäksi mahdollisuus opiskella laskentatoimen, markkinoinnin tai johtamisen opintokokonaisuuksista eri opintojaksoja.

Kevään opetuksessa tutustutaan laajasti kauppatieteelliseen alaan tähtäimenä korkeakouluopinnot. Kevätlukukauden lopulla pääpaino on kauppatieteiden aineopintokursseissa sekä valintakokeisiin valmistautumisessa. Tutustumme keväällä erillisten opintojaksojen kautta tilasto- ja todennäköisyyslaskuihin, taloustietoon sekä historian kokonaisuuteen. Lisäksi teemme keväällä eri osa-alueisiin perustuvia harjoituskokeita, joiden tekeminen auttaa opiskelijaa hahmottamaan omat vahvuutensa sekä ne osa-alueet, joissa tarvitaan enemmän kertausta. Liiketalouden AMK-opinnoista kiinnostuneille on lisäksi loppukeväästä tarjolla tuutorointia liiketalouden sisältöihin.

Vuoden aikana meistä tulee luja tiimi yhteisten opiskelujen, retkien ja muiden tapahtumien järjestämisen tiimellyksessä. Oman ryhmän antama tuki ja ryhmähenki ovatkin opintojen etenemisen kannalta tärkeällä sijalla.
Opiskelu kauppatieteen linjalla on monimuotoista, mikä lisää opiskelutaitoja ja kehittää akateemisia valmiuksiasi. Opintoihin sisältyy lähiopetuksen lisäksi verkko-opiskelua, oppimistehtäviä, tenttejä, ryhmätöitä, lukupiirejä, tuutorointia, harjoituksia ja itsenäistä opiskelua.

Opiskelu linjalla on kokopäivätoimista, joten sinulla on oikeus opintotukeen. Opintojen suunnittelussa saat tukea ja ohjausta opintolautasesi kokoamiseen.

Aiemmin kauppatieteen linjalla opiskelleet ovat sijoittuneet hyvin korkeakouluihin ympäri Suomen. Tutustu entisten kauppatieteen linjalaisten opiskelijatarinoihin!

Väyläopinnot

Alkio-opistolla on mahdollisuus saavuttaa hakukelpoisuus Jyväskylän yliopistoon avoimen väylään yhden lukuvuoden opinnoilla. Ks.  Jyväskylän yliopiston avoimen väylävaatimukset tarkemmin: avoimen väylän hakukelpoisuuvaatimukset.

Lisätietoa muiden yliopistojen väylämahdollisuuksista ja hakuvaatimuksista on saatavissa yliopistojen omilta verkkosivuilta esimerkiksi Avoimen yliopiston väylä tutkinto-​opiskelijaksi (Itä-Suomen yliopiston avoin yliopisto).

Katso lisää muista Alkio-opiston avoimen yliopiston väyläopinnoista Väylät ja polut.

kohti kauppatieteen opintoja

Lisätietoa

Korkeakouluhaku muuttui syksyllä 2014. Hallituksen esityksen 244/2014 mukaisesti keväällä 2016 järjestettävistä valinnoista alkaen korkeakoulujen olisi varattava paikkoja ensikertalaisille. Ensikertalaiseksi katsotaan hakija, joka ei ole aikaisemmin hakenut korkeakoulutukseen Suomessa ja jolla ei ole korkeakoulupaikkaa suomalaisessa ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa, tai hakija, joka on aloittanut korkeakouluopintonsa viimeistään keväällä 2014 tai opiskellut ulkomailla.

Opiskelupaikka Alkiolla ei muuta asemaa ensikertalaiskiintiössä. Voit siis turvallisesti kokeilla löytyykö kauppatieteistä oma alasi. Opinnot oikeuttavat myös Kelan opintotukeen. Koska Alkio-opisto luetaan toisen asteen oppilaitokseksi, opintovuosi ei vie myöskään tukikuukausia korkeakouluopinnoista, mutta suoritetut opinnot nopeuttavat valmistumista.

Opettajat

Lauri Rajala: Linjanjohtaja

 

Linkkejä lisätietoihin

Kauppatieteiden opintotarjotin

Opiskelijat kertovat

Tietoa hakemisesta ja hakulomake

Ota yhteyttä

Tervetuloa opiskelemaan!