Ajankohtaista

Haku lukuvuoden 2022–2023 opintoihin on käynnissä. Tällä linjalla voit opiskella

 • syyslukukauden 10.8.2022–18.12.2022
 • koko lukuvuoden 10.8.2022–19.5.2023 tai
 • kevätlukukauden 4.1.2023–19.5.2023.

Täytä hakulomake.

Haluatko opiskelemaan yliopistoon tai ammattikorkeakouluun?

Suuntana korkeakoulu, mutta ala hukassa?
Mieli tekisi yliopistoon, mutta oma osaaminen arveluttaa?
Mitä pitää osata valintakokeissa?

Me tarjoamme

Korkeakouluun valmentavalla linjalla voit etsiä omaa alaa eri yliopisto- ja ammattikorkeakouluopinnoista. Saat ohjausta ja tukea valintojen tekemiseen. Linjalla opiskelet akateemisia opiskelutaitoja, vahvistat osaamistasi kirjoittamisessa, tenttivastaamisessa, kielissä, teet valitsemiasi korkeakouluopintoja ja valmistaudut valitsemasi alan valintakokeisiin. Linjan opetusohjelma toteutetaan kaksi kertaa vuodessa. Voit siis aloittaa opinnot elokuussa tai tammikuussa. Jos aloitat syksyllä, niin voit jatkaa opintoja korkeakouluun valmentavalla linjalla koko lukuvuoden tehden linjan opintojen lisäksi valitsemiasi opintoja muilta linjoilta.tuetaan toisiamme

Opiskelu

Korkeakouluopintoja voit valita oman mielenkiintosi mukaan opistossa tarjolla olevilta eri aloilta ja kurkistaa, onko ala kiinnostava. Valittavana on sekä yliopisto- että ammattikorkeakouluopintoja. Henkilökohtainen  ja ryhmänohjaus tukevat sinua, kun pohdit opintojen ja alan valintaa sekä tietenkin opinnoissasi. Teet oman henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman linjanjohtajasi kanssa ja voit päivittää sitä lukuvuoden aikana.

Opintotarjotin

Linjan omat opinnot

 • Korkeakoulualat tutuksi: eri ammattialoilta tulevien vierailijoiden luennot ja tutustumisvierailut opiskelijoiden kiinnostuksen mukaan, tutustuminen opistolla opiskeltaviin aloihin. Työnhakutaitojen pohdintaa ja oman CV:n laatiminen.
 • Minäkäsitys ja itsetunto: opinnoissa perehdytään minäkäsitykseen, itsetuntoon ja elämänhallintaan liittyviin teemoihin. Kurssilla pohditaan myös, miten nämä kytkeytyvät tavoitteiden asettamiseen ja oppimisen tuloksiin. Lisäksi mietitään omaa kiinnostusta ja soveltuvuutta eri koulutus- ja ammattialoilla.
 • Motivaatio, tavoitteet ja oppimisstrategiat: kurssilla tutustutaan motivaatioon, tavoitteiden asettamiseen ja oppimisstrategioihin.
 • Opiskelu- ja digitaidot: tutustutaan opinnoissa tarvittaviin digitaitoihin.
 • Opiskelutaidot (korkeakoulualat tutuiksi, kielenhuolto ja teoria, aineistokirjoittaminen, opiskelu- ja digitaidot): tieteellisen tekstin lukeminen ja kirjoittaminen, tiedonhaku, Officen perusteet, työnhaku- ja CV-työpaja.
 • Ohjaus

Lisäksi voit valita esimerkiksi

 • Akateemiset oppimistaidot
 • Tukisukka-vertaisryhmä
 • Kansalaisvaikuttaminen ja uudet tavat vaikuttaa
 • Kestävän kehityksen viikko
 • Pajapäivät
 • Alkio-kerho
 • Johdatus monikulttuurisuuteen
 • Johdatus sukupuolentutkimukseen
 • Ruotsi (eri tasoja)
 • Englanti (eri tasoja)
 • Luonnontieteet: biologia, kemia, matematiikka
 • Ilmastonmuutos ja yhteiskunta
 • Talouden teemat
 • Ensiapu 1
 • Leikkivä ihminen / Ihmisen elämänkulku ja kehitys
 • Liikunta
 • Ryhmäohjauksen perusteet
 • Terveyskasvatus ja päihdetyö
 • Musaklubi Embryo

Avoimen korkeakoulun opinnot (tutkinnon osat)

Jyväskylän yliopiston opintovaatimusten mukaan

 • Academic Reading (3 op)
 • Interdisciplinary Communication Skills (3 op)
 • Kirjoitusviestinnän perusteet (3 op)
 • Puheviestinnän perusteet (2 op)
 • Svenska (3 op)

Katso lisää avoimen yliopiston opinnoista ja avoimen amk-opinnoista.

Humanistisen ammattikorkeakoulun maksuttomat kurkistuskurssit

 • Kulttuurituotannon perusteet 3 op
 • Otetta suomalaiseen viittomakieleen 2 op
 • Otetta puhevammaisten tulkkaukseen 2 op
 • Yhteisöpedagogi – ihmissuhdetyön ammattilainen 3 op

Ks. lisää https://kauppa.humak.fi/

Korkeakouluopinnoista voit tällä linjalla valita eri oppiaineista yksittäisiä opintojaksoja tai käydä vain seuraamassa opetusta ilman sitoutumista niiden suorittamiseen.

"Vahvuuteni opiskelijana selkiytyivät ja opin lisää opiskelutaitoja"

Annella ei ollut varmuutta omasta alasta. Kova-linjalla hän tutustui eri aloihin, harjoitteli opiskelutaitoja ja pohti omia vahvuuksia. Kova-vuoden hän päätti hakeutua vielä toiseksi vuodeksi Alkio-opistolle opiskelemaan kasvatustiedettä. Anne kertoo, että "Oli hyvä, että kokeilin kasvatustieteen opintoja, sillä viimein oivalsin, mitä voisin alkaa oikeasti opiskelemaan!". Lue Annen opiskelijatarina.

"Tulevaisuudelle suuntaa KOVA-linjalta"

Sofia opiskeli Alkio-opistolla yhteiskuntatieteitä, kirjoittamista ja historiaa. Korkeakouluopinnot kiinnostivat Sofiaa, mutta hän koki, että kirjoitustaidot eivät olleet riittävät. Hän kertoi, että "Parasta antia oli oman opettajan tuki sekä kirjoittamisen ohjaus. Teksteille oli helppo saada palautetta, jonka avulla kehitin akateemista ajatteluani sekä kirjoitustaitoani." Nykyään Sofia opiskelee Jyväskylän yliopistossa etnologiaa, antropologiaa ja kulttuuripolitiikkaa. Lue lisää Sofian opiskelijatarinasta.

Opettajat

Saila Leukumaa-Autto, linjanjohtaja, ohjaus ja opiskelutaidot

Anna-Maija Vuorela, opiskelutaidot

Pyry Jaala, opiskelutaidot ja ohjaus

Reetta Seppälä, ohjaus

Tietoa hakemisesta ja hakulomake

Ota yhteyttä

Tervetuloa opiskelemaan!