Opiskelu linjalla on täydessä vauhdissa! Haluatko mukaan kevääksi 2023? Hae mukaan täyttämällä sähköinen hakulomake nyt! Kevään 2023 lukukausi alkaa keskiviikkona 4.1. ja päättyy perjantaina 19.5.

 Opiskelun tavoitteet

Puolivuotisella Lääketieteen valmentavalla linjalla valmentaudutaan tiiviisti ja ahkeroiden lääketieteen valintakokeisiin.

Linjalla opiskellaan pääsääntöisesti biologiaa, kemiaa ja fysiikkaa.

  • Biologiassa painotetaan solubiologiaa, anatomiaa ja fysiologiaa.
  • Kemiassa korostetaan lääkäreille tärkeää orgaanista kemiaa ja laskuja.
  • Fysiikan painopisteet ovat lukiofysiikan vaikeimmiksi koetuissa aiheissa: biomekaniikassa, ympyräliikkeessä, sähköopissa ja modernissa fysiikassa.

open ohjauksessa

Käytännössä kevään aikana käydään pikakelaamalla lävitse koko lukion fysiikka, kemia ja biologia - opinnoissa keskitytään linjan opiskelijoiden toivomuksen mukaan vaikeiksi koettuihin asioihin.

Kun lukion oppimäärät on saatu hallintaan, aletaan treenata soveltavampia lääkistyyppisiä tehtäviä kussakin oppiaineessa. 

Linjan pienempinä opintokokonaisuuksina mainittakoon ainakin "Lääkisviestinnän" kurssi, jossa tutustutaan tieteellisen kirjoittamisen periaatteisiin, ja treenataan lääkiksen valintakokeissa tärkeää kirjallista ilmaisua sekä monivalintakysymyksiin vastaamista.

Opiskelu

Linja on tarkoitettu ensisijaisesti niille, joilla on jo varsin vahva lukiopohja kemiassa ja fysiikassa. Mikäli luonnontieteellinen opiskelutaustasi on huterampi, Sinulle sopivampi linjaa saattaa olla Lääketieteeseen suuntaavat opinnot. Linjalla kerrataan tärkeimmät asiat lukion kursseista ja sen jälkeen siirrytään harjoittelemaan valintakoetyyppisiä soveltavampia tehtäviä.

Linjalla voi suorittaa myös vapaaehtoisia avoimen yliopiston biologian ja kemian opintoja sekä yliopiston yleisopintoja (mm. kieliopintoja ja tilastomenetelmien peruskurssin).

Opettajat

Susanna Tolsa: Linjanjohtaja. Opetuksen vastuualueena kemia ja matematiikka.

Saara Palmu: Biologia.

Sami Sorvo: Fysiikka ja vastaustekniikka.

Teemu Säynäjäkangas: Fysiikka.

Linkkejä lisätietoihin

Lääketieteen valmentavien opintojen opintotarjotin

Opiskelijat kertovat

Tietoa hakemisesta ja hakulomake

Ota yhteyttä

Tervetuloa opiskelemaan!