Opiskelu

Opiskelijan kanssa laaditaan oma opintosuunnitelma, johon voi valita opintoja oman suuntautuneisuuden mukaan alla olevasta tarjonnasta, Alkio-opiston muista kursseista ja avoimen yliopiston opinnoista.

Keskeisimmät opinnot

Lukion kurssitarjottimen jäykkyys ei enää sido opiskelijoita ja opettajia! Näin ollen opinnot on voitu järjestää opiskelijalle hyödyllisiksi loogisiksi kokonaisuuksiksi.

Fysiikka: opettajina Sami Sorvo ja Teemu Säynäjäkangas

Fysiikan kolmen kurssin aikana käydään läpi lukiotasoinen fysiikka alkaen yksinkertaisesta kinematiikasta ja päätyen lopulta moderniin fysiikkaan ja kvanttimekaniikkaan.

 • Fysiikan perusteet: kinematiikka ja alkeismekaniikka
 • Klassinen fysiikka: Newtonin mekaniikka, aalto-oppi ja termodynamiikka
 • Nykyfysiikka: Sähköopista moderniin fysiikkaan

Kemia: opettajana Susanna Tolsa

Kurssilla käydään läpi lukiotasoinen kemia, pääpaino on luonnollisesti orgaanisella kemialla ja tasapainoreaktioiden monipuolisella käsittelyllä.

Biologia: opettajana Saara Palmu

Kursseja on yhteensä kolme kevään aikana:

 • Ihmisen anatomia ja fysiologia, jossa käydään lävitse ihmisen fysiologia hieman lukiotasolla syvemmällä kammalla, jotta opiskelijoilla on suurempi valmius aihekokonaisuuksien hallintaan valintakokeessa.
 • Solu- ja molekyylibiologia: solujen rakenteet, sitruunahappokierto ja proteiinisynteesi ja geenit ovat tämän kurssin avainasiat.
 • Eliömaailma ja evoluutio

Suomen kieli ja kirjoittaminen: opettajana Katja Kontturi

Laskemisen lisäksi on opiskelijan osattava myös kirjoittaa tiukkaa asiatekstiä kohtuullisen virheettömällä suomen kielellä. Valmiuksia tähän annetaan kurssilla:

 • Lääkisviestintä: käsitellään tieteellisen kirjoittamisen periaatteita ja treenataan artikkeliaineiston käyttöä ja referointia lääkiksen valintakokeen esseetehtäviä varten.

Muita valmentautumista täydentäviä kursseja 

 • Fysiikan ja kemian YO-valmennus: useita opettajia. Jos fysiikka ja/tai kemia jäivät kirjoittamatta lukiossa (tai tulivat kirjoitettua ei niin mairittelevin arvosanoin), voit pienellä lisäpanostuksella treenata YO-kokeisiin. Käymme läpi myös sähköisen ylioppilaskokeen vastaustekniikoita.
 • Ensiapukurssi: Hanki itsellesi ensiapukortti!
 • Opintomatka: Käymme tutustumisretkellä eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa.

Yliopistotutkinnon osat

Vapaaehtoisten yliopisto-opintojen suorittaminen harjaannuttaa akateemisia opiskelutaitoja ja syventää valintakokeisiin vaadittavia tietoja ja taitoja. Opintojen ohessa karttuu tarvittavaa tenttirutiinia. Tarjolla on esimerkiksi

 • Kemian perusopintojen osia (JY): Näiden opintojen jälkeen olet kemian guru.
 • Biologian perusopintojen osia (JY): Erityisen suositeltavia ovat solu- ja molekyylibiologian kurssit.
 • Yliopiston yleisopintoja: Alkio-opistolla voi suorittaa yliopiston yleisopintoja, kuten Academic Reaging, Akademisk svenska ja tilastomenetelmien peruskurssi. Useat lääketieteelliset tiedekunnat hyväksyvät nämä suoraan osaksi lääkärin tutkintoa.

Opintolautasmallit

Santtu piirsi pari opintolautasmallia, jotka kuvaavat opintojen pääasiallista koostumista. Vasemmalla oleva opintolautanen sopii niille, jotka haluavat kevään aikana pelkästään panostaa härän raivolla edessä siintäviin valintakokeisiin, ja oikeanpuoleinen niille, jotka tietävät jo hallitsevansa lukio-oppimäärät varsin hyvin; yliopisto-opinnoilla saa opintoihinsa jonkin verran lisähaastetta ja -mielenkiintoa.

Santtu muistuttaa, että opintolautaselle voi valita myös muita kiinnostavia Alkiolla tarjottavia opintoja.

lt lautanen 1alt lautanen2a