Opiskelijan kanssa laaditaan oma opintosuunnitelma, johon voi valita opintoja oman suuntautuneisuuden mukaan alla olevasta tarjonnasta, Alkio-opiston muista kursseista ja avoimen yliopiston opinnoista.

Linjan keskeisimmät opinnot

 • Biologia: Biologian kurssien aikana käydään läpi lukion pakolliset ja syventävät kurssisisällöt ja syvennetään valikoituja aihealueita.
  • Anatomia ja fysiologia
  • Solu- ja molekyylibiologia
  • Ekologia ja evoluutio
 • Fysiikka: Olemme jakaneet lukiofysiikan kolmeen teemalliseen kokonaisuuteen. Näin muodostuvien fysiikan kolmen kurssin aikana käydään läpi lukiotasoinen fysiikka alkaen yksinkertaisesta kinematiikasta ja päätyen lopulta moderniin fysiikkaan ja kvanttimekaniikkaan.
  • Fysiikan perusteet: kinematiikka ja alkeismekaniikka
  • Klassinen fysiikka: Newtonin mekaniikka, aalto-oppi ja termodynamiikka
  • Nykyfysiikka: Sähköopista moderniin fysiikkaan
 • Kemia: Kursseilla käydään läpi lukion pakolliset ja syventävät kurssisisällöt ja syvennetään valikoituja aihealueita.
  • Kemian perusta: aineen rakenne ja sen muutokset
  • Orgaaninen kemia
  • Laskukurssi: lukiokemian laskennalliset asiat, kuten tasapainot ja stoikiometria
 • Lääkismatematiikkaa: Lukion matematiikasta kerrataan ja väännetään lääkiksen pääsykoelaskurutiinin kannalta tärkeimpiä asioita, kuten sieventämistä, vektoreita ja logaritmeja.
 • Lääkisviestintä: Kurssilla käsitellään tieteellisen kirjoittamisen periaatteita ja treenataan artikkeliaineiston käyttöä ja referointia lääkiksen pääsykokeen esseetehtäviä varten. Lisäksi kurssilla käydään läpi monivalintojen sanakiemuroita.

Muita valmentautumista täydentäviä kursseja ovat mm.

 • Rautalankafysiikka ja rautalankakemia: Onko fysiikan tai kemian opiskelustasi erittäin kauan? Oletko aina kokenut, ettei fysiikka ja/tai kemia aukea Sinulle lainkaan? Heti syksyn alussa Sinulla on mahdollisuus käyttää runsaasti aikaa alkeiden rautalankavääntöön. Tämän kurssin jälkeen fysiikan ja kemian perusteissa ei pitäisi enää olla mitään epäselvää.
 • Fysiikan ja kemian YO-valmennus: Jos fysiikka ja/tai kemia jäivät kirjoittamatta lukiossa (tai tulivat kirjoitettua ei niin mairittelevin arvosanoin), voit pienellä lisäpanostuksella treenata YO-kokeisiin. Käymme läpi myös sähköisen ylioppilaskokeen vastaustekniikoita.
 • Ensiapukurssi: Hanki itsellesi ensiapukortti!

Yliopistotutkinnon osat

Vapaaehtoisten yliopisto-opintojen suorittaminen harjaannuttaa akateemisia opiskelutaitoja ja syventää valintakokeisiin vaadittavia tietoja ja taitoja. Opintojen ohessa karttuu valintakokeessa tarvittavaa tenttirutiinia. Tarjolla on esimerkiksi

 • Kemian perusopinnot (JY): Näiden opintojen jälkeen olet kemian guru.
 • Yliopistobiologian kursseja (JY): Erityisen suositeltavia ovat solu- ja molekyylibiologian kurssit.
 • Farmasian perusopinnot (UEF): Lääkeainekemiaa ja lääkeaineiden metaboliaa syvällisemmin.
 • Yliopiston yleisopintoja: Alkio-opistolla voi suorittaa yliopiston yleisopintoja, kuten Academic Reading, Akademisk svenska ja tilastomenetelmien peruskurssi. Osa lääketieteellisistä tiedekunnista hyväksyy nämä suoraan osaksi tutkintoa.

Opintolautasmallit

Santtu piirsi esimerkin opintolautasmallisa, joka kuvaa opintojen pääasiallista koostumista. Santtu muistuttaa, että opintolautaselle voi valita myös muita kiinnostavia Alkio-opistossa tarjottavia opintoja.

lt lautanen 1a