Alkio-opisto on kansanopisto, jossa voit opiskella vapaan sivistystyön opintoja kuten sanataidetta, graafista suunnittelua sekä kehittää omia oppimistaitojasi.

Ajankohtaista

UUTTA! Luovan ilmaisun linjalla voit kehittää ilmaisu- ja oppimistaitojasi sekä valmentautua jatko-opintoihin. Haku syksylle 2022 on alkanut. Hae täyttämällä hakulomake. Opinnot alkavat 10.8.

Haluatko opiskella

 • sanataidetta ja/tai graafista suunnittelua?
 • kehittääksesi ilmaisu- ja oppimistaitojasi?
 • oman haaveen saavuttamiseksi?
 • harrastuksesta kohti ammattia?
 • kannustavassa ryhmässä ja kokeilla uutta?

ryhmatyota

Me tarjoamme

opintokokonaisuuden, joka auttaa sinua löytämään itsellesi kiinnostavan alan ja kehittymään oppijana. Alkio-opiston etuina on koko lukuvuoden (10.8.2022 - 19.5.2023) jatkuva henkilökohtainen opintojen ohjaus, asiantuntevat opettajat ja tiivis opiskelijayhteisö. Opiskeluun on mahdollista saada toisen asteen opintotukea, ja voit asua opiston asuntolassa.

Sijoittuminen

Sijoittumistietoja kerätään Alkio-opistolla lukuvuosittain. Tämän uuden linjan osalta tietoja voidaan kerätä vasta, kun ensimmäiset opiskelijat ovat suorittaneet opintonsa. Monilta Alkio-opiston linjoilta on päästy hyvin etenemään opintiellä.

Opiskelu

Luovan ilmaisun linjalla voit opiskella sanataidetta, graafista suunnittelua ja muita itseäsi kiinnostavia opintoja. Opinnot ovat avoimia kaikille ilmaisutaidosta kiinnostuneille ja elämässään uutta suuntaa hakeville. Ilmaisulinjalla opiskelu ei edellytä aiempia opintoja. Linjalla tehdään laaja-alaisesti audiovisuaalisia ja kehollis-tilallisia ilmaisu- ja viestintäkokeiluja sekä kehitetään omaa oppimisen ja elämisen taitoa. Opintoja on tarjolla mm. improvisaatiosta ja sanataiteesta graafiseen suunnitteluun ja videokuvaukseen.

Pääset laatimaan oman henkilökohtaisen opintosuunnitelman (hops), joka auttaa opintojen suunnittelussa ja mielekkäiden kokonaisuuksien luomisessa. Voit koostaa tarjotuista oppiaineista itsellesi sopivan opintokokonaisuuden.

Opetuksessa hyödynnetään erilaisia menetelmiä. Opinnot suoritetaan pääasiassa lähiopetuksessa erilaisilla oppimistehtävillä ja ryhmätöillä. Omaan mahdolliseen ilmaisuprojektiin (esim. kirjoittaminen) saat ohjausta ja tukea. Luomme yhdessä innostavan oppimisyhteisön.

Opintotarjotin

Linjan opinnot

 • Luova kirjoittaminen I ja II
 • Kirjoituskahvila
 • Palautepaja
 • Blogi-kurssi
 • Ilmaisutaito
 • Improvisaatio
 • Open mic
 • Sommittelu ja perspektiivioppi
 • Piirustus
 • Valokuvaus ja kuvankäsittely
 • Värioppi
 • Plastinen sommittelu
 • Maalaus
 • Johdatus grafiikan menetelmiin
 • Graafinen suunnittelu
 • Videokuvaus ja editointi
 • Luova projekti I–II
 • Opintojen ohjaus ja tiimituki
 • Opintoretki
 • Kieli- ja viestintäopintoja

Katso opiston oman Kielikopin koko tarjonta.

Avoin korkeakoulu

Lukuvuoden aikana voit suorittaa avoimen ammattikorkeakoulun ja avoimen yliopiston opintoja. Näitä opintoja voit sisällyttää tutkintoosi, mikäli jatkat opintojasi korkeakoulussa. Esimerkkejä opinnoista.

 • Draamakasvatuksen perusopinnot 25 op (JY)
 • Kulttuurituotannon perusteet 3 op (kurkistuskurssi, HUMAK)
 • Yhteisöpedagogi – ihmissuhdetyön ammattilainen 3 op (kurkistuskurssi, HUMAK)
 • Työelämän viestintä, JAMK
 • Työelämän englanti, JAMK
 • Työelämän ruotsi, JAMK

Tarjolla on myös muita korkeakouluopintoja, vapaa-ajan liikuntaa ja harrastetta. Katso erityisesti luovan kirjoittamisen linjan tarjonta. Opistolla vierailee mahdollisuuksien mukaan alojen asiantuntijoita Alat tutuiksi-kurssilla kertomassa omista opiskelu- ja urapoluistaan. Linjan opiskelija voi hakea ilmaisutaidon stipendiin.

Opettajat

Linjanjohtaja: FM, YTM Kati Rantala-Lehtola

Linkkejä lisätietoihin

Tietoa hakemisesta ja hakulomake

Ota yhteyttä

Tervetuloa opiskelemaan!