Alkio-opisto on kansanopisto, jossa voit opiskella vapaan sivistystyön opintoja kuten sanataidetta, graafista suunnittelua sekä kehittää omia oppimistaitojasi.

Ajankohtaista

UUTTA LUKUVUONNA 2021–2022! Luovan ilmaisun opinnoissa on kaksi aloitusta, elokuussa ja tammikuussa. Voit aloittaa joustavasti myös muuna ajankohtana lukuvuoden aikana. Linjalla voit kehittää ilmaisu- ja oppimistaitojasi. Tutustu tarjontaamme ja täytä hakulomake.

Haluatko opiskella

 • sanataidetta ja/tai graafista suunnittelua?
 • etsiäksesi omaa suuntaa?
 • kehittääksesi ilmaisu- ja oppimistaitojasi?
 • oman haaveen tai harrastuksen takia?
 • kannustavassa ryhmässä ja kokeilla uutta?

ryhmatyota

Me tarjoamme

lukukauden pituisen opintokokonaisuuden, joka auttaa sinua löytämään itsellesi kiinnostavan alan ja kehittymään oppijana. Alkio-opiston etuina on koko lukuvuoden jatkuva henkilökohtainen opintojen ohjaus, asiantuntevat opettajat ja tiivis opiskelijayhteisö. Opiskeluun on mahdollista saada toisen asteen opintotukea ja opistolla on mahdollisuus asumiseen opiston asuntolassa.

Sijoittuminen

Sijoittumistietoja kerätään Alkio-opistolla lukuvuosittain. Tämän uuden linjan osalta tietoja voidaan kerätä vasta, kun ensimmäiset opiskelijat ovat suorittaneet opintonsa. Monilta Alkio-opiston linjoilta on päästy hyvin etenemään opintiellä.

Opiskelu

Luovan ilmaisun linjalla voit opiskella sanataidetta, graafista suunnittelua ja muita itseäsi kiinnostavia opintoja. Opinnot ovat avoimia kaikille ilmaisutaidosta kiinnostuneille ja elämässään uutta suuntaa hakeville. Ilmaisulinjalla opiskelu ei edellytä aiempia opintoja. Linjalla tehdään laaja-alaisesti audiovisuaalisia ja kehollis-tilallisia ilmaisu- ja viestintäkokeiluja sekä kehitetään myös omaa oppimisen ja elämisen taitoa. Opintoja on tarjolla mm. improvisaatiosta ja sanataiteesta graafiseen suunnitteluun ja videokuvaukseen.

Pääset laatimaan oman henkilökohtaisen opintosuunnitelman (hops), joka auttaa opintojen suunnittelussa ja mielekkäiden kokonaisuuksien luomisessa. Voit koostaa tarjotuista oppiaineista itsellesi sopivan opintokokonaisuuden.

Opetuksessa hyödynnetään erilaisia menetelmiä. Opinnot suoritetaan pääasiassa lähiopetuksessa erilaisilla oppimistehtävillä ja ryhmätöillä. Omaan mahdolliseen ilmaisuprojektiin (esim. kirjoittaminen) saat ohjausta ja tukea. Luomme yhdessä innostavan oppimisyhteisön.

Opintotarjotin

Linjan opinnot

 • Sanataide 1 ja 2
 • Oppimisen ja elämisen taito
 • Luova kirjoittaminen 1 ja 2
 • Luku- ja kirjoituspiiri
 • Improvisaatio
 • Tilasuunnittelu- ja pienoismallit
 • Valokuvaus ja kuvankäsittely
 • Graafinen suunnittelu
 • Videokuvaus ja editointi
 • Ensiapu 1
 • Teemapäivä
 • Sankaripaja - mikä on supervoimasi?
 • Blogikurssi
 • Opintojen ohjaus ja tiimituki
 • Opintoretki
 • Kieli- ja viestintäopintoja

Katso opiston oman Kielikopin koko tarjonta.

Avoin korkeakoulu

Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa lukuvuoden aikana avoimen ammattikorkeakoulun ja avoimen yliopiston opintoja. Näitä opintoja on mahdollista sisällyttää tutkintoon, mikäli jatkat opintojasi myöhemmin muualla. Alla on esimerkkejä.

 • Draamakasvatuksen perusopinnot 25 op (JY)
 • Kulttuurituotannon perusteet 3 op (kurkistuskurssi, HUMAK)
 • Yhteisöpedagogi – ihmissuhdetyön ammattilainen 3 op (kurkistuskurssi, HUMAK)
 • Työelämän viestintä, JAMK
 • Työelämän englanti, JAMK
 • Työelämän ruotsi, JAMK

Lisäksi tarjolla muiden linjojen korkeakouluopintoja sekä vapaa-ajan liikuntaa ja harrastetta. Katso erityisesti luovan kirjoittamisen linjan tarjonta. Opistolla vierailee mahdollisuuksien mukaan alojen asiantuntijoita Alat tutuiksi-kurssilla kertomassa omista opiskelu- ja urapoluistaan. Huom. linjalla on mahdollisuus ilmaisutaidon stipendiin.

Linkkejä lisätietoihin

Tietoa hakemisesta ja hakulomake

Ota yhteyttä

Tervetuloa opiskelemaan!