Opiskelu

Lukuvuoden aikana on mahdollista suorittaa linjan omia kursseja, yliopistotutkinnon osia, viestintä- ja kieliopintoja sekä opiston muita kursseja. Opinnot suoritetaan itsenäisillä tehtävillä, erilaisilla oppimistehtävillä, ryhmätöillä (esim. lukupiirit) ja tenttimällä. Avoimen yliopiston opintojaksot saat myöhemmin liitettyä korkeakoulututkintoosi. Opiston omat kurssit auttavat

 • hahmottamaan sitä, mitä jatkossa haluaa opiskella
 • valmistautumaan valintakokeisiin
 • oppimaan entistä paremmin
 • menestymään jatko-opinnoissa
 • kehittymään kirjoittajana.

Omaan mahdolliseen kirjoitusprojektiin saa ohjausta ja tukea.

Opintotarjonta

Avoimen yliopiston perusopinnot

 • Kirjoittaminen 30 op, JY (Huom. mikäli saadaan riittävä osallistujamäärä)
 • Kirjallisuus 25 op, JY

JY = Jyväskylän yliopisto

 Kirjoittaminen, 30 op

 • Kirjoittamisen taiteelliset ja tieteelliset lähtökohdat
 • Proosa TAI runous TAI draama TAI tietokirjoittaminen (näistä 2 opiskelijan valinnan mukaan)
 • Perusopintojen tekstikokoelma TAI Kirjoittaminen luovana prosessina (opiskelijan valinnan mukaan)
 • Faktan ja fiktion vuoropuhelu
 • Kirjoittaja lukijana ja tutkijana

Tarkemmat opintojaksokuvaukset: Kirjoittaminen

Kirjallisuus, 25 op

 • Johdatus kirjallisuudentutkimukseen
 • Kirjallisuuden analyysi
 • Länsimaisen kirjallisuuden historia
 • Kotimaisen kirjallisuuden historia
 • Länsimaisen kulttuurin teemat ja kuvasto
 • Kotimaisen TAI yleisen kirjallisuuden tuntemus (opiskelijan valinnan mukaan)

Tarkemmat opintojaksokuvaukset: Kirjallisuus

Muita avoimen yliopiston opintoja

Viestintä- ja kieliopinnot

 • Kirjoitusviestinnän perusteet (3–5 op)
 • Puheviestinnän perusteet (2 op)
 • Academic Reading (3 op)
 • Interdisciplinary Communication Skills (3 op)
 • Ruotsi, eri tasoja
 • Ranskan alkeet ja jatkokurssi

Kieliopinnoilla voi täydentää ja tukea muita opintoja. Kielitaidosta on hyötyä jatko-opinnoissa, työelämässä ja elämässä muutenkin.

Ks. lisää opiston kieliopinnoista.

Linjan opintoja

 • Kirjoituskahvila
 • Palautepaja
 • Open mic
 • Luova kirjoittaminen I ja II
 • Portfolio-/blogikurssi
 • Lukupiiri
 • Kirjallisuudentutkimus
 • Kulttuurin teemat ja kuvat
 • Opintojen ohjaus ja tiimituki
 • Opintoretki (1–3 päivää)
 • Näkökulmia kestävään kehitykseen
 • Pajapäivä
 • Kotimainen ja yleinen kirjallisuudenhistoria

Lisäksi tarjolla on muiden linjojen opintoja sekä vapaa-ajan liikuntaa ja harrastetta. Katso erityisesti luovan ilmaisun linjan tarjonta. Kaikille on tarjolla lisäksi esimerkiksi Alat tutuiksi -kurssi, jossa vierailevat eri alojen osaajat kertovat opiskelu- ja urapoluistaan.

Opinnot ja tutkinnon osat toteutetaan, mikäli niiden järjestämisoikeudet myönnetään ja mikäli opiskelijaryhmässä on riittävästi opiskelijoita.

Tietoa hakemisesta ja hakulomake

Ota yhteyttä

Tervetuloa opiskelemaan!