Ajankohtaista

Uutta lukuvuonna 2020-2021! Aloita oikeustieiden opinnot elokuussa. Täytä hakulomake.

Haluatko opiskella

  • monipuolisesti oikeustieteitä, kuten hallinto-, valtiosääntö-, kansainvälinen, työ-, perhe- ja jäämistöoikeus tai rikos- ja prosessioikeus?
  • tai valmistautua tehokkaasti pääsykokeisiin?

Me tarjoamme

mahdollisuuden opiskella laajasti oikeustieteen opintoja, jotka auttavat sinua pääsemään opiskelemaan haluamaasi alaa. Alkio-opistossa suorittamasi avoimen yliopiston opintokokonaisuudet voit myöhemmin sisällyttää osaksi korkeakouluopintojasi. Lukuvuoden aikana kehität opiskelutekniikkaasi ja ehdit myös kerrata kieliä ja suorittaa juridisen kirjoittamisen ja tiedonhankinnan perusteet. Kevätlukukaudella valmistaudut oikeustieteellisiin valintakokeisiin.

Alkio-opiston etuina on koko lukuvuoden jatkuva henkilökohtainen opintojen ohjaus, asiantuntevat opettajat ja tiivis opiskelijayhteisö. Vuoden aikana tutustut etenkin oman linjasi opiskelijoihin ja oman ryhmän antama tuki ja ryhmähenki ovatkin opintojen etenemisen kannalta tärkeällä sijalla.

Opiskeleva nuorimies

Opiskelu

Oikeustieteen opintoja voit valita Turun yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston opintovaatimusten mukaisista opintojaksoista. Oikeustieteen lisäksi tarjolla on opintoja valtio-opista ja taloustieteestä. Alkio-opiston laajalta opintotarjottimelta voit valita viestintä- ja kieliopintoja sekä monia muita yleissivistäviä aineita. Linjanjohtajasi ja ryhmän ohjaajasi kanssa laadit oman opintosuunnitelmasi. Avoimen korkeakoulun opinnot ovat tutkinnon osia, jotka voit myöhemmin liittää tutkintoosi.

Opiskelu Oikeustieteen linjalla on monimuotoista, mikä lisää opiskelutaitoja ja kehittää akateemisia valmiuksiasi. Opintoihin sisältyy lähiopetuksen lisäksi verkko-opiskelua, oppimistehtäviä, kirjoittamista, tenttejä, ryhmätöitä, lukupiirejä, tuutorointia, harjoituksia ja itsenäistä opiskelua.

Lisäksi keväällä tehdään eri osa-alueisiin perustuvia harjoituskokeita, joiden tekeminen auttaa sinua hahmottamaan omat vahvuutensa sekä ne osa-alueet, joissa tarvitaan enemmän kertausta. Kevään ohjelmaan kuuluu myös monipuolista valmentautumista valintakokeisiin.

Opintolinjalla on oma ryhmän ohjaaja (opettajatuutori), joka opettaa Johdatus oikeustieteeseen -opintojaksolla ja ohjaa oikeustieteen opintojen sisältöjä.

Opiskelu linjalla on kokopäivätoimista, joten sinulla on oikeus opintotukeen.

Ks. lisää opintotarjotin

Katso lisää avoimen yliopiston opinnoista ja avoimen amk-opinnoista.

Opettajat

Linjanjohtaja: FT Saila Leukumaa-Autto

Tietoa hakemisesta ja hakulomake

Ota yhteyttä

Tervetuloa opiskelemaan!