Oikeustieteen opinnot toteutetaan pääosin lähiopetuksena ja suoritetaan tenttimällä. Osa opintojaksoista on myös verkkovälitteisiä monimuoto-opintoja tai verkko-opintoja. Oikeustieteiden lähiopetus on usean kurssin osalta viikonloppuopetusta. Viikolla järjestetään ohjausta ja lukupiirejä ja opiston opintoja. Lukuvuoden aikana on mahdollista suorittaa vähintään 50 opintopisteen verran opintoja. Johdatus oikeustieteisiin tulee suorittaa hyväksytysti ennen kuin voi ilmoittautua muille Turun yliopiston oikeustieteen kursseille. Opinnot ovat yliopistotutkinnon osia.

Opintotarjonta

Oikeustieteen opintoja, 42 op (TY)

Perusopinnot

 • Johdatus oikeustieteeseen, 2 op (edeltävä opinto muille kursseille)

Aineopinnot

 • Hallinto-oikeus, 7 op
 • Valtiosääntöoikeus, 7 op
 • Kansainvälinen oikeus, 6 op
 • Työoikeus, 7 op
 • Perhe- ja jäämistöoikeus, 7 op
 • Eurooppaoikeus, 6 op
  Tarkempia kuvauksia: Oikeustieteet ja Turun yliopiston opinto-opas: Oikeuden alojen perusteet.

Johdatus oikeustieteeseen on pakollinen opintojakso. Se tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen kuin voi aloittaa aineopintotasoisia opintoja. Työoikeus sekä Perhe- ja jäämistöoikeus on verkkovälitteisiä monimuoto-opintoja. Muissa opintojaksoissa on lähiopetusta.

Oikeustieteen opintoja, 9 op (UEF)

 • Oikeustieteen perusteet, 1 op (MOOC)
 • Juridinen kirjoittaminen ja tiedonhankinta, 2 op (MOOC)
 • Yritysoikeuden perusteet, 6 op

Opinnot ovat kokonaan tai osittain verkko-opintoja.

Valtio-oppi, 25 op (TY)

 • Johdatus politiikan tutkimukseen 5 op
 • Johdatus poliittisen historian tutkimukseen 5 op
 • Ideologioiden muotoutuminen ja politiikan teorian klassikot 5 op
 • Poliittiset järjestelmät 5 op
 • Kansainvälinen järjestelmä 5 op

Valtio-opin opinnot opettaa linjanjohtaja FT Saila Leukumaa-Autto.

Taloustiede (JY)

 • Taloustieteen peruskurssi, 8 op

TY = Turun yliopisto, UEF = Itä-Suomen yliopisto, JY = Jyväskylän yliopisto

Syyslukukauden opintojen runko muodostuu avoimen yliopiston opinnoista sekä viestintä- ja kieliopinnoista. Keväällä on lisäksi valintakoevalmennusta. Tärkeässä roolissa on oman oppimisen kehityksen seuraaminen harjoituskokeiden avulla. Alkio-opistolla järjestetään opintoihin liittyvää opetusta ja ohjausta.

Oikeustieteen opinnot ja tutkinnon osat toteutetaan, mikäli niiden järjestämisoikeudet myönnetään ja mikäli opiskelijaryhmässä on riittävästi opiskelijoita.

Lisäksi

 • Akateemiset opiskelutaidot
 • Opinto-ohjaus ja tiimituki
 • Oikeustieteen tuutorointi
 • Oikeustieteen valmentavat opinnot
 • Harjoituskokeet
 • Opintoretki ulkomaille tai kotimaahan
 • Pajapäivä
 • Keke-teemaviikko
 • Viestintä- ja kieliopinnot

Kielikopin tarjonta

Kieliopinnoilla voi täydentää ja tukea muita opintoja. Kielitaidosta on hyötyä jatko-opinnoissa, työelämässä ja elämässä muutenkin.

Ks. lisää opiston kieliopinnoista.

Tietoa hakemisesta ja hakulomake

Ota yhteyttä

Tervetuloa opiskelemaan!