Ajankohtaista

Lukuvuoden mittainen koulutus: 10.8.2022–19.5.2023, lähiopetus

Kevätlukukauden 2023 koulutus: 4.1.–19.5.2023, lähiopetus

Haku lukuvuoden 2022–2023 opintoihin on käynnissä. Täytä hakulomake.

Linjalla on kaksi aloitusta: elokuu ja tammikuu.

tytot_istuvat

Haluatko opiskella

  • luokanopettajaksi
  • erityisopettajaksi
  • varhaiskasvatuksen opettajaksi
  • ammatilliseksi opettajaksi
  • aikuiskouluttajaksi
  • yhteisöjen kehittäjäksi
  • koulutussuunnittelijaksi
  • opinto- ja uraohjaajaksi tai
  • tutkijaksi?

Opettajat ja kasvatustieteilijät toimivat paitsi monenlaisissa opetustehtävissä varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen, myös monenlaisissa muissa työtehtävissä mm. hallintovirkamiehinä, kouluttajina, tutkijoina, koulutussuunnittelijoina ja henkilöstöpäällikköinä.

Lukuvuoden 2020-2021 linjan opiskelijoista 11/12 pääsi opiskelemaan yliopistoon. Kasvatustieteen opinnoista on hyötyä myös silloin, jos tähtäimessäsi on ammattikorkeakouluopinnot tai ammatillisen opettajan opinnot! 

Me tarjoamme

lukuvuoden tai kevätlukukauden kestävät opinnot, jotka auttavat sinua pääsemään kohti haluamaasi alaa ja unelma-ammattia. Kasvatustieteen perusopinnot antavat hyvän pohjan yliopisto-opintoja ajatellen – mutta auttavat myös valintakokeisiin valmistautumisessa. Valintakokeisiin valmentaudumme myös omien valmentavien opintojen avulla.

Opiskelu

Vuoden opiskelulla pääset hyvään vauhtiin opinnoissasi. Suorittamasi opintokokonaisuudet ja yleisopintokurssit voit sisällyttää tutkintoosi joko yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa. Opiskelu on siis yhdistelmä yliopisto-opiskelua ja yleissivistäviä opintoja. Linjan opintoja voi suorittaa myös puolen lukuvuoden mittaisina (kevätlukukausi), jolloin keskityt opiskelutaitojesi kartuttamiseen ja opiskelet valitsemiasi yliopistotutkinnon osia ja valmentaudut valintakokeisiin.

Opiskeluaineiden pääosan muodostavat kasvatustieteelliset aineet (mm. kasvatustiede ja erityispedagogiikka). Lisäksi voit opiskella esim. vieraita kieliä sekä puhe- ja kirjoitusviestintää. Vaihtoehtoisesti voit valita yhteisöpedagogian alan opintoja ja niihin soveltuvia opintoja kasvatustieteistä ja -psykologiasta. Linjalla ei ole ns. pakollisia aineita, vaan voit valita haluamasi kurssit opiston tarjonnasta. Lisäksi sinulla on mahdollisuus valita opiskeluaineita myös muiden linjojen kurssivalikoimista oman mielenkiintosi ja aikataulusi mukaan. Katso lisää Opintotarjotin.

Linjan opiskeluaineista ja -menetelmistä voit valita itsellesi ja tulevaisuuden suunnitelmilmiisi sopivat ja mieluisat. Sinulla on mahdollisuus tutustua erilaisiin aiheisiin ja oppiaineisiin ja varmistaa oma kiinnostuksesi niihin. Monipuoliset opiskelumenetelmät kehittävät erilaisia opiskelutaitoja ja voit kehittää uusia kykyjä itsessäsi!

Opintojen alussa jokainen opiskelija laatii itselleen henkilökohtaisen opetussuunnitelman (hops). Näin jokainen opiskelija voi valita omia yksilöllisiä oppimistarpeitaan vastaavia opintoja ja mieleisiä opintokokonaisuuksia. Hops auttaa myös opiskelijaa opintojen suunnittelussa ja hallinnassa.

Opiskelu- ja opetusmenetelmät

Linjan opiskelumenetelmät kehittävät itseohjautuvuutta, aktiivisuutta, itsenäisiä opiskelutaitoja ja ryhmätyötaitoja. Opinnot suoritetaan itsenäisesti, pareittain tai ryhmässä.

Linjalla pääasialliset suoritustavat ovat ryhmätyöt ja itsenäiset yksilösuoritukset eli esseetyyppiset kirjalliset oppimistehtävät. Oppimistehtäviä voi toisinaan tehdä myös parin kanssa. Ryhmätyöt ovat yhdessä toisten kanssa valmisteltavia ja suoritettavia oppimistehtäviä, ryhmäkeskusteluja tai oppimispiirejä. Myös tenttimahdollisuuksia on ja lisäksi joitakin tehtäviä voi suorittaa verkkokursseina. Vaikka työskentelytavoissa korostuukin toisaalta opiskelijan omatoiminen työskentely tai opiskeluryhmässä tapahtuva yhteinen työskentely, sisältyy opetukseen myös luento-osuuksia, jolloin opiskelijan oma tarkkaavaisuus ja aktiivisuus ovat tärkeässä asemassa.

Erilaisten opiskelu- ja opetusmenetelmien tavoitteena on kehittää opiskelijan itsearviointikykyä oman oppimisprosessin ja oppimistulosten suhteen. Opiskelijoita rohkaistaan arvioimaan omia suorituksiaan sekä antamaan vertaispalautetta myös opiskelijatovereille.

Opiskelussa sinua tukevat opiston opettajat, eri aineiden ohjaajat eli tuutorit ja muut opiskelijat. Lähes kaikki Alkio-opiston opiskelijat asuvat opiston kampusalueella. Asuminen opiskelijayhteisössä on vaativaa, mutta myös kehittävää. Kampuksella asuminen helpottaa yhteistyötä muiden opiskelijoiden kanssa. Opiskella voi hyvinkin tehokkaasti, kun aikaa ei mene matkoihin, ja ruokaakin on tarjolla Ravintola Santerissa kolme kertaa päivässä.

Väyläopinnot

Lukuvuoden aika voit suorittaa yliopistojen väyläopintoihin vaadittavat opinnot. Alkio-opistossa voit suorittaa useiden eri yliopistojen väylävaatimusten mukaiset kasvatustieteen, varhaiskasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen tai erityispedagogiikan väyläopinnot. Katso lisää Alkio-opistolla suoritettavista avoimen yliopiston väyläopinnoista Väylät ja polut.

Valintakokeisiin valmistautuminen

Kevätlukukaudella voit valita valmentavia opintoja mm. Aineistokoetaidot (tähtäimenä VAKAVA-koe eli kasvatusalan kirjallinen valintakoe) ja Opeksi (valmistautumista soveltuvuuskokeeseen).

Opettajat

Anna-Maija Vuorela: Linjanjohtaja

Linkkejä lisätietoihin

Opetusalan opintotarjotin

Opiskelijat kertovat

Tietoa hakemisesta ja hakulomake

Ota yhteyttä

Tervetuloa opiskelemaan innostavaan ja motivoituneeseen porukkaan!