Ajankohtaista

Ajanjakso: 11.8.2021–18.5.2022

Haku lukuvuoden 2022–2023 opintoihin on käynnissä! Hae mukaan täyttämällä hakulomake.

Lukuvuoden aikana voit opiskella 1–2 perusopinnot sekä viestintä- ja kieliopintoja avoimen yliopiston opintoina. Meillä voit opiskella perusopintojen jälkeen myös psykologian aineopintoja ja hakea avoimen yliopiston väylän kautta yliopistoon tutkinto-opiskelijaksi.

Tervetuloa aloittamaan opintosi Alkio-opistossa!

tytto ja kirjatHaluatko psykologiksi?

Psykologit toimivat hyvin monenlaisissa kunnallisissa, valtiollisissa ja yksityisen alan työtehtävissä, sosiaali- ja terveysalalla sekä koulu- ja opetuspuolella.

Psykologin ammattinimikkeitä tai työtehtäviä ovat esimerkiksi

  • kasvatus- ja perheneuvolapsykologi
  • koulupsykologi
  • terveyskeskuspsykologi
  • ammatinvalintapsykologi
  • neuropsykologi
  • psykologi psykiatrisessa sairaalassa
  • psykologi mielenterveystoimistossa
  • työ- ja organisaatiopsykologi
  • opintopsykologi
  • psykoterapeutti

Vuosi tai kaksi psykologian linjalla vie sinua kohti omaa unelma-ammattiasi!

Me tarjoamme

1–2 lukuvuoden pituisen opintokokonaisuuden, joka tukee valmistautumistasi kevään valintakokeisiin haluamallesi alalle, opintoja, jotka voit liittää myöhemmin korkeakoulututkintoosi sekä asiantuntevaa ohjausta ja opetusta.

Opiskelu

Vuoden opiskelulla pääset hyvään vauhtiin opinnoissasi. Suorittamasi opintokokonaisuudet ja yleisopintokurssit voit sisällyttää tutkintoosi joko yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa. Opiskelu on siis yhdistelmä yliopisto-opiskelua ja yleissivistäviä opintoja.

Opiskeluaineiden pääosan muodostavat psykologiset aineet. Sinulla on mahdollisuus valita opintoja myös muiden linjojen kurssivalikoimista oman mielenkiintosi ja aikataulusi mukaan. Lisäksi sinulla on mahdollisuus opiskella mm. vieraita kieliä, puhe- ja kirjoitusviestintää ja tilastomenetelmiä. Katso lisää linjan opinnoista Opintotarjotin.

Opintojen alussa jokainen opiskelija laatii itselleen henkilökohtaisen opetussuunnitelman (hops). Näin jokainen voi valita omia yksilöllisiä oppimistarpeitaan vastaavia opintoja ja mieleisiä opintokokonaisuuksia. Hops auttaa myös opiskelijaa opintojen suunnittelussa ja hallinnassa.

Opiskelu- ja opetusmenetelmät

Linjan opiskelumenetelmät kehittävät opiskelijan itseohjautuvuutta, aktiivisuutta ja itsenäisiä opiskelutaitoja. Opintoja suoritetaan itsenäisesti, pareittain tai ryhmässä.

Itsenäisiä yksilösuorituksia ovat mm. tentit ja esseet. Opintoja voi osin suorittaa myös ryhmätyöskentelynä, jolloin esim. pidetään esitelmiä, käydään ryhmäkeskusteluja, tehdään yhteisiä mind mappeja tai väitellään annetuista aiheista. Osa opetuksesta tapahtuu  verkkoluentoina, jolloin opiskelijan oma tarkkaavaisuus ja aktiivisuus on tärkeässä asemassa.

Useassa oppiaineessa on myös verkko-opintoja; osallistutaan verkkokursseille, kuunnellaan luentoja ja tehdään verkkotenttejä.

Erilaisten opiskelu- ja opetusmenetelmien tavoitteena on lisäksi kehittää opiskelijan itsearviointikykyä oman oppimisprosessin ja oppimistulosten suhteen. Opiskelijoita rohkaistaan arvioimaan omia suorituksiaan sekä antamaan vertaispalautetta opiskelijatovereille.

Vaikka opiskelu- ja opetusmenetelmissä painottuukin itseohjautuvuus, opiskelijalla on opiskelun tukena opiston opettajat, eri aineiden ohjaajat eli tuutorit ja muut opiskelijat. Monet Alkio-opiston opiskelijat asuvat opiston kampusalueella. Asuminen opiskelijayhteisössä on yhteisöllistä ja tutustut myös muiden kuin oman linjasi opiskelijoihin.

Väyläopinnot

Lukuvuoden aika voit suorittaa avoimen yliopiston väyläopintohin vaadittavat opinnot. Alkio-opistossa voit suorittaa esimerkiksi psykologian (JY) tai sosiaalipsykologian (UEF) väyläopinnot. Katso lisää Alkio-opistolla suoritettavista avoimen yliopiston väyläopinnoista Väylät ja polut.

Valintakokeisiin valmistautuminen

psykologian opiskelua

Kevätlukukaudella suoritettavat opinnot auttavat valmistautumaan korkeakoulujen valintakokeisiin. Kun opintokokonaisuusopinnot on saatu valmiiksi jo huhtikuussa, on vielä aikaa keskittyä valintakoemateriaaleihin.

Opettajat

Riitta Rautiainen: Linjanjohtaja

Linkkejä lisätietoihin

Psykologian opintotarjotin

Opiskelijat kertovat

Tietoa hakemisesta ja hakulomake

Ota yhteyttä

Tervetuloa opiskelemaan!