Linjan opiskeluohjelma on suunniteltu siten, että sinulla on halutessasi mahdollisuus suorittaa lukuvuoden aikana kahdessa oppiaineessa perusopinnot (25 op) tai opiskella aineopinnot (35 op) ja yhdet perusopinnot.

Avoin yliopisto-opetus

Psykologian linjalle suunnattuja perusopintoja (25 op) 

  • Psykologia, JY
  • Sosiaalipsykologia, UEF
  • Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi, UEF
  • Erityispedagogiikka, HY

Tarkemmat opintojaksokuvaukset ja osaamistavoitteet:

JY = Jyväskylän yliopisto, UEF = Itä-Suomen yliopisto, HY = Helsingin yliopisto

Näiden lisäksi voit valita myös muita yliopistotutkinnon osia opiston muiden linjojen tarjonnasta.

Psykologian aineopinnot (35 op) 

  • Psykologia, JY

Tarkemmat opintojaksokuvaukset ja osaamistavoitteet: Psykologia

Katso lisää avoimen yliopiston väyläopinnoista Väylät ja polut.

Muut kurssit

Opintokokonaisuuksien lisäksi voit suorittaa yliopistotutkintoon vaadittavia viestintä- ja kieliopintoja. Näitä ovat mm. ruotsin kielen perustason kurssi, englannin kielen Academic Reading ja Communication Skills, puheviestintä ja kirjoitusviestintä.
Muita yliopistollisia yleisopintokursseja ovat esim. Tilastomenetelmien peruskurssi 6 op

Kevätlukukauden lopulla keskitytään valintakokeisiin valmistautumiseen.

Opintolautaset

Opiskelija saa ohjausta henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman tekoon ja oman opintolautasen koostamiseen. Opiskelijoiden opintolautaset ovat erilaisia valinnoista riippuen. Santtu piirsi oheen opintolautasmallit avuksi. Alkiolla voi opiskella toisen ja kolmannenkin vuoden, jolloin voi suorittaa vaadittavat opinnot väylää varten. Väylän kautta on mahdollisuus päästä yliopistoon jatkamaan opintojaan ilman pääsykokeita.

kaps-pari1 kopiokaps-pari2 kopio