Amk-opinnot

Avoin ammattikorkeakouluopetus

Opintoja Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) sosiaali- ja terveysalalta (23-28 op)

 • Toimintakyky, osallisuus ja ohjaaminen 6 op
 • Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen perusteet 3 op
 • Jamk Innovaatioviikko 2 op
 • Lääketiede kansanterveyden näkökulmasta 3 op
 • Yrittäjyys 3 op
 • Työelämän viestintä 3 op
 • Työelämän englanti 4 op
 • Työelämän ruotsi 4 op

Opintoja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (XAMK) avoimen amk:n sosiaali- ja terveysalojen verkko-opintojen tarjonnasta esim.:

 • Haavanhoito 3op
 • Turvallinen lääkehoito 2op
 • Kipu-teema: kivunhoito 5op
 • Rokotukset ja tarttuvat taudit 2 op
 • Nuorten rahapelaaminen 2 op

Yliopisto-opinnot

 • Ravitsemustieteiden perusopinnot, osia (UEF)
 • Viestintä- ja kieliopintoja (JY)

Muut opinnot

 • Liikunta
 • Terveysliikunnan ryhmänohjaus
 • Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala ammattina
 • Näyttöön perustuva sosiaali- ja terveysala
 • Terveyteen liittyvä viestintä ja vaikuttaminen
 • Opintojen ohjaus
 • Ensiapu 1
 • Linjatunti (esim. opiskeluvalmiudet, ajanhallinta, tiedonhaku)
 • Varhaiskasvatus

* Muutokset mahdollisia

JAMK = Jyväskylän ammattikorkeakoulu
XAMK = Saimaan ammattikorkeakoulu
JY = Jyväskylän yliopisto
UEF = Itä-Suomen yliopisto

Opintolautasmalli

Opiskelija saa ohjausta henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman tekoon ja oman opintolautasen koostamiseen. Opiskelijoiden opintolautaset ovat erilaisia valinnoista riippuen. Santtu piirsi oheen opintolautasmallin avuksi.

sote1