Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot (n. 30–60 op)

Opintotarjottimelta löytyy avoimia ammattikorkeakouluopintoja Jyväskylän ammattikorkeakoulusta (JAMK) sekä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta (XAMK). Opiston tarjoamat JAMKin opintojaksot kuuluvat sosiaali- ja terveysalan tutkintojen 1. vuoden opintoihin. Nämä opinnot ovat amk-tutkintoihin kuuluvia opintojaksoja, jotka hyväksytään osaksi tutkintoa, jos opiskelija hakee ja tulee valituksi Jyväskylän ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi. Opiskelija voi myös AHOT-menettelyn kautta hakea opintojen hyväksilukua jossain toisessa ammattikorkeakoulussa. Opinnot ovat kontakti-opetusta Alkio-opistolla, verkko-opintoja sekä oppimistehtäviä.

XAMKin tarjoamat opintojaksot ovat kokonaan verkko-opintoja. Niiden kohdalla pätevät myös edellämainitut tutkintoon sisällyttämis- ja hyväksilukuperiaatteet. 

Avoimen ammattikorkeakoulun opintojen suorittaminen (55-60 op) antavat opiskelijalle väylähakukelpoisuuden (erillishaku) useissa ammattikorkeakouluissa. Väyläopintojen kriteerit ja väyläpaikat vaihtelevat oppilaitoskohtaisesti.