Avoin ammattikorkeakouluopetus

Suoritetuilla opinnoilla voit anoa hyväksilukua, jolloin ne on mahdollista  liittää myöhemmin amk-tutkintoosi. Opintojen avulla voit saada väylähakukelpoisuuden useassa ammattikorkeakoulussa. 

Opintoja Jyväskylän ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalalta sekä kielikeskuksesta 

Lukuvuoden 2021-2022 opintotarjonta: 

 • Anatomia ja fysiologia tai Toiminnallinen anatomia (5 op)
 • Digitaalinen ohjaustyö kuntoutus- ja sosiaalialalla (verkko-opinnot, 5 op)
 • Gerontologinen hoitotyö (verkko-opinnot, 4 op)
 • ICT-valmiudet (3 op)
 • JAMK InnoFlash (2 op)
 • Lääketiede ja lääkehoito (5 op)
 • Näyttöön perustuva hoitotyö (verkko-opinnot, 3 op)
 • Osaajana kehittyminen (1 op)
 • Sosiaali- ja terveysalan asiakkuus ja palvelujärjestelmä (5 op)
 • Terveyden edistäminen ja ohjaaminen (3 op)
 • Toimintakyky, osallisuus ja ohjaaminen (5 op)
 • Työelämän englanti (4 op)
 • Työelämän ruotsi (4 op)
 • Työelämän viestintä (3 op)
 • Yrittäjyys (3 op)

 

Opinnoista muualla: Sosiaali- ja terveysala, JAMK avoimet amk-opinnot.

Opintoja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysaloilta (esim. 2-20 op, XAMK)

Huom! Opintotarjonta päivittyy lukuvuosittain. Tässä esimerkkejä lv 2020-2021 tarjonnasta:

 • Turvallinen lääkehoito (2 op)
 • Lapsen ja nuoren motorinen kehitys ja liikunta (5 op)
 • Työikäisten aivoterveyden edistäminen (3 op)
 • Psyykkisen valmennuksen perusteet (3 op)
 • Syrjäytymisen ehkäisy (5 op)
 • Tietoisen läsnäolon hyvinvointivaikutukset (5 op)
 • Kriminaalityö (5 op)
 • Liikkujan ravitsemus (5 op)
 • Sairastumiseen sopeutumisen tukeminen (5 op)

Lisäksi tarjolla on monia muita opintojaksoja lukuvuoden aikana.

Opinnoista muualla: Koulutuskalenteri, XAMK avoin amk

Korkeakouluopintoja tukevia kansanopisto-opintoja

 • Terveysliikunnan ryhmänohjaus (sis. toimintakyvyn arvioinnin)
 • Ideasta tapahtumaksi
 • Suomalaisten terveys ja kansansairaudet
 • Näyttöön perustuva sosiaali- ja terveysala
 • Sosiaali- ja terveysala ammattina
 • Linjatunti
 • Liikunta
 • Hyvinvointiin liittyvä viestintä ja vaikuttaminen
 • Ensiapu
 • Verkko-opintojen ohjaus

Kielikoppi

Linjan opinnoissa tarjolla amk-tasoisia kieli- ja viestintäopintoja (kts. JAMKin tarjonta sivun yläosasta). Lisäksi tarjolla yliopistotasoisia kursseja sekä kertauskursseja.

 • Akademisk svenska 3 op **
 • Academic Reading 3 op **
 • Kirjoitusviestintä 3 op **
 • Puheviestintä 2 op **
 • Ruotsin kertaus

tl2

 

 

 

 

 

Opintolautasmalli

Voit valita kiinnostuksesi mukaisesti opintoja opintotarjottimelta. Opintojen suunnittelussa saat tukea ja ohjausta linjanjohtajalta. Opiskelijoiden opintolautaset ovat erilaisia valinnoista riippuen. Santtu piirsi oheen oman opintolautasensa avuksi.

TL-kasa