Opiskelu

Lukuvuoden aikana on mahdollista suorittaa yliopistotutkinnon osia, viestintä- ja kieliopintoja sekä opiston muita kursseja. Opinnot suoritetaan itsenäisillä tehtävillä, erilaisilla oppimistehtävillä, ryhmätöillä ja tenttimällä. Avoimen yliopiston opintojaksot saat myöhemmin liitettyä yliopistotutkintoosi. Opiston omat kurssit auttavat erityisesti valintakokeisiin valmistautumisessa sekä tukevat yliopistossa menestymistä.

Avoin yliopisto-opetus

Lukuvuoden aikana on mahdollista suorittaa 1–2 perusopintokokonaisuutta. Yleensä opiskelija valitsee yhden perusopintokokonaisuuden ja osia toisesta. Perusopinnoissa opinto-oikeus avoimeen yliopistoon on yksi lukuvuosi. (JY=Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto).

Kirjoittaminen 25 op (JY)

 • Syyslukukausi
  • Kirjoittamisen taiteelliset ja tieteelliset lähtökohdat
  • Proosa TAI runous TAI draama TAI tietokirjoittaminen (näistä 2 opiskelijan valinnan mukaan)
 • Kevätlukukausi
  • Perusopintojen tekstikokoelma TAI Kirjoittaminen luovana prosessina (opiskelijan valinnan mukaan)
  • Faktan ja fiktion vuoropuhelu
  • Kirjoittaja lukijana ja tutkijana

Viestintä ja journalistiikka 25 op (JY)

 • Syyslukukausi
  • Johdatus viestinnän ja median tutkimukseen
  • Mediamaiseman murrokset
 • Kevätlukukausi
  • Viestintä ja vaikuttaminen
  • Organisaatioviestintä
  • Viestinnän ja journalismin etiikka

Väyläopinnot

Alkio-opistossa on mahdollisuus saavuttaa hakukelpoisuus Jyväskylän yliopistoon avoimen väylään. Lisätietoa Jyväskylän yliopiston avoimesta väylästä ja hakuvaatimuksista voit lukea täältä. Katso lisää muista Alkio-opiston avoimen yliopiston väyläopinnoista Väylät ja polut.

Muita opintoja

Linjan omien opintojen lisäksi voit valita viestintä- ja kieliopintoja tai muita opiston kaikille tarjolla olevia opintoja oman mielenkiintosi ja aikataulusi mukaan.

Viestintä- ja kieliopinnot

 • Kirjoitusviestinnän perusteet (3–5 op)
 • Puheviestinnän perusteet (2 op)
 • Academic Reading (3 op)
 • Interdisciplinary Communication Skills (3 op)
 • Ruotsi, eri tasoja
 • Ranskan alkeet ja jatkokurssi

Kieliopinnoilla voi täydentää ja tukea muita opintoja. Kielitaidosta on hyötyä jatko-opinnoissa, työelämässä ja elämässä muutenkin.

Ks. lisää opiston kieliopinnoista.

Lisäksi:

 • Akateemiset opiskelutaidot
 • Alkio-kerho
 • Linjatunti
 • Näkökulmia kestävään kehitykseen
 • Pajapäivä
 • Blogikurssi
 • Kirjoittamisen ohjaus
 • Kirjoituskahvila
 • Kulttuurienvälinen viestintä
 • Valokuvaus ja kuvankäsittely
 • Viestinnän etiikka
 • Viestinnän projekti
 • Videokuvaus ja editointi
 • Opinto-ohjaus ja tiimituki
 • Opintoretki

Syyslukukauden opintojen runko muodostuu avoimen yliopiston opinnoista sekä viestintä- ja kieliopinnoista. Keväällä on lisäksi viestinnän valintakoevalmennusta. Tärkeässä roolissa on oman oppimisen kehityksen seuraaminen. Alkio-opistolla järjestetään opintoihin liittyvää opetusta ja ohjausta.

Opinnot ja tutkinnon osat toteutetaan, mikäli niiden järjestämisoikeudet myönnetään ja mikäli opiskelijaryhmässä on riittävästi opiskelijoita.