Alkio-opisto on kansanopisto, jossa voit opiskella vapaan sivistystyön opintoja, kuten opistovuosi oppivelvollisille kansanopistoissa -koulutuksiin kuuluvan Voimavuosi -koulutuksen. Voit lisäksi opiskella kieli- ja viestintäopintoja, luovaa ilmaisua ja hip hop -elementtejä.

Ajankohtaista

UUTTA LUKUVUONNA 2022–2023!
Oletko juuri valmistunut peruskoulusta etkä ole varma, millainen koulutus tai työ sinua kiinnostaa? Tarvitsetko tukea arkeen sekä opiskeluun? Ovatko toisen asteen opintosi keskeytyneet? Onko motivaatiota hukassa ja tarvitset uutta inspiroivaa sisältöä elämääsi?

Lukuvuonna 2022–2023 Alkio-opistolla käynnistyy uusi Voimavuosi-koulutus, joka on suunnattu oppivelvollisuuden piirissä olevilla nuorille. Koulutuksen aikana voi tuetusti etsiä suuntaa elämälleen ja harjoitella itsenäistymisen kannalta välttämättömiä taitoja. Lisäksi vuosi tarjoaa nuorelle mahdollisuuden perehtyä monipuolisesti erilaisiin luovan alan opintoihin ja edistää ilmaisutaitojaan ja löytää oman äänensä. A

Haku lukuvuoden 2022–2023 tapahtuu opintopolku.fi -palvelussa, toisen asteen yhteishaussa 22.2.–22.3.2022. Ks. lisää opintopolusta.

Haku Alkio-opiston hakulomakkeella avautui 23.3.2022.

Payback Jam 11 Kuvaaja Samppa Erkkilä

Haluatko opiskella

 • arjen taitoja ja elämänhallintaa
 • vuorovaikutus ja viestintätaitoja
 • kehittää opiskelu- ja työelämävalmiuksiasi
 • Oppia uusia tapoja ilmaista itseäsi
 • Löytää omat vahvuutesi
 • Saada luovuutesi kukkimaan

Me tarjoamme

Alkio-opisto tarjoaa sinulle mahdollisuuden rakentaa identiteettiäsi, opiskella itseäsi kiinnostavia aiheita samalla kasvaen kohti omaa elämää. Vuoden kestävän opintolinjan aikana sinua autetaan löytämään itsellesi kiinnostavia aloja ja oppiaineita sekä sopivia tapoja niiden opiskeluun.

Linjalla päähuomio on kohdistettu sinun itsenäistymisprosessisi tukemiseen, opiskelumotivaation löytämiseen ja ylläpitämiseen sekä tulevaisuuden suunnitteluun sinun yksilöllisistä tarpeista ja lähtökohdista käsin. Opiskelijana saat ohjausta ja tukea, opintojen suunnitteluun ja toteutukseen.

Vuosi Alkio-opistossa tarkoittaa

 • monimuotoista, monipuolista ja toiminnallista opiskelua.
 • Yhteisöllisyyttä sekä mahdollisuuden harjoitella itsenäistymistä turvallisessa ja tukevassa ympäristössä
 • Ainutlaatuisen mahdollisuuden oppia hip hop -elementtejä (breikkaus, graffiti, rap, dj-toiminta ja musiikkituotanto) alan ammattilaisten kanssa
 • Tilaisuuden harjoitella tapahtumien järjestämistä ja saada esiintymiskokemusta
 • Luoda uusia, elämänmittaisia ihmissuhteita

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu peruskoulun päättäneille alle 18-vuotiaille oppivelvollisille, erityisesti heille, jotka eivät löydä opiskelupaikkaa peruskoulun jälkeen tai jotka ovat keskeyttäneet opintonsa toisella asteella. Koulutus on oppivelvolliselle maksuton. Asuminen opiston asuntolassa kouluviikon aikana on maksuton.

Opiskelu

Opistovuoden aikana voit …

 • edistää ja ylläpitää opiskelumotivaatiotasi
 • tutustua erilaisiin opintoihin ja suunnitella tulevaisuuttasi
 • parantaa perustaitoja
 • kehittää opiskelu- ja työelämävalmiuksiasi
 • vahvistaa itsetuntoa ja positiivista minäkuvaa
 • tutustua ja kokeilla erilaisia luovan ilmaisun muotoja
 • harjoitella aktiivisena kansalaisena toimimista

BboyR2 2021 1260x400

Opintotarjotin

Linjan yhteiset opinnot (24 op)

 • Aktiivinen kansalaisuus, 4 op
 • Arjen taidot ja elämänhallinta, 4 op
 • Matemaattiset perustaidot ja ongelmanratkaisutaidot, 4 op
 • Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot, 4 op
 • Opiskelu-, itsetuntemus- ja työelämätaidot, 4 op
 • Vuorovaikutus- ja viestintätaidot, 4 op

Lisäksi voit valita (29 op)

 • Kieli- ja viestintäopintoja
 • Hip hop -elementtejä
 • Luovaa kirjoittamista
 • Valo- ja videokuvausta sekä editointia

Opistovuosi oppivelvollisille kansanopistoissa (pdf)

Lisätietoa Opistovuosi koulutuksesta

Opettajat

Linjanjohtaja: Pyry Jaala

 Tervetuloa opiskelemaan!