Ajankohtaista

Haku lukuvuoden 2022—2023 opintoihin on käynnissä. 

Lukuvuosi alkaa 10.8. ja päättyy 19.5.2023.

Tutustu tarjontaamme ja täytä hakulomake

 opiskellaan_agenda2030

Haluatko opiskella

 • valtio-oppia
 • polittiista historiaa
 • politiikan tutkimusta
 • kansainvälistä politiikkaa
 • sosiologiaa
 • taloussosiologiaa
 • sosiaalityötä
 • sosiaalipolitiikkaa
 • yhteiskuntapolitiikkaa
 • filosofiaa tai
 • elämänkatsomustietoa?

Haluatko tietää, mitä ympärilläsi, suomalaisessa yhteiskunnassa, Euroopan unionissa ja globaalissa järjestelmässä tapahtuu? Haluatko toimia aktiivisena yhteiskunnan jäsenenä ja vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin?

Yhteiskunta- ja valtiotieteet antavat välineitä vaikuttamiseen ja aktiiviseen yhteiskunnassaa toimimiseen sekä hyvät valmiudet hyvin erilaisiin työtehtäviin. On hyvä opiskella taustoja ja teorioita dialogin, keskustelun, ymmärtämisen ja  päättämisen pohjaksi.

Me tarjoamme

lukuvuoden pituisen opintokokonaisuuden, joka auttaa sinua pääsemään haluamaasi opiskelupaikkaan ja opintoja, jotka voit liittää myöhemmin korkeakoulututkintoosi.

Tule valmentautumaan ja aloittamaan

Yliopiston valintakokeisiin tähtäävät opiskelevat Yhteiskunta- ja valtiotieteellisellä linjalla pääosin vuoden ajan. Tällöin on mahdollisuus suorittaa yksi tai useampia avoimen yliopiston perusopintokokonaisuuksia. Opintoja ja yleissivistystä voi täydentää kielillä ja opiston muulla tarjonnalla. Kokeilu ja etsiminen on paitsi sallittua myös toivottavaa.

Jyväskylän avoimeen yliopistoon suoritettavat Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot muodostavat pohjaopinnot elämänkatsomustiedon, filosofian, sosiologian, valtio-opin ja yhteiskuntapolitiikan aineopintoihin. Perusopinnoissa opiskelija oppii hahmottamaan yhteiskunnallisia ilmiöitä tieteellisen tiedon näkökulmasta ja saa monipuolisen kuvan yhteiskuntatieteistä tieteenalana. Sosiaalityön perusopinnot ovat suureksi osaksi yhteisiä yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopintojen kanssa ja niiden suorittaminen on mahdollista kauttamme Jyväskylän avoimeen yliopistoon.

Turun avoimeen yliopistoon suoritettavat Sosiaalitieteiden ja sosiaalityön perusopinnot toimivat pohjana sosiaalipolitiikan, sosiaalityön, sosiologian ja taloussosiologian aineopinnoille. Sosiaalitieteiden yhteisten perusopintojen tavoitteena on antaa yliopistotasoiset perustiedot sosiaalitieteistä, suomalaisen yhteiskunnan rakenteista ja sosiaalitieteellisen tutkimuksen tekemisestä.

Turun avoimeen yliopistoon tehtävät osittain yhteiset Valtio-opin ja poliittisen historian perusopinnot luovat pohjan valtio-opin ja poliittisen historian aineopinnoille sekä yleisesti politiikan tutkimuksen ja kansainvälisen politiikan opiskelulle.

Väyläopinnot

YV-linjalla on mahdollista suorittaa avoimen yliopiston väyläopinnot Turun yliopistoon (yht. 60 op), tällöin opiskelijan tulee suorittaa vähintään hyvin tiedoin kohteena olevan pääaineen perusopinnot sekä perusopinnot vähintään yhdestä VTK-tutkintoon hyväksyttävästä sivuaineesta sekä tiettyjä viestintä- ja kieliopintoja. Lisätietoja väyläopintovaatimuksista löytyy Turun yliopiston internet-sivuilta. Alkio-opistolla YV-linjan opiskelija voi suorittaa väylän kautta yliopistoon opiskelemaan pääsemiseksi esimerkiksi sosiaalitieteiden perusopinnot ja valtio-opin tai poliittisen historian perusopinnot sekä monipuolisesti viestintä- ja kieliopintoja.

Katso lisää avoimen yliopiston väyläopinnoista Väylät ja polut.

Sijoittuminen

Alkio-opiston yhteiskunta- ja valtiotieteelliseltä linjalta on vuosittain yli puolet opiskelijoista tulleet valituksi yliopistoihin. Osa opiskelijoista on lisäksi hakeutunut ammattikorkeakouluihin.

Opiskelu

Opiskelumenetelmät, sisällöt ja opintotarjotin

Yhteiskunta- ja valtiotieteellisellä linjalla opiskellaan monimuotoisesti. Tarjolla on paljon luentoja, ohjattua ryhmätyöskentelyä ja keskusteluja, esseiden kirjoittamista, erilaisten aineistojen työstämistä ja analysoimista sekä lukupiirityöskentelyä kirjallisuuden lukemisen tukena. Linjan aineita suoritetaan kirjallisuutta ja luentoja tenttimällä, esseitä kirjoittamalla, seminaaritöillä sekä oppituntien monimuotoisilla harjoituksilla ja tehtävillä. Erilaiset keskustelut auttavat sulattamaan opiskeltavia aiheita. Asiantuntevat opettajat tukevat ja kannustavat opiskelijoita ja ovat aina valmiita keskustelemaan kaikenlaisista mieltä askarruttavista asioista.

Perusluonteeltaan opiskelu on teoreettista. Opiskelija laatii opintojen alussa henkilökohtaisen opintosuunnitelman (hops), joka auttaa opintojen suunnittelussa ja mielekkäiden kokonaisuuksien luomisessa.

Opiskelijoita suositellaan valitsemaan yksi tai kaksi perusopintokokonaisuutta sekä yliopistoissa vaadittavia viestintä- ja kieliopintoja. Lisäksi opiskelijan on hyvä valita yliopisto-opintojensa tueksi linjan omia opintoja. Jos opiskelija esimerkiksi suorittaa vain yhden perusopintokokonaisuuden, muiden perusopintojen kursseja on mahdollista tehdä Alkio-opiston omina kursseina.

Lisätietoa

Korkeakouluhaku muuttui syksyllä 2014. Hallituksen esityksen 244/2014 mukaisesti keväällä 2016 järjestettävistä valinnoista alkaen korkeakoulujen olisi varattava paikkoja ensikertalaisille. Ensikertalaiseksi katsotaan hakija, joka ei ole aikaisemmin hakenut korkeakoulutukseen Suomessa ja jolla ei ole korkeakoulupaikkaa suomalaisessa ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa, tai hakija, joka on aloittanut korkeakouluopintonsa viimeistään keväällä 2014 tai opiskellut ulkomailla.

Opiskelupaikka Alkiolla ei muuta asemaa ensikertalaiskiintiössä. Voit siis turvallisesti kokeilla, mikä on oma alasi. Opinnot oikeuttavat myös Kelan opintotukeen. Koska Alkio-opisto luetaan toisen asteen oppilaitokseksi, opintovuosi ei vie myöskään tukikuukausia korkeakouluopinnoista, mutta suoritetut opinnot nopeuttavat valmistumista.

Opettajat

FT, YTM Saila Leukumaa-Autto, linjanjohtaja

YTM Jonna Lappalainen

FT, YTM Timo Tuikka.

Kohti tulevaisuutta välivuoden jälkeen!

Valtteri opiskeli Alkio-opistossa 20172018 yhteiskunta- ja valtiotieteen linjalla Yhteiskuntatieteet ja filosofia -kokonaisuutta sekä viestintä- ja kieliopintoja Jyväskylän yliopiston opintovaatimusten mukaisesti. Lisäksi hän opiskeli poliittisen historian kursseja Turun yliopiston avoimeen yliopistoon. Valtteri huomasi, että valintakokeisiin valmistautuminen on aikaisempaa kevättä helpompaa. Suurta osaa aiheista Valtteri on opiskellut jo valmiiksi.

Lue Valtterin opiskelijatarina. Valtteri sai opiskelupaikan ensimmäisestä hakukohteestaan eli Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteellisestä. Onneksi olkoon!

Valtteri Lehtonen

Linkkejä lisätietoihin

Yhteiskunta- ja valtiotieteiden opintotarjotin

Opiskelijat kertovat

Tietoa hakemisesta ja hakulomake

Ota yhteyttä

 Tervetuloa opiskelemaan Alkio-opistoon!