Opiskelu

Aineet suoritetaan luentoja ja kirjallisuutta tenttimällä, esseitä kirjoittamalla, erilaisilla oppimistehtävillä ja seminaaritöillä. Opintoja tehostaa luento-opetus sekä henkilökohtainen opintojen ohjaus. Tutustut moderneimpiin tutkimusmenetelmiin ajankohtaisten esimerkkien avulla. Lukuvuoden aikana ehdit suoritta 1-2 perusopinnot sekä viestintä- ja kieliopintoja. Opinnot ovat yliopistotutkinnon osia ja voit liittää niitä myöhemmin osaksi tutkintoasi.

Keskeiset aineet

Perusopinnot

 • Yhteiskuntatieteet ja filosofia, 25 op, JY
 • Sosiaalityö, 25 op, JY*
 • Sosiaalityö, 25 op, TY
 • Sosiaalitieteet, 25 op, TY
 • Valtio-oppi, 25 op, TY
 • Poliittinen historia, 25 op, TY

*Sovittava opettajan kanssa suoritustavoista
JY = Jyväskylän yliopisto, TY = Turun yliopisto

Yhteiskuntatieteet ja filosofia, 25 op

 • Maailman tila. Johdatusta yhteiskunnallisten ilmiöiden tarkasteluun (10 op)
 • Valtio ja yhteiskunta (5 op)
 • Yhteiskuntateoriat (5 op)
 • Kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio (5 op)

Tarkemmat opintojaksokuvaukset: Yhteiskuntatieteet ja filosofia.

Sosiaalityö, JY, 25 op

 • Sosiaalityön johdanto (5 op)*
 • Valtio ja yhteiskunta (5 op)
 • Yhteiskuntateoriat (5 op)
 • Kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio (5 op)
 • Sosiaalityön käytännöt I (5 op)*

  *Sovittava opettajan kanssa suoritustavoista.

Sosiaalityön perusopinnot, TY, 25 op

 • P.1 Johdatus sosiaalitieteisiin, 10 op
 • P.2 Suomalainen yhteiskunta, 5 op
 • P.3 Sosiaalitutkimus ja yhteiskunta, 5 op
 • P.4 Sosiaalityön yhteiskunnalliset toimintaympäristöt ja ajankohtaiset kysymykset, 5 op

Tarkemmat opintojaksokuvaukset ja osaamistavoitteet: Sosiaalityön perusopinnot.

Sosiaalitieteiden perusopinnot, 25 op

 • P.1 Johdatus sosiaalitieteisiin, 10 op
 • P.2 Suomalainen yhteiskunta, 5 op
 • P.3 Sosiaalitutkimus ja yhteiskunta, 5 op
 • P.4 Ajankohtaista yhteiskunnassa, 5 op

Tarkemmat opintojaksokuvaukset ja osaamistavoitteet: Sosiaalitieteiden perusopinnot.

Valtio-opin perusopinnot, 25 op

 • P1 Johdatus politiikan ja kansainvälisten suhteiden tutkimukseen 5 op
 • P2 Johdatus poliittisen historian tutkimukseen:
  • P2.1 poliittisen historian suuntauksia 2 op
  • P2.2 Historiantutkimuksen peruskysymyksiä 3 op
 • P3 Ideologioiden muotoutuminen ja poltiikan teorian klassikot:
  • P3.1 Ideologioiden muotoutuminen 3 op
  • P3.2 Politiikan teorian klassikot 2 op
 • P4 Poliittiset järjestelmät 5 op
 • P5 Kansainvälinen järjestelmä 5 op

Tarkemmat opintojaksokuvaukset ja osaamistavoitteet: Valtio-opin perusopinnot.

Poliittisen historian perusopinnot

 • P1 Johdatus politiikan tutkimukseen 5 op
 • P2 Johdatus poliittisen historian tutkimukseen:
  • P2.1 poliittisen historian suuntauksia 2 op
  • P2.2 Historiantutkimuksen peruskysymyksiä 3 op
 • P3 Ideologioiden muotoutuminen ja poltiikan teorian klassikot:
  • P3.1 Ideologioiden muotoutuminen 3 op
  • P3.2 Politiikan teorian klassikot 2 op
 • P4 Suomalaisten maailmat 5 op
 • P5 Maailmanhistoriat:
  • P5.1 Euroopan historia 3 op
  • P5.2 Globaalihistoria 2 op

Tarkemmat opintojaksokuvaukset ja osaamistavoitteet: Poliittinen historia.

Aineopinnot

 • Sosiologia (35 op), JY

Ks. lisää Yhteiskuntatieteiden ja filosofian aineopinnot, sosiologia

Muita opintoja

Viestintä- ja kieliopinnot

 • Kirjoitusviestinnän perusteet (3–5 op)
 • Puheviestinnän perusteet (2 op)
 • Academic Reading (3 op)
 • Interdisciplinary Communication Skills (3 op)
 • Svenska för språkvetare / skriftlig, muntlig (3–5 op)
 • Ruotsin valmentava kurssi (3 op)
 • Ranskan alkeet ja jatkokurssi (2 + 2 op)

 Linjan muita opintoja

 • Akateemiset oppimistaidot
 • Alkio-kerho
 • Julkisoikeus
 • Kansalaisvaikuttaminen ja uudet tavat vaikuttaa
 • Kunnallispolitiikka
 • Laadulliset ja määrälliset menetelmät yhteiskuntatieteissä
 • Linjamatka
 • Linjatunnit
 • Sukupuolihistoria
 • Sukupuolentutkimus
 • Talouden teemat
 • Tieteellinen kirjoittaminen yhteiskuntatieteissä (I ja II)