Mitä Alkio-opistossa opiskelu ja asuminen maksaa?

Opintomaksut lukuvuonna 2019–2020

Kokovuotiset linjat

13.8.2019–18.5.2020

Opiskelu Alkio-opistossa on päätoimista. Opiskelijoilla on oikeus hakea Kelan opintotukea ja opintotuen asumislisää. Muualla, kuin opiston asuntolassa asuvat, voivat hakea yleistä asumistukea. Lukuvuoden kymmenen opiskelukuukauden opintomaksut laskutetaan 8 erässä.

 • Opetus, asuminen ja ruokailut 561,82 € / opiskelukuukausi. Lukuvuodessa yhteensä 5616,00 € (opiston asuntolassa asuva valitsee tämän vaihtoehdon).
 • Opetus 367,20 € / opiskelukuukausi. Lukuvuodessa yhteensä 3672,00 € (sisältää lounaan).

Kevätlukukauden linjat

7.1.–18.5.2020

Opiskelu Alkio-opistossa on päätoimista. Opiskelijoilla on oikeus hakea Kelan opintotukea ja opintotuen asumislisää. Muualla, kuin opiston asuntolassa asuvat, voivat hakea yleistä asumistukea. Kevätlukukauden viiden opiskelukuukauden opintomaksut laskutetaan 4 erässä.

 • Opetus, asuminen ja ruokailut 561,82 € / opiskelukuukausi. Kevätlukukausi yhteensä 2808,00 €.
 • Opetus 367,20 € / opiskelukuukausi. Kevätlukukausi yhteensä 1836,00 € (sisältää lounaan).

Hintoihin sisältyy

 • Varausmaksu 30 € (hyvitetään ensimmäisessä laskussa).
 • Opetus, asuminen ja ruokailut: Opetus, asuminen 2 hh, ateriat työpäivinä (aamiainen, lounas ja päivällinen ma - to sekä aamiainen ja lounas perjantaisin ja tenttilauantaisin). Opiskeluun liittyvät matkat. Opiston asuntolassa asuva valitsee aina tämän vaihtoehdon.
 • Opetus: Opetus ja lounas työpäivinä, opiskeluun liittyvät matkat (ei linjamatka).
 • Alkio-opiston opiskelijan opintomaksuun sisältyy 35 op avoimen yliopiston ja/tai avoimen ammattikorkeakoulun opintoja.
 • Mahdollisuus valita oman linjan opintojen lisäksi opintoja opiston kaikille suunnatusta ja muiden linjojen kurssitarjonnasta.
 • Osallistuminen opiston juhliin, tapahtumiin ja toimintaan
 • Opiston juhlien ateriat
 • Kirjaston palvelut
 • Tapaturmavakuutus opetuksen ja opiston järjestämän ohjelman*) aikana.

Matkat kotipaikkakunnan ja asunnon ja opiston välillä opiskelija maksaa itse.

Vakuutus

*) Ohjelmalla tarkoitetaan toimintaa opiston alueella varsinaisella kouluajalla, opetuksen aikana, liikuntatunneilla, välitunneilla ja otettaessa osaa koulun opetussuunnitelman puitteissa järjestettyyn toimintaan, suoritettaessa muita tehtäviä opettajakunnan määräämässä laajuudessa sekä niihin välittömästi liittyvillä meno- ja paluumatkoilla.

Suosittelemme opiskelijoille yksityistä tapaturmavakuutusta ja opistolla asuville koti-/irtaimistovakuutusta.

Lisäopinnot

Opiston opintomaksuun kuulumattomien avoimen yliopiston tai ammattikorkeakoulun opinnoista peritään erillinen maksu. Sivutoimisilta opiskelijoilta peritään opintokokonaisuuksista 525–1050 €.

Varaamme mahdollisuuden hinnanmuutoksiin.

Muut maksut

Materiaalimaksua peritään 9,90 €/kk.

Lisämaksu yhden hengen huoneesta on 90,00 €/kk. Yhden hengen huoneita on tarjolla rajoitetusti. Opistolla on myös muutamia huoneita, joihin voi ottaa lemmikkieläimen mukaan. Lemmikkieläinhuoneet ovat kahden hengen huoneita. Lisämaksu lemmikkieläinhuoneesta on 56,00 euroa/kk. Lemmikkieläimen mukaan ottamisesta on aina tehtävä erillinen sopimus toimiston kanssa. Viikonloppuasumisesta ei peritä lisämaksua. Lisätietoja asumisesta

Lisätietoa opintomaksuista

Opiskelu Alkio-opistossa on vapaan sivistystyön koulutusta. Kansanopistot saavat valtionosuutta koulutuksen järjestämiseen, mutta vain osan koulutuksen kuluista. Opintomaksuilla koulutuksen järjestäminen tulee mahdolliseksi. Alkio-opisto on voittoa tavoittelematon oppilaitos ja sen tehtävä on edistää sille laissa ja ylläpitämisluvassa määriteltyjä tehtäviä.

Kansanopistojen, kuten Alkio-opiston toimintaa ohjaa ja rahoitusta säätelee laki vapaasta sivistystyöstä (531/2017).

Opiskeluajan kustannukset määräytyvät ruokailujen ja asumisen mukaan. Opintoihin voi saada

 • Kelan opintotukea
 • TE-toimiston työttömyysetuutta
 • työttömän opintosetelin
 • stipendin, joita on haettavissa lukuvuoden aikana.