Edellytykset

Omaehtoisia opintoja voi tietyin edellytyksin opiskella menettämättä työttömyysetuutta vuoden 2010 alusta lukien.

Voit saada työttömyysetuutta opiskelun ajalta, jos

  • olet TE-toimistossa oleva työnhakija, jonka työnhaku on voimassa
  • olet vähintään 25-vuotias
  • TE-toimisto on todennut koulutustarpeen ja arvioinut opiskelun parantavan opiskelijan ammattitaitoa ja mahdollisuuksia työmarkkinoilla
  • opiskelun tukemisesta työttömyysetuudella on sovittu työhakusuunnitelmassasi tai työllistymisohjelmassasi ennen opintojen aloittamista
  • opiskelu on päätoimista (5 op tai 3 op/opiskelukuukausi tai 25 t/viikko).

Työttömyysetuutta opiskelun tukemiseen voi saada enintään 24 kuukautta opintokokonaisuutta kohden. Työttömyysturvan ansio- ja peruspäivärahan enimmäisaika kuluu myös opiskelun aikana. Opinnoista on esitettävä koulutus- tai opintosuunnitelma.

Lisätietoja: Työ- ja elinkeinotoimistot.