Alkio-vuoden aikana kasvetaan ja opitaan yhdessä sekä hankitaan eväitä onnistumiseen ja opiskelupaikan saamiseen korkeakoulusta. Samalla voit kenties löytää myös  “elämäsi rakkauden”. Opiskeluarjesta voit lukea blogista.

Lue, mitä eri opintolinjojen opiskelijat kertovat opiskelustaan Alkio-opistossa:

Alkio opisto Hedvig2"Yksi YV-linjan hyvistä puolista on se, että yhteiskuntatieteiden sisällä pääsee tutustumaan vielä sen eri oppiaineisiin. Itsekään en aluksi tiennyt että alan sisälläkin oppiaineet eroavat toisistaan, joten tutustumalla niihin varmistaa omat mielenkiinnonkohteet.

Suurin hyöty, joka opistovuodesta jäi käteen, on ehkä tieteellisen tekstin kirjoittaminen ja lukeminen sekä yleisesti akateemiseen maailmaan ja sen käytäntöihin tutustuminen. Ne auttoivat niin tenteissä kuin pääsykokeessakin. Loppujen lopuksi paikka korkeakouluun aukeni useammastakin suunnasta: Jyväskylään pääsykokeella ja Turkuun avoimen väylällä." – Hedvig

 Lue Hedvigin opiskelijatarina.

 

190 päivää Alkiolla -blogi

Alkio-opiston blogissa opiskelijat kertovat elämänmenosta ja opiskelusta Alkio-opistossa.

Blogin perusti lukuvuonna 2018–2019 psykologian opiskelija Kirsi.

Lukuvuonna 2019–2020 blogin ylläpitäjänä toimii Englannin kieli ja kansainvälisyys -linjalla  viestinnän ja median perusopintoja opiskelija Nelli. Vierailevina kirjoittajina toimivat yhteiskuntatieteitä ja filosofiaa sekä sosiaalipsykologiaa opiskeleva Ilona ja valtio-oppia sekä luonnontieteitä opiskeleva Salla.

Lukuvuonna 2019–2020 blogia kirjoittavat Henna Tirkkonen (Englannin kieli ja kansainvälisyys),  Säde Saari ja Triinu Grün (Yhteiskunta- ja valtiotieteet), Inka Illukka (Historia),  ja Ella Lehtonen (Psykologia). Säde ja Triinu toimivat blogin ylläpitäjinä.

Lukuvuonna 2020–2021 blogia kirjoittavat Mai Stenblad Maahanmuuttajien korkeakouluun valmentavalta linjalta sekä päätoimittaja Erin Sinkko ja Senja Kostiander Luovan kirjoittamisen linjalta.

Alkio-opiston 190 päivää Alkiolla -blogin toimitus 2021

Mai, Erin ja Senja

Tervetuloa seuraamaan 190 päivää Alkiolla -blogia!