Mahdollisuus tutustua yhteiskuntatieteiden eri oppiaineisiin

Päädyin Alkio-opistolle lukion jälkeen, kun korkeakoulun ovet eivät vielä auenneet. Opinnot aloitin Yhteiskunta- ja valtiotieteet (YV) linjalla syksyllä 2020. Alunperin olin aikeissa suorittaa vain yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot Jyväskylän yliopistoon, mutta loppujen lopuksi suoritin myös sosiaalitieteiden perusopinnot Turun yliopistoon. Lisäksi tein pakolliset kieli- ja viestintäopinnot alta pois. Opinnot mahdollistivat korkeakouluun hakemisen avoimen väylän kautta.

Yksi YV-linjan hyvistä puolista on se, että yhteiskuntatieteiden sisällä pääsee tutustumaan vielä sen eri oppiaineisiin. Itsekään en aluksi tiennyt että alan sisälläkin oppiaineet eroavat toisistaan, joten tutustumalla niihin varmistaa omat mielenkiinnonkohteet. Vaikka opinnot YV-linjalla ovat sitä, mitä tulevaisuudessakin haluan opiskella, hetkittäin ne tuntuivat kieltämättä raskailta. Yksin ei kuitenkaan tarvinnut jäädä, sillä opettajat ja muu henkilökunta on erittäin sitoutunutta ja auttaa kaikessa mahdollisessa.

Suurin hyöty, joka opistovuodesta jäi käteen, on ehkä tieteellisen tekstin kirjoittaminen ja lukeminen sekä yleisesti akateemiseen maailmaan ja sen käytäntöihin tutustuminen. Ne auttoivat niin tenteissä kuin pääsykokeessakin. Loppujen lopuksi paikka korkeakouluun aukeni useammastakin suunnasta: Jyväskylään pääsykokeella ja Turkuun avoimen väylällä.

Syksyllä aloitan sosiaalitieteiden opinnot Turun yliopistossa. Turku on kaukana kotipaikkakunnastani, mutta onneksi samalle paikkakunnalle suuntaa myös hyviä kavereitani Alkio-opistolta. Suosittelisin Alkio-opistoa erityisesti sen tarjoaman opetuksen ja tuen takia, mutta myös siksi, että opistovuosi on ainutlaatuinen kokemus. Alkiolta löytää varmasti oman tyylisiä kavereita ja arkea kehystävät Korpilahden kauniit maisemat ja ravintola Santerin maistuvat ruuat. Ja ai niin, mainitsinko jo asuntolaelämän!

Alkio-opiston Yhteiskunta- ja valtiotieteen opiskelijan Hedvigin tarina

Hedvig Hautala, Yhteiskunta- ja valtiotieteet 2020-2021

Lisätietoja Yhteiskunta- ja valtiotieteet -opintolinjasta.

Väyläopintoja Alkio-opistossa

Päädyin Alkio-opistolle syksyllä 2020, kun keväällä suoritetut ylioppilaskirjoitukset eivät menneet niin hyvin, kuin olisin toivonut. Haaveenani oli päästä Turun yliopistoon opiskelemaan poliittista historiaa, ja Alkio-opisto tarjosi haaveilleni mahdollisuuden väyläopintojen kautta. Väyläopinnoissa suoritetaan kahdet perusopinnot, sekä kieli- ja viestintäopintoja, joiden arvosanoilla on mahdollista hakea yliopistoon. Väyläopinnot toimivat siis eräänlaisena näyttöreittinä. Alkio-opistolla valitsinkin perusopinnoikseni juuri poliittisen historian, valtio-opin, sekä yhteiskuntatieteet ja filosofian perusopinnot.

Alkio-vuosi on ollut loistava vaihtoehto yliopistoon pääsylle juuri väylän kautta, sillä se tarjoaa vaihtoehtoisen tavan osoittaa motivaatio opintoihin, ja väyläopinnoissa omaa opiskelua pystyy suunnittelemaan, kehittämään ja muokkaamaan koko vuoden ajan. Alkio-vuosi on ollut myös erinomainen tapa laskeutua korkeakoulumaailmaan, jossa käytänteet ja opiskelu kuitenkin eroaa varsin paljon toiseen asteeseen verrattuna. Alkio-opistolla suoritetut opinnot saa myös hyväksiluettua yliopistossa, minkä vuoksi erityisesti juuri kieli- ja viestintäopintojen suorittaminen kannattaa toteuttaa Alkio-vuoden aikana.

Erityisesti korona-aikaan opiskelu Alkio-opistolla on ollut loistava vaihtoehto. Sulkujen aikaan asuntolan muista opiskelijoista on saanut seuraa ja yhteishenkeä, jota etäopiskelussa mahdollisesti uudella paikkakunnalla ei olisi saanut. Alkio-vuosi on antanut myös mahdollisuuden kokeilla korkeakouluopintoja, ja antanut ymmärrystä siihen, onko esimerkiksi oma ala oikeasti juuri itselle sopiva ja mieluinen. Alkio-opistolla on myös päässyt opiston omien kurssien kautta kehittämään itseään yhdessä muiden kanssa, sekä saanut vapaa-ajalle mielekästä tekemistä. Alkio-opistolla opinnot eivät myöskään rajoitu pelkästään omaan tieteenalaan, vaan kursseja ja opintoja voi suorittaa myös muiden linjojen kanssa.

Sain väylän kautta opiskelupaikan Turun yliopistosta.

Yhteiskunta- ja valtiotieteen opiskelija Triinu

Triinu Grün, Yhteiskunta- ja valtiotieteet 2020–2021

Lisätietoja Yhteiskunta- ja valtiotieteet -opintolinjasta.

Lukuvuosi avasi ovet yliopisto-opintoihin

Tradenomi opintojeni loppusuoralla heräsin kysymykseen ”onko tämä sitä mitä haluan tulevaisuudeltani?”. Nuoren elämäni aikana kohtaamat elämämäntilanteet sekä niiden muutokset muuttivat sitä, kuinka ympäröivää maailmaa hahmotin ja uudet jossain määrin aiemmasta poikkeavat sekä erilaiset asiat alkoivat herättää mielenkiintoani. Joku voisi jopa sanoa, että koin eräänlaisen hitaan sosiaalisen/yhteiskunnallisen heräämisen. Harmikseni tämä herääminen tapahtui vasta siinä vaiheessa, kun olin ammattikorkeakouluopintojeni loppusuoralla ja tukikuukaudetkin olivat melkein loppuun kulutettu. Kun edellisten opintojen loppusuoralla rupesin suunnittelemaan uusien, täysin erilaisen alan opintoja, törmäsin vaihtoehtoja kartoittaessa Alkio-opistoon. Vaihtoehtojen joukosta Alkio-opisto erottui parhaaksi vaihtoehdoksi toteuttaa suunnitelmani uusista opinnoista ja kun keväällä sain tradenomin paperit käteeni jo syksyllä lähdin kohti Alkio-opistoa ja yhteiskunta- ja valtiotieteiden linjaa.

Syksy alkoi pohdinnalla valittavista opinnoista ja opettajien opastuksella suoritettaviksi opinnoiksi valikoituivat yhteiskuntatieteiden ja filosofian sekä sosiaalipsykologian perusopintokokonaisuudet. Näiden parissa vuosi vierähtikin erittäin nopeasti. Vaikka omasinkin kokemusta korkeakouluopinnoista, oli opettajilta saama tuki, neuvo ja opastus korvaamatonta uusien opintojen alkusuoralta aina kevään loppuun asti.

Arki opistolla oli vaihtelevaa. Joskus opinnot veivät suurimman osan ajasta, kun taas välillä oli ajanjaksoja, jolloin opiskelut olivat taka-alalla ja aikaa kului kaveriporukan kesken biljardipöydän äärellä aina opiston sulkemisaikaan asti. Ennen opistolle tuloa jännitin ikääni suhteessa muihin suoraan lukiosta tuleviin kanssa opiskelijoihin. Jännittäminen oli kuitenkin turhaa eikä ikäeroa oikeastaan edes huomannut oli vieressäsi sitten juuri lukiosta valmistunut tai jo elämää pidempään nähnyt ja kokenut ihminen. Jaettu elämäntilanne sekä yleinen porukassa vallinnut avoimuus yhdisti kaikkia nuorimmasta vanhimpaan.

Oli kyseessä sitten sosiaalinen herääminen tai aikuistuvan nuoren kasvukipuilu, oli päätös uusien opintojen aloittamisesta alkio-opistolla oikea. Vuosi opetti minulle itsestäni, ympäristöstäni sekä ihmisistä, joiden kanssa ylläpidän ja rakennan maailmaa. Suosittelenkin kaikille niin nuoremmille kuin jo hieman vanhemmillekin vähänkään elämänsä suuntaa pohtiville rohkeutta kuunnella itseään ja tehdä pelottaviakin elämän suuntaa muuttavia päätöksiä. Minulle lukuvuosi avasi ovet yliopisto-opintoihin, jotka olivat minulle täysin vieras ja tuntematon ajatus vielä muutama vuosi sitten. Samalla ovet avautuivat myös uusiin työtehtäviin vanhassa ammatissani. Vaikka tulevaisuus on arvaamaton, olen varma siitä, että vuosi Alkio-opistolla antoi tönäisyn oikeaan suuntaan. Tukikuukausia jo kuluttaneille Alkio-opisto on turvallinen paikka lähteä kokeilemaan uutta, koska toisen asteen opintotukikaan ei vähennä korkeakoulutukikuukausia. Suosittelen siis katsomaan tuntemattomienkin ovien taakse, koska oven avatessasi sinulla on aina mahdollisuus kulkea ovesta takaisin uudet kokemukset ja karttunut tietämys mukanasi.

Alkio opisto Manu

Manu Nyberg, Yhteiskunta- ja valtiotieteet 2020-2021

Lisätietoja Yhteiskunta- ja valtiotieteet -opintolinjasta.

Ei-ensikertalaisena väyläopinnoilla yliopistoon

Vietin Alkio-opistolla lukuvuoden 2019-2020. Aloittaessani syksyllä olin vielä kahden vaiheilla
tähtäänkö vuoden aikana opiskelemaan psykologiaa vai yhteiskuntatieteitä. Aloitin sekä
psykologian että yhteiskunta- ja valtiotieteiden linjalla, päätyen syksyn edetessä ainoastaan
jälkimmäiseen. Suoritin lukuvuoden aikana väyläopinnot Turun yliopiston valtio-oppiin ja
sosiaalitieteisiin.

Päädyin Alkio-opistolle, koska en ollut enää ensikertalainen ja halusin pyhittää kokonaisen
vuoden pelkästään opiskelulle varmistaakseni opiskelupaikan ei-ensikertalaisuudesta
huolimatta. Koin kansanopiston olevan järkevä vaihtoehto, koska se mahdollisti
kokopäiväisen opiskelun. Pelkäsin aluksi olevani kaikkia vanhempi ja ainoa
ei-ensikertalainen, mutta huoli osoittautui täysin turhaksi: opistolla oli monenikäisiä ja myös
muita aiemmin opiskelleita. Kuljin Korpilahdelle Jyväskylästä käsin bussilla, samoin kuin
moni muu opiskelija.

Viihdyin opistolla loistavasti. Tunnelma oli lämmin, henkilökunta erittäin ammattitaitoista ja
opetus laadukasta. Arvostin erityisesti sitä, että opinnot järjestettiin omiin tarpeisiin sopiviksi
mahdollisuuksien mukaan, ohjausta oli runsaasti ja apua sai aina pyytäessä. Myös muiden
opiskelijoiden antama vertaistuki väyläopintojen parissa tai pääsykokeisiin lukiessa oli
arvokasta.

Olen erittäin tyytyväinen valintaani viettää vuosi Alkiolla. Pystyin keskittymään pelkästään
opiskeluun ja se palkitsi parhaalla mahdollisella tavalla: sain opiskelupaikat sekä Turun
yliopiston sosiaalitieteistä että valtio-opista ja Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteistä.
Suosittelen lämpimästi opistoa kaikille, myös muille ei-ensikertaisille.

Yhteiskunta- ja valtiotieteet -linjan Katin opiskelijatarinan kuva

Kati Kulojärvi, Yhteiskunta- ja valtiotieteet 2019–2020

Lisätietoja Yhteiskunta- ja valtiotieteet -opintolinjasta.

Pehmeä lasku korkeakoulumaailmaan

Päädyin tänne Alkio-opistolle Yhteiskunta- ja valtiotieteiden linjalle ystäväni ansiosta, joka oli edellisen lukuvuoden opiskellut Alkiolla. Lukiossa olin vielä ihan kujalla siitä, mitä haluan opiskella tulevaisuudessa, ja ensimmäinen välivuosi meni hyvin pitkälti töitä tehden niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Välivuoden aikana syntyi ajatus yhteiskuntatieteelliseen hakemisesta, ja hainkin yhteishaussa opiskelemaan Tampereelle ja Helsinkiin, mutta silloin ei tärpännyt. Elokuussa opistovuoden alettua, päädyin valitsemaan sosiaalitieteiden ja sosiaalipsykologian perusopinnot sekä kieli- ja viestintäopintoja, jotka mahdollistavat hakemisen avoimen väylän kautta.

YV-linjalla opiskelu on ollut erittäin antoisaa ja näkemyksiä avartavaa. Useita ruokapöytäkeskusteluja on käyty niin poliittista kuin vähemmän poliittista aiheista. Monet YV-linjalaisista suorittavat väyläopintoja, joihin menee hyvin pitkälti koko vuosi aikaa. Kuitenkin keväällä yhteishaun päätyttyä, kootaan useita eri preppausryhmiä hakukohteiden mukaan, joihin voi osallistua ja näin valmentautua myös pääsykokeisiin. Opiskelijakunnan hallituksessa toimiminen ja Alkio-opiston blogin kirjoittaminen ovat olleet myös hyvin antoisia hetkiä ja tuoneet mukavan lisän tähän opistovuoteen.

Arki koostuu opistolla hyvin pitkälti opiskeluista ja vapaa-ajasta, joista jälkimmäinen on ollut vähän erilaista koronan vuoksi. Alusta alkaen minulle oli selvää, että haluan asua opiston asuntolassa. Asuntolaelämä onkin hyvä tapa kokeilla itsenäistä asumista, oli kämppistä tai ei. Muiden asuntolassa asuvien kanssa onkin vuoden aikana vietetty monet illanistujaiset, kun ei ole isoissa porukoissa voinut kokoontua. Opistolla asuessa yksi isoista eduista on Ravintola Santerin aamupala, jonka sämpylöitä jää ehdottomasti eniten ikävä.

Suosittelen Alkiota erittäin vahvasti, jos haluaa pehmeän laskun korkeakoulujen maailmaan. Vaikka täällä joutuukin tekemään kovasti töitä opintojen suorittamisen eteen, on tämä huomattavasti parempi vaihtoehto kuin tehdä itsenäisesti kotona avoimen yliopiston opintoja. Täällä saa opintoihin opettajien ja muiden opiskelukavereiden tuen, joka on itselle ollut erittäin tärkeää. En voi myöskään tarpeeksi painottaa sitä, kuinka hyvin täällä tutustuu muihin ihmisiin ja voi syntyä jopa elinikäisiä ystävyyssuhteita.

Yhteiskunta- ja valtiotieteen linjan opiskelijan kuva

Säde Saari, Yhteiskunta- ja valtiotieteet 2020–2021

Lisätietoja Yhteiskunta- ja valtiotieteet -opintolinjasta.

Hyvät eväät tulevaisuuteen

Päädyin opiskelemaan Alkio-opistolle melko yllättäen. En saanut opiskelupaikkaa lukion päätyttyä ja luulin, että ainoat vaihtoehtoni välivuodelle olivat joko töissä käyminen tai itsenäinen avoimen yliopiston opintojen suorittaminen kotona. Sain Alkion esitteen postilaatikkooni ja päätin hakea Yhteiskunta- ja valtiotieteiden linjalle. Päätin lähteä Alkiolle, koska tulin siihen tulokseen, että Alkio-opisto olisi paras vaihtoehtoni välivuodelle ja pystyisin siellä etenemään opiskeluissani, vaikka en saanutkaan opiskelupaikkaa yliopistosta.

Alkiolla suoritin sosiaalitieteiden ja valtio-opin perusopintoja ja samalla päätin suorittaa avoimen yliopiston väylän. Tein myös kieli- ja viestintäopintoja. Kun lähdin Alkiolle, en aivan ollut tajunnut miten tosissaan avoimessa yliopistossakin joutuu opiskelemaan, sillä siellä suoritetaan aivan samoja opintoja, samoin tentein ja materiaalein, kuin yliopistossakin. Opiskelu oli ajoittain melko rankkaa ja vaati hirveästi tekemistä sekä ponnistelua, mutta lopulta se oli sen arvoista. Sain kasaan kaikki opintoni ja hain väylähaun kautta Turkuun opiskelemaan sosiaalitieteitä. Hain myös pääsykokeen kautta uudelleen opiskelemaan sosiaalityötä ja valmistauduin siihen linjanjohtajani opastuksella.

Alkio-opistolla sain opintojeni lisäksi sellaisia taitoja ja tietoja, joita tulen tulevaisuudessakin tarvitsemaan yliopistossa: tenttien tekeminen ja niihin valmistautuminen, aineistoesseen kirjoittaminen, seminaarityön tekeminen yms. Koen, että näistä taidoista tulee olemaan minulle yhtä paljon ellei jopa enemmän hyötyä jatkossa kuin tekemistäni opinnoista. Sain Alkiolta myös todella hyviä ystäviä, joiden ansiosta vuoteni opistolla oli ikimuistoinen.

Pääsin pääsykokeen kautta opiskelemaan 1. vaihtoehtooni eli Tampereen yliopistoon sosiaalityön opintoihin.

Kuvituskuva

Jonna Luukkanen, Yhteiskunta- ja valtiotieteet 2019–2020

Lisätietoja Yhteiskunta- ja valtiotieteet -opintolinjasta.

Huvia ja hyötyä Alkiolla

Hain Alkioon jo ennen yo-kokeiden tulosten saapumista, sillä halusin suorittaa asepalveluksen ennen yliopistoa, enkä voinut mennä sinne vielä samana vuonna. Tavoitteenani oli hyödyntää välivuosi opiskellen ja Alkiossa olikin huomattavasti mukavampaa opiskella kuin itsenäisesti.

Tein Alkiossa perusopinnot valtio-opista sekä viestinnästä ja mediasta. Lisäksi tein avoimen yliopiston viestintä- ja kieliopintoja. Nämä opinnot mahdollistivat yliopistoon pääsyn väylän kautta, joskaan en lopulta tarvinnut sitä vaihtoehtoa. Itse opiskelusta teki mielekästä hyvät ja avuliaat opettajat sekä kanssaopiskelijani, joiden kanssa opiskelukin oli helpompaa.

Alkio-opistoon ei kuitenkaan mielestäni kannata mennä vain yliopisto-opintoja ajatellen, sillä tarjolla oli myös monenlaisia yleissivistäviä opintoja: sain esimerkiksi opiskella ranskan kielen alkeita sekä osallistua kansalaisvaikuttamisen kurssille, jolla käsiteltiin yhteiskunnallista vaikuttamista yksilöllisemmällä tasolla. Lisäksi tarjolla oli monenlaisia harrastusmahdollisuuksia, kuten esimerkiksi opiskelijoiden salibandykerho ja erilaisia lauta- ja roolipelejä. Kaiken tämän ohella Huvi- ja Urheilutoimikunta (johon itsekin kuuluin) järjesti suurempiakin tapahtumia, esimerkiksi opiskelijoiden laskettelureissun Himokselle. Tylsää ei siis ehtinyt tulla ja sain monia uusia tuttavuuksia sekä ystäviä.

Nyt Alkio-vuoteni jälkeen sain opiskelupaikan Jyväskylän yliopistosta. Uskoisin, että kaikki avoimen yliopiston opintoni luetaan myös hyväksi, kun lopulta asepalveluksen jälkeen pääsen aloittamaan opintoni. Olen siis erittäin tyytyväinen välivuoteeni.

Petja

Petja Vatanen, Yhteiskunta- ja valtiotieteet 2019–2020

Lisätietoja Yhteiskunta- ja valtiotieteet -opintolinjasta.

Yhteisöllisyyttä ja tukea

Lukiosta valmistuttuani en päässyt jatkamaan suoraan yliopistoon, vaan edessä oli välivuosi. Se ensimmäinen. Pohtiessani vaihtoehtoja tulevan välivuoteni viettämiselle tutustuin mahdollisuuteen suorittaa yliopisto-opintoja avoimessa yliopistossa. Innostuin heti ideasta, koska pääsisin tutustumaan etukäteen hakukohteenani olevaan sosiologiaan ja käyttämään välivuoden hyödyllisesti. Siispä aloin töiden ohella ahertamaan sosiologian perusopintoja avoimen yliopiston kautta.

Seuraavassakaan yhteishaussa ei paikka irronnut ja yksin puurtaminen opintojen parissa osoittautuikin haasteellisemmaksi kuin kuvittelin. Opiskelustani puuttuivat yhteisö ja läsnäolevat opettajat, joille avuntarpeen voi selittää kasvotusten. Tein vähän aikaa pelkästään töitä ja etsin tietoja valittavissa olevista kansanopistoista.

Harkinnan jälkeen päädyin Alkio-opistoon, joka vaikutti tarpeisiini nähden parhaimmalta vaihtoehdolta. Odotukseni ylittyivätkin täysin! Sain toivomani ihanan ja motivoivan yhteisön ja osaavia sekä kovin avuliaita opettajia tukemaan minua yhteiskuntatieteiden ja sosiaalipsykologian opiskelussa. Puurtaminen helpottui huomattavasti. Opiston jälkeen käteen jäi ihania ystäviä, suoritettuja opintoja ja varmistus omasta alasta. Väitän, että hyödyllisin välivuoteni ikinä!

Ilonan kuva

Ilona Särkkä, Yhteiskunta- ja valtiotieteet 2019–2020

Lisätietoja Yhteiskunta- ja valtiotieteet -opintolinjasta.

Väylältä Turun yliopistoon

Veljeni teki aikanaan siviilipalveluksensa Alkio-opistolla ja kertoi, että siellä tyypeillä on hyvä kipinä opiskeluun. Kun selvisi, että siellä voi opiskella yhteiskuntatieteitä, vaihtui minulla pettymys pääsykokeissa varasijoille jäämisestä innostukseen opiskelun aloittamisesta.

Elokuussa aloitin YV-linjalla, missä opiskelin valtio-opin ja sosiaalitieteiden perusopinnot Turun avoimeen sekä kielten kursseja. Mielestäni väyläopinnot sopivat hyvin motivoituneelle ja aiheesta kiinnostuneelle opiskelijalle, mutta vaativat myös koko vuoden ajan aikataulussa pysymistä ja kärsivällisyyttä lukea tentteihin.

Vaikka kukaan toinen ei voi hoitaa oppimista puolestasi, Alkio mahdollistaa asioiden perusteellisen oppimisen ja hyvien arvosanojen saamisen. Kirjat ovat hyvin saatavilla kirjastosta, opettajilta voi kysyä, kavereilta saa tukea ja opiskelutavat ovat monipuolisia.

Opin Alkiolla monet korkeakouluopiskelun tärkeät taidot, kuten aikatauluttamisen tärkeyden, tenttiin valmistautumisen, esseiden kirjoittamisen ja lähdeviittaustekniikkaa. Tänä syksynä aloitin Turun yliopiston valtio-opin opinnot ja muistelen hyvillä mielin koko viime lukuvuotta, johon onneksi sisältyi myös monet hauskat hetket kavereiden kanssa.

Janette Sirén

Janette Sirén, Yhteiskunta- ja valtiotieteet 2018–2019

Lisätietoja Yhteiskunta- ja valtiotieteet -opintolinjasta.

Itseluottamusta ja väyläopinnot kasaan

Alkio-opiston yhteiskunta- ja valtiotieteiden linja oli minulle erittäin hyvä valinta. Opintojen aikana sain poikkitieteellistä ja laajaa kuvaa maailman ilmiöihin. Jos minulle olisi lukiossa sanottu, että tulen joku päivä opiskelemaan politiikkaa, olisin varmaan nauranut katketakseni. Toisin kuitenkin kävi. Omat ajatukset voivat muuttua.

Yhteiskunta- ja valtiotieteiden linjalla opiskelussa parasta olivat keskustelevat tunnit, laajat aiheet sukupuolentutkimuksesta ilmastonmuutokseen ja filosofiaan sekä omien ajatuksien ja mielipiteiden kyseenalaistaminen.

Sain opiskelupaikan Jyväskylän yliopistosta.

Alkio-opiston Yhteiskunta- ja valtiotieteen linjan opiskelija Anna

Anna Tolonen, Yhteiskunta- ja valtiotieteet 2018 - 2019

Lue koko tarina Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston sivuilta.

Lisätietoja Yhteiskunta- ja valtiotieteet -opintolinjasta.

Kohti tulevaisuutta välivuoden jälkeen!

Armeijan jälkeen opiskelurutiinit olivat hukassa. Keskittyminen herpaantui, enkä päässyt yliopistojen pääsykokeista läpi. Alkio-opisto tuntui hyvältä vaihtoehdolta, sillä pystyin aloittamaan minua kiinnostavien aiheiden opiskelun ilman pääsykokeista stressaamista. Pystyin harjoittelemaan yliopisto-opintojen opiskelua kerryttäen samalla yliopistossa hyväksyttäviä opintopisteitä.

Suoritin kolme opintokokonaisuutta: yhteiskuntatieteet ja filosofia (25 op) Jyväskylän yliopiston avoimeen yliopistoon sekä valtio-opin (25 op) ja poliittisen historian kursseja (10 op) Turun yliopiston avoimeen yliopistoon. Osallistuin myös sosiaalitieteiden ja kauppatieteiden kursseille. Lisäksi suoritin kieli- ja viestintäopintoja. Lukemisen lisäksi asioista keskusteleminen oli tärkeä osa opiskelua.

Opistolla on hyvä yhteishenki, tai ainakin parhain yhteishenki kaikista kouluista, missä olen opiskellut. Kaikenlaiset tapahtumat, kuten Tähkä-bileet ja sumusuunnistukset, auttoivat ihmisiin tutustumisessa. Olin hyvin tyytyväinen opiskeluun ja opetuksen laatuun. Opettajilta ja muulta henkilökunnalta oli helppo kysyä tarvittaessa apua. Syksyllä 2018 aloitin opinnot Jyväskylän yliopiston Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella. Sain hyväksiluettua 43 opintopistettä.

Lehtonen Valtteri

Valtteri Lehtonen, Yhteiskunta- ja valtiotieteet 2017–2018

Lisätietoja Yhteiskunta- ja valtiotieteet -opintolinjasta.

Opiskelijoita on monia, polkuja on erilaisia

Opiskelin V-linjalla politiikan tutkimusta. Jo ensimmäisellä viikolla havahduin oppilaitoksen laadukkuuteen ja tiiviiseen yhteiselon henkeen. Tiesin, että vuodesta on tulossa hyvä ja halusin ottaa siitä kaiken irti. Ensimmäisinä päivinä tutustuttiin opiskelukavereihin ja sen myötä lähes jokaiselta linjalta löytyi samanhenkisiä tovereita. Opiskelijakuntatoiminta käynnistyi ja ihmisenä joka ei osaa sanoa ei, löysin itseni puheenjohtajan roolissa. Pääsimme kehittämään opiskelijoiden ja opiston arkea sekä järjestämään opiskelijoiden toiveiden mukaista toimintaa.

Opiskelumuodot vaihtelevat linjoittain. V-linjan opiskelut painottuivat tuntityöskentelyyn ja tenttilukemiseen. Siten oli helppo sovittaa aikatauluja ja löytää vapaa-ajan tekemistä. Biljardikeppejä kulutettiin niin paljon, että uusia täytyi ostaa. Illat venyivät joskus naapureiden kanssa teetä juodessa, joskus teemabileissa paikallisessa kuppilassa. Vaikka herääminen oli välillä raskasta, en niitä hetkiä vaihtaisi.

Suuri osa opiskelijoista sai Alkio-vuoden jälkeen jatko-opiskelupaikan. Muutama aloitti kesän jälkeen toisen vuoden opinnot Alkiolla. Koska en päässyt yliopistoon, kuljin loppukesän leuka rinnassa. Onnekseni V-linjan kahden viikon työharjoittelujakso poiki minulle töitä kansanedustajan avustajana Helsingissä. Aloitin myös avoimen yliopiston valtio-opin opinnot.

Opiskelijoita on monia, tarinoita on monia ja vuodet ovat erilaisia. Minä tulen vielä pitkään muistelemaan Alkio-aikaani. Toivon, että myös sinä päätät lähteä Alkiolle – sitä et tule katumaan!

HannesTorppa

Hannes Torppa, valtio- ja yhteiskuntatieteet 2015–2016
opiskelijakunnan puheenjohtaja

Alkiolta toisen vuoden opiskelijaksi yliopistoon

Lukiossa laiminlöin koulua aika taitavasti. En ollut vakuuttunut kaikkien oppiaineiden tärkeydestä, eikä pieni paikkakunta pystynyt tarjoamaan edes kaikkia peruskursseja: jos esimerkiksi luki fysiikkaa, psykologia jäi välistä. Suuntasinkin voimavarani musiikkiin ja pyrin kohti uutta toisen asteen koulua, Pop & Jazz Konservatoriota rummut pääaineenani.

Jossain vaiheessa huomasin, että maailmassa on muutakin kuin musiikki ja ettei minusta löytyisi motivaatiota antaa alalle kaikkeani. Niinpä päädyin etsimään opiskelupaikkaa toisen intohimoni piiristä: filosofiasta. Herkkänä taiteilijapersoonana unohdin mennä valintakokeisiin ja niinpä piti keksiä, kuinka opiskella yliopiston ulkopuolella.

Alkio-opistosta kerrottiin postissa tulleessa esitteessä ja sinnehän minä sitten lähdin. Päädyin tekemään sosiologian perusopinnot, puheviestinnän perusteet ja akateemisen ruotsin kurssin, jotka kaikki ovat nyt opintopisteinä Jyväskylän yliopistossa. Alkio-opiston jälkeen hain väylällä Itä-Suomen yliopistoon, jonne pääsin ilman valintakokeita, ja valintakokeilla Jyväskylään, missä nyt opiskelen filosofiaa. Alkio-vuoden opintojen ansiosta pääsin yliopistossa aloittamaan heti jo seuraavan vuoden opintoja.

Alkiolta mukaani sain uuden opiskelutekniikan ja uusia ystäviä, jotka myös pääsivät samaan kaupunkiin yliopistoon. Pieleen mennyt lukio ei haitannut. Kenties löysin myös “elämäni rakkauden”.

 JaakkoSyren

Jaakko Syrén, filosofia 2014–2015

Lisätietoja Yhteiskunta- ja valtiotieteet -opintolinjasta.