Askel kohti ammattia

Alkio-opisto tarjoaa avoimen ammattikorkeakoulun opintoja, joita voit hyödyntää myöhemmin, mikäli jatkat opiskelua ammattikorkeakoulussa. Amk-opintoja voi suorittaa mm. terveysliikunnan linjalla ja kevätlukukaudella sosiaali- ja terveysalalle suuntaavien opintojen linjalla. Myös muiden opintolinjojen opiskelijat voivat valita amk-opintoja, mikäli ne sopivat lukujärjestykseen. 

Alkio tekee yhteistyötä Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK), Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (XAMK) ja Humanistisen ammattikorkeakoulun (HUMAK) kanssa. Alla luetellut XAMK:n opinnot sopivat hyvinvointialalle hakeutuville. HUMAK:n opinnot sopivat yhteisöpedagogiasta sekä kansalaistoiminnasta ja nuorisotyöstä kiinnostuneille.

 

JAMK

Liiketalous ja Palvelut yksikön tarjonnasta:

 • Taulukkolaskennan tehokäyttö 5 op

Opintoja Jyväskylän ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalalta ( 3 - 15 op)

 • Asiakaslähtöisyys sosiaali- ja terveysalalla (3 op)
 • Toimintakyky, osallisuus ja ohjaaminen (3 op)
 • Anatomian ja fysiologian perusteet (3 op)
 • Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen perusteet (3 op)
 • Työhyvinvointi ja työturvallisuus (3 op)
 • Sosiaali- ja terveysalan palvelut (4 op)
 • Yrittäjyys (3 op)
 • Työelämän englanti (4 op)
 • Työelämän ruotsi (4 op)
 • Työelämän viestintä (3 op)

HUMAK

 • Yhteisöpedagogi -koulutuksen opinnot 25 op
  • Yhteisöpedagogin ammatillisen toiminnan perusteet 5 op
  • Nuorisopolitiikan ja nuorisotyön perusteet 5 op
  • Kansalaistoiminnan ja järjestötyön perusteet 5op
  • Kasvatukselliset ja toiminnalliset menetelmät 5 op
  • Osallistuminen edistäminen ja aktivointi 5 op
 • Yrittäjyys 5 - 10 op
 • Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön opintoja 20 op
  Esimerkkejä opintojaksoista:
  • Kansalaistoiminnan, järjestö- ja nuorisotyön perusteet 5 op
  • Muuttuva yhteiskunta ja kansalaisuus 5 op
  • Sosiaalinen vahvistaminen ja osallisuus 5 op
  • Järjestö- ja nuorisotyön toimijat ja talous 5 op

XAMK

Esimerkkejä opintojaksoista:

 • Turvallinen lääkehoito (2 op)
 • Seksuaalisuus ja hyvinvointi (5 op)
 • Kivunhoito (5 op)
 • Liikkujan ravitsemus (5 op)
 • Ohjaus sosiaaliturvatyössä (5 op)
 • Nuorten mielenterveys ja päihdetyö 5 op