Askel kohti ammattia

Alkio-opisto tarjoaa avoimen ammattikorkeakoulun opintoja, joita voit hyödyntää myöhemmin, mikäli jatkat opiskelua ammattikorkeakoulussa. Avoimia amk-opintoja voi suorittaa mm. Soteli -linjalla. Myös muiden opintolinjojen opiskelijat voivat valita amk-opintoja, mikäli ne sopivat lukujärjestykseen. 

Alkio tekee yhteistyötä Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK), Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (XAMK) ja Humanistisen ammattikorkeakoulun (HUMAK) kanssa. Alla luetellut XAMK:n opinnot sopivat hyvinvointialalle hakeutuville. HUMAK:n opinnot sopivat yhteisöpedagogiasta sekä kansalaistoiminnasta ja nuorisotyöstä kiinnostuneille.

JAMK

Liiketalous ja Palvelut yksikön tarjonnasta:

 • Taulukkolaskennan tehokäyttö 5 op

Opintoja Jyväskylän ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalalta

 • Anatomia ja fysiologia tai Toiminnallinen anatomia (5 op)
 • Gerontologinen hoitotyö (verkko-opinnot, 4 op)
 • ICT-valmiudet (3 op)
 • JAMK InnoFlash (2op)
 • Lääketiede tai Lääketiede ja lääkehoito (5 op)
 • Näyttöön perustuva hoitotyö (verkko-opinnot, 3 op)
 • Sosiaali- ja terveysalan asiakkuus ja palvelujärjestelmä (5 op)
 • Terveyden edistäminen ja ohjaaminen (3 op)
 • Toimintakyky, osallisuus ja ohjaaminen (5 op)
 • Työelämän englanti (4 op)
 • Työelämän ruotsi (4 op)
 • Työelämän viestintä (3 op)
 • Yrittäjyys (3 op)

HUMAK

Humanistisen ammattikorkeakoulun maksuttomat kurkistuskurssit

 • Yhteisöpedagogi – ihmissuhdetyön ammattilainen 3 op
 • Otetta puhevammaisten tulkkaukseen 2 op
 • Otetta suomalaiseen viittomakieleen 2 op
 • Kulttuurituotannon perusteet 3 op
 • Yhteisöpedagogi -koulutuksen opinnot 25 op
  • Yhteisöpedagogin ammatillisen toiminnan perusteet 5 op
  • Nuorisopolitiikan ja nuorisotyön perusteet 5 op
  • Kansalaistoiminnan ja järjestötyön perusteet 5op
  • Kasvatukselliset ja toiminnalliset menetelmät 5 op
  • Osallistuminen edistäminen ja aktivointi 5 op
 • Yrittäjyys 5 - 10 op
 • Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön opintoja 20 op
  Esimerkkejä opintojaksoista:
  • Kansalaistoiminnan, järjestö- ja nuorisotyön perusteet 5 op
  • Muuttuva yhteiskunta ja kansalaisuus 5 op
  • Sosiaalinen vahvistaminen ja osallisuus 5 op
  • Järjestö- ja nuorisotyön toimijat ja talous 5 op
 • Kulttuurituottaja -koulutuksen opinnot (esimerkkejä osaamiskokonaisuuksista)
  • Kult­tuu­rin tuo­tan­nol­li­nen ym­pä­ris­tö 20 op
  • Kult­tuu­ri­tuot­ta­jan ta­lous­salk­ku – Luo­vien alo­jen ta­lou­den ja ra­hoi­tuk­sen pe­rus­teet 15 op
  • Lii­ke­toi­min­nan pe­rus­teet luo­vil­la aloil­la 20 op

XAMK

Esimerkkejä opintojaksoista:

 • Turvallinen lääkehoito (2 op)
 • Seksuaalisuus ja hyvinvointi (5 op)
 • Kivunhoito (5 op)
 • Liikkujan ravitsemus (5 op)
 • Ohjaus sosiaaliturvatyössä (5 op)
 • Nuorten mielenterveys ja päihdetyö 5 op