Huom. sivun lopussa on listaus opetettavista aineista ja linkit niitä tarjoaville opintolinjoille.

Aloita yliopistosi Alkiolla

Alkio-opisto on Suomen laajimmin avointa yliopisto-opetusta järjestävä kansanopisto. Tänäkin lukuvuonna meillä on tarjolla kymmeniä yliopistollisia opintokokonaisuuksia: perusopintoja tai niiden osia, aineopintoja sekä yleis-, kieli- ja viestintäopintoja.

Teemme yhteistyötä usean yliopiston avoimen yliopiston kanssa siten, että meillä on järjestämisoikeus avoimiin yliopisto-opintoihin, jotka ovat yliopistotutkinon osia. Alkiolla opiskelu on tehokasta henkilökohtaisen ohjauksen ansiosta. Suorittamasi opinnot voit hyödyntää, mikäli jatkat opiskelua yliopistossa. Meillä tekemäsi opinnot hyväksytään vastaanottavassa yliopistossa kunkin yliopiston AHOT-periaatteiden mukaisesti (AHOT = Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen).

Opiskelemillasi avoimen yliopiston opinnoilla voit hakea avoimen yliopiston väylän kautta kandidaatin ja maisterin tutkintojen suorittamisoikeutta. Alkiolla voit opiskella myös useamman vuoden. 

Avoin yliopisto-opetus on osa opintolinjojen opetusta. Oman linjan opintojen lisäksi voit valita opintoja myös muiden linjojen tarjonnasta, mikäli ne sopivat lukujärjestykseesi. Opiskelijat ovat yhden lukuvuoden aikana suorittaneet avoimen yliopiston opintoja 25–75 opintopistettä eli 1–2 perusopintokokonaisuutta sekä yleis-, kieli- ja viestintäopintoja. Kieli- ja viestintäopinnot kannattaa suorittaa jo meillä etukäteen, sillä yliopistoissa niihin voi joutua jonottamaan.

Lue lisää opintojen suunnittelusta: Opinto-ohjaus. Opintomaksuista voit lukea etusivun päävalikon kohdasta Opintomaksut.

Avoimet yliopisto-opinnot

Avointa yliopisto-opetusta järjestetään yhteistyössä Helsingin, Itä-Suomen (Joensuu, Kuopio), Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun yliopistojen kanssa. Opintokokonaisuuksien ja yleisopintojen opetus ja tentit järjestetään pääosin opistolla, mutta joissakin aineissa osa opetuksesta on Jyväskylässä. Alla listattuja yleis-, kieli- ja viestintäopintoja sekä yliopistollisia opintokokonaisuuksia opetetaan, mikäli saamme vuosittain haettavat opetuksen järjestämisoikeudet yliopistoilta ja opintoryhmässä on riittävästi opiskelijoita. Alla on ensin listattuna yleis-, kieli- ja viestintäopinnot ja niiden jälkeen laajemmat yliopistotutkinnon osat.

Yleis-, kieli- ja viestintäopinnot, opintopistemäärä ja suluissa vastuuyliopisto

Academic Reading, 3 op (JY)

Akademisk svenska / skriftlig, muntlig, 3/5 op (JY)

Interdisciplinary Communication skills, 3 op (JY)

Kielen ja tekstinhuolto, 2 op (LY)

Kirjoitusviestinnän perusteet, 3/5 op (JY)

Puheviestinnän perusteet, 2 op (JY)

Taloustieteen peruskurssi, 8 op (JY)

Tilastomenetelmien peruskurssi, 6 op (JY)

 

Perus- ja aineopinnot

Listan lopussa löydät lyhenteiden selitykset. Opintokokonaisuuden nimestä menee linkki yhden opintolinjan sivulle, vaikka opintoja tarjoaisi monta linjaa. Kannattaa siis vierailla myös niiden sivuilla. Listassa on ensin perusopinnot ja sitten aineopinnot. Opintopistemäärän jälkeen vastuuyliopisto on suluissa ja lopuksi on linja/linjat, joille opinnot on suunnattu.

Perusopinnot

Bio- ja ympäristötieteet, 25 op, (JY), BIOSCI

Draamakasvatus, 25 op, (JY), KASVIS

Englannin kieli, 28 op, (JY), KK

Erityispedagogiikka, 25 op, (HY), PSYKA, KASVIS

Farmasia, 25 op, (UEF), BIOSCI

Historia, 25 op, (JY), HK

Kasvatustiede, 25 op, (JY), KASVIS, OPE, SOTELI

Kauppatiede, 30 op, (UEF), KAUPPIS

Kemia, 25 op, (JY), BIOSCI, LT, LV

Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi, 25 op, (UEF), PSYKA, KASVIS

Liiketoimintaosaamisen perusteet, 28 op, (JY), KAUPPIS

Monikulttuurisuus, 25 op (TY), KK, YV

Museologia, 25 op, (JY), HK

Oikeustieteet, 42 op (TY), 9 op (UEF), OIKIS, KAUPPIS

Poliittinen historia, 25 op, (TY), YV, HK

Psykologia, 25 op, (JY), PSYKA

Ravitsemustiede, 25 op, (UEF), BIOSCI, SOTELI

Sosiaalipsykologia, 25 op (UEF), PSYKA

Sosiaalitieteet, 25 op, (TY), YV

Sosiaalityö, 25 op (JY, TY), YV

Suomen kieli ja kulttuuri vieraskielisille, 25 op (UEF), MAKOVA

Taidehistoria ja taidekasvatus 30 op, (JY), HK

Uskontotieteeteet, osia, 15–30 op (HY), HK

Valtio-oppi, 25 op, (TY), YV

Viestintä ja journalistiikka, 25 op, (JY), KK, YV

Yhteiskuntatieteet ja filosofia, 25 op, (JY), YV

Aineopinnot

Historia, 41 op, (JY), HK

Johtaminen, 30 op, (UEF), KAUPPIS

Kasvatustiede, 35 op, (JY), KASVIS

Laskentatoimi, 30 op, (UEF), KAUPPIS

Luonnonvarat ja ympäristö (osia), 16 op, (JY), BIOSCI

Markkinointi, 30 op, (UEF), KAUPPIS

Psykologia, 35 op, (JY), PSYKA

Sosiologia, 50 op, (JY), YV

Yliopistojen lyhenteet

  • HY = Helsingin yliopisto
  • JY = Jyväskylän yliopisto
  • LY = Lapin yliopisto
  • TY = Turun yliopisto
  • UEF = Itä-Suomen yliopisto

Opintolinjojen ja -ohjelmien lyhenteet

BIOSCI = Biologian ja luonnontieteiden linja
HK = Historian ja kulttuuritieteiden linja
KASVIS = Kasvatustieteiden linja
KAUPPIS = Kauppatieteiden linja
KK = Englannin kielen ja kansainvälisyyden linja
LT = Lääketieteeseen suuntaavien opintojen linja
LV = Lääketieteeseen valmentava linja (kevät)
MAKOVA = Maahanmuuttajien korkeakouluun valmentava linja
OPE = Kasvatus-ja opetusalan valmentavat opinnot (kevät)
OIKIS = Oikeustieteiden linja
PSYKA = Psykologian linja
SOTELI = Sosiaali, terveys- ja liikunta-alalle suuntaavia opintoja
YV = Yhteiskunta- ja valtiotieteiden linja