Ajankohtaista

Kovien tieteiden kesälukiossa 21.-31.7.2019 toteutuvat kurssit BIabi, FYabi, MAAabi (MABabi), MAA10/MAB5 ja KE5. Muille tarjonnassa olleille kursseille ei ilmoittautunut riittävästi opiskelijoita. Toteutuville kursseille otetaan jälki-ilmoittautuneita mukaan. Jos kemian abikertaus kiinnostaa, niin ota yhteyttä kesälukion rehtoriin (yhteystiedot sivun alareunassa). Kesälukion päivitetty lukujärjestys löytyy myös tältä sivulta.

Tervetuloa kesälukioon!

Mitä hyödyllistä ja mukavaa kesällä voi tehdä?

No, voi vaikka osallistua kesälukioon! Tartu tilaisuuteen ja vietä 11 päivää luonnonkauniissa ympäristössä Päijänteen rannalla! Kovien tieteiden kesälukiossa Jyväskylän Korpilahdella opiskelet tehokkaasti lukiokursseja tai kertaat jo oppimaasi. Lukio-opintojen merkitys tulevaisuuden jatko-opintoihin pääsyn ja niissä menestymisen kannalta on suuri.

Kovien tieteiden kesälukio järjestetään Alkio-opistossa, joka on tunnettu laadukkaasta opetuksestaan ja yksilöllisestä ohjauksestaan. Opistolla vallitsee hyvä yhteishenki ja lämmin, rento ilmapiiri.

Kesälukiossa on tarjolla kursseja biologiasta, fysiikasta, kemiasta, matematiikasta ja ruotsista. Katso ohjelma alla. Opiskelun lisäksi ohjelmaan kuuluu työpajoja, retki Unescon maailmanperintökohteeseen Struven ketjun pisteelle ja vapaa-ajan toimintaa. Sauna lämpiää neljä kertaa ja Päijänteessä voi pulahtaa vilvoittelemassa.

Kovien tieteiden kesalukio

Opetus

Voit valita lukujärjestyksestä itsellesi 1–3 kurssia. Lukion pakollisten ja syventävien kurssien laajuus on 38 tuntia. Kursseihin sisältyy ennakkotehtäviä. Kaikkien kurssien toteutumisen edellytyksenä on 10 opiskelijan minimiosallistujamäärä. Kurssit järjestetään v. 2015 opetussuunnitelman mukaan. Sovi valitsemiesi kurssien hyväksilukemisesta etukäteen oman lukiosi rehtorin tai aineenopettajan kanssa.

Opetusohjelma

BIOLOGIA

Biologian kertaus, BIabi (soveltava kurssi)

Tavoite: Tiedollisina tavoitteena on lisätä ymmärrystä keskeisistä biologian teorioista ja muodostaa selkeä kokonaiskuva biologiasta sekä ymmärtää eri kurssien sisältöjen keskinäiset yhteydet sekä soveltaa näitä tietoja. Lisäksi tavoitteena on kartoittaa oma osaamisen taso, jotta kurssin jälkeen tietää, mitä valmistautumista vielä tarvitsee ja miten kannattaa valmistautua kirjoituksiin.
Sisältö: Kurssilla kerrataan lukion oppimäärän keskeisiä teorioita ja harjoitellaan vastaustekniikkaa esimerkiksi tekemällä vanhoja ylioppilaskirjoitustehtäviä. Näiden avulla kehität ohjatusti tiedollisia ja taidollisia valmiuksiasi ylioppilaskirjoituksiin tai jatko-opintoihin. Kurssilla harjoitellaan myös digitaalisten järjestelmien käyttöä. Parhaan hyödyn kertauskurssista saatkin, jos olet jo suorittanut kaikki biologian kurssit.

FYSIIKKA

Fysiikka luonnontieteenä, FY1 (pakollinen kurssi) (Tämä kurssi ei toteudu)

Tavoite: Tutustua fysiikkaan tieteenä ja luoda pohjaa myöhempien fysiikankurssien opiskelulle. Oppia tekemän fysiikan tutkimusta: keräämään tuloksia, esittämään tuloksia graafisesti ja arvioimaan tutkimusten luotettavuutta.
Sisältö: Aiheina Newtonin lait ja liikeilmiöt, maailman perusvuorovaikutukset ja maailmankaikkeuden rakenne ja syntyminen. Kurssilla käytämme myös sähköisiä apuvälineitä, kuten LibreOfficea.
Opettaja: Ossi Kosonen

Fysiikan kertaus FYabi

Tavoite: Oppia matemaattisia laskutaitoja, tulosten graafista esittämistä ja ongelmanratkaisukykyä arkipäivän fysikaalisiin tilanteisiin.
Sisältö:
Kurssilla kerrataan ja syvennetään ymmärrystä fysiikan klassisimmilla alueilla: mekaniikassa, lämpö- ja aalto-opissa. Kurssilla kootaan yhteen lukiofysiikan kurssien FY1, FY2, FY4 ja FY5 aihealueet. Kurssilla käytämme digitaalisia menetelmiä: GeoGebra mittaustulosten analyysissä ja sen valmiit materiaalit opetuksen tukena; simulaatiot ilmiöiden havainnollistamisessa ja LibreOffice-ohjelmisto fysiikan vastausten laadinnassa. Kurssi sopii sekä ylioppilaskirjoituksiin valmistautuville että luonnontieteellisille aloille opiskelemaan aikoville.
Opettaja: Juha Alanne

KEMIA

Reaktiot ja tasapaino KE5 (syventävä kurssi)

Tavoite: Oppia käyttämään laskennallisia ja graafisia malleja reaktionopeuden ja kemiallisen tasapainon kuvaamisessa, selittämisessä ja ennusteiden tekemisessä.
Sisältö: Perehdymme kemialliseen tasapainoon yleisesti, sekä sen merkittävään erityistapaukseen: happamuuteen. Tämä on toinen lukion laskupainotteisista kemian kursseista, ja se näkyy ohjelmassa laskujen vahvana painotuksena. Kurssilla käyttämämme digitaaliset menetelmät: GeoGebra happamuuslaskujen tukena ja LibreOffice-ohjelmisto kemiavastausten laadinnassa. Lisäksi simulaatiot käsitteiden opetuksen ja oppimisen tehosteena.
Opettaja: Juha Alanne

MATEMATIIKKA

matematiikkaaLausekkeet ja yhtälöt MAB2 (Pakollinen kurssi) (Tämä kurssi ei toteudu)

Tavoite: Ymmärtää lineaarisen riippuvuuden, verrannollisuuden ja toisen asteen polynomifunktion käsitteet ja vahvistaa yhtälöiden ratkaisemisen taitoja sekä oppia ratkaisemaan toisen asteen yhtälöitä.
Sisältö: Kurssilla käsittelemme suureiden välistä lineaarista riippuvuutta ja verrannollisuutta, opettelemme ratkaisemaan ensimmäisen ja toisen asteen yhtälöitä sekä harjoittelemme käyttämään laskinta polynomifunktion tutkimisessa ja polynomeihin liittyen sovellusten ratkaisussa. Kurssilla käyttämämme digitaaliset menetelmät: GeoGebra yhtälöiden ratkaisemisessa ja sen valmiit materiaalit opetuksessa.
Opettaja: Juha Alanne

Todennäköisyys ja tilastot (MAA10) (Pakollinen kurssi)

Tälle kurssille voit tulla kertaamaan myös vastaavan lyhyen matematiikan kurssin sisältöjä. Lisää ilmoittautumislomakeen tekstikenttään tieto, että tulet suorittamaan Tilastot ja todennäköisyys, MAB5-kurssia.

Tavoite: Havainnollistaa erilaisia tilastollisia jakaumia ja oppia määrittämään sekä tulkitsemaan jakaumien tunnuslukuja ja lisäksi perehtyä todennäköisyyslaskennan perusteisiin.
Sisältö: Kurssilla perehdymme diskreettien ja jatkuvien jakaumien tunnuslukuihin sekä opimme soveltamaan erilaisia todennäköisyysjakaumia kuten normaalijakaumaa. Lisäksi tutustumme kombinatoriikkaan sekä klassisen todennäköisyyden laskusääntöihin. Datan hakemisessa, käsittelyssä ja tutkimisessa sekä jakaumien tunnuslukujen määrittämisessä ja todennäköisyyksien laskemissa käytämme erilaisia ylioppilaskirjoituksissa käytettäviä sähköisiä apuvälineitä.
Opettaja: Ossi Kosonen

Pitkän matematiikan kertaus MAAabi + MABabi (sovaltava kurssi)

Tälle kurssille voit tulla kertaamaan myös lyhyen matematiikan sisältöjä. Lisää ilmoittautumislomakkeen tekstikenttään tieto, että tulet suorittamaan MABabi-kurssia.

Tavoite: Kerrata ylioppilaskirjoitusten keskeisempiä matematiikan sisältöjä ja kokonaisuuksia.
Sisältö: Kurssilla laskemme vanhoja ylioppilaskirjoitustehtäviä sekä perehdymme sähköisen ylioppilaskokeen rakenteeseen ja tehtävätyyppeihin. Tehtävien teon lomassa tutustumme myös digitaalisiin apuvälineisiin kuten GeoGebra-sovellukseen.
Opettaja: Ossi Kosonen

RUOTSI

Kertauskurssi RUBkert (soveltava kurssi) (Tämä kurssi ei toteudu)

Tavoite: Oppia ruotsin kielen perusrakenteiden lisäksi vaativimpiakin rakenteita ja harjoitella suullista ja kirjallista ilmaisua ruotsiksi.
Sisältö: Kurssilla tehdään esimerkiksi luetun- ja kuullun ymmärtämistehtäviä, sanastoharjoituksia, kielioppitehtäviä ja erilaisia suullisia harjoituksia.

Kurssien valinta ja lukujärjestys

Valitse 1–3 kurssia, korkeintaan yksi kustakin ryhmästä.

 1. Ryhmä (R1): BIabi, MAB2, MAAabi
 2. Ryhmä (R2): FY1, FYabi, RUBkert
 3. Ryhmä (R3): MAA10/MAB5, KE5

Kesälukion 2019 lukujärjestys

Lukujärjestys on päivitetty 5.6.2019.

Lukkari 2019

Kesälukion muu ohjelma 2019

Työpajat

 • Vesien näkymätön elämä; tutkimuksia mikroskoopilla
 • Keittiöluonnontiede; fysiikkaa käytännönläheisesti
 • Self-help -työpaja stressinhallintaan: rentoutumis- ja mindfullness-harjoituksia
 • Öljytankkerionnettomuus Itämerellä -simulaatio
 • Opinto-ohjaus: saatavilla pienryhmä- ja yksilöohjausta

Työpajoja toteutetaan 3–6 riippuen kesälukioon osallistuvien määrästä.

Ohjattu vapaa-ajan toiminta (sisältyy täysihoitohintaan)

 • Pelejä yms. ohjattua toimintaa
 • Peli-ilta rantasaunalla
 • Leiritulet grillikatoksessa

Retki (sisältyy täysi- ja puolihoitohintaan)

 • Struven ketjun pisteelle Oravivuorelle, joka on yksi Unescon maailmanperintökohteistaStruven pisteella

Muut omatoimiset harrastus- ja ajanviettomahdollisuudet

 • Oma uimaranta. Rantasauna ja takkatupa käytössä 4 iltana majoittuville
 • Lähietäisyydellä aktiviteettipuisto ja toinen uimaranta
 • Alueella on hyvät ulkoliikuntamahdollisuudet, mm. frisbeegolf-rata ja beach volley kenttä Korpilahden keskustan tuntumassa
 • Kävelyetäisyydellä sijaitsee myös Korpilahden satama palveluineen sekä Korpilahden keskusta

Videokilpailu 2019: voita 300 € hyvitys osallistumismaksuun

 Kesälukioseura julistaa kaikille kesälukiolaisille videokilpailun. Kilpailun voittaja palkitaan 300 €:n kesälukiostipendillä. Stipendi huomioidaan takautuvasti vuoden 2019 kesälukion osallistumismaksussa ja mahdollisen ylijääneen osan voi käyttää vuonna 2020.Lue lisää: Videokilpailu

Kesälukioon 2019 hakeminen ja peruutusehdot

Voit ilmoittautua kesäkurssille kesälukion alkuun asti. Kesälukio toteutetaan 21.7. - 31.7.2019. Täytä sähköinen hakulomake. Varmista osallistumisesi sähköpostilla, kun olet saanut kutsukirjeen kesälukioon. Vapaita paikkoja voi kysyä kesälukion alkamiseen saakka!

Peruutusehdot

 • 6.6.2019 mennessä maksutta,
 • 7.6. - 6.7. peritään puolet kurssimaksusta,
 • 7.7.2019 jälkeen veloitetaan koko kurssimaksu.

Lääkärintodistuksella peruutus on mahdollista maksutta. Myöhemmin kuin 14 vuorokautta ennen kurssin alkua ilman pätevää syytä (sairaus tai muu vastaava; lääkärintodistus vaaditaan) tehdyistä peruutuksista opistolla on oikeus periä kuluina koko osanottomaksu. Jos kesälukioon ilmoittautunut ei osallistu kesälukioon, eikä peru osallistumistaan, niin kurssimaksu peritään kokonaisuudessaan.

Hinnat 2019

559 € täysihoidolla (sis. 1–3 kurssin opetus, ohjelma, majoitus 2 hh, ateriat); lisä 1 hh on 50 €.

299 € puolihoidolla (sis. 1–3 kurssin opetus, lounas, päiväkahvi, ohjelma)

169 € yhden kurssin opetus

Stipendit

Kansan Sivistysrahasto on myöntänyt Kesälukioseuralle 1500 € avustuksen apurahojen jakamiseen. Apurahat jaetaan taloudellisin ja sosiaalisin perustein. Apurahan saadakseen tulee kesälukioon pyrkivän täyttää sähköinen apuraha-anomus viimeistään 7.5.2019 osoitteessa: http://kesalukio.fi/apuraha-anomus. Kaikille apurahaa hakeneille ilmoitetaan päätöksestä toukokuun puoliväliin mennessä.

Järjestäjä

Alkio-opisto
www.alkio.fi

Kesälukion rehtori

FM Kirsi Hintsanen

Tiedustelut

Kirsi Hintsanen
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
p. 040 714 3459

Koulutussihteeri Seija Solonen
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
p. 040 714 3449

Lisää kesälukiosta

Kesälukioseura ry
http://kesalukio.fi/

 Kokemuksia

Kesän 2019 palautteista poimittua: “Antoisinta oli ehdottomasti uusiin ihmisiin tutustuminen. Sain käytyä kesälukiossa kemian 5. kurssin ennen syksyn kirjoituksia ja sain kerrattua hieman pitkän matikan ja fysiikan kursseja, joka helpottaa minua tulevana abivuonnani.”

opiskeluaSyksyllä 2017 unelma hammaslääkärin ammatista oli mielessäni. Lukiosta oli 5 vuotta aikaa enkä ollut opiskellut luonnontieteitä. Matematiikkakaan ei ole koskaan sujunut kovin hyvin lukiossa. Tiesin että valtava työmäärä on edessäni, jos haluan päästä lääketieteelliseen sisään. Ajattelin tosissani yrittää. Aloitin lukemaan pääsykoetta varten itsekseni. En päässyt kovin pitkälle, kun aiheet ylittivät ymmärrykseni. Soitin Alkio-opistoon ja kyselin mitkä heidän opinnoistaan palvelisivat tarpeitani. Puhelimeen vastasikin fysiikan opettaja Sami, joka neuvoi minua ottamaan kesälukiosta fysiikan ja lyhyen matematiikan kursseja päästäkseni alkuun. Vastaanotto kesälukiossa oli mukava. Kaikessa sai apua ja tukea opettajilta ja henkilökunnalta. Vaikka kurssit olivat tiiviitä, asiat jäivät mieleen, kun tunneilla keskittyi ja teki tehtävät. Tuntien välissä pystyi kesästäkin nauttimaan. Kävin välillä opiston rannalla uimassa ja laskemassa kotitehtäviä. Sain tauon jälkeen kiinni kummastakin aiheesta. Kiva kokemus.

Emmi Pirttijärvi, Kovien tietieden kesälukio 2018