Kieli tutuksi

Alkio-opiston Kielikoppi on kaikkia opiskelijoita palveleva "kielikeskus", joka järjestää kaikille avoimia viestintä- ja kieliopintoja. Kurssivalikoimaan kuuluu sekä korkeakoulututkintoihin kuuluvia pakollisia viestintä- ja kielikursseja että opiston omia kursseja. Kirjoitus- ja puheviestinnästä sekä englannista, ruotsista ja ranskasta on tarjolla eritasoisia kursseja. Lyhyistä vieraista kielistä on alkeiskursseja. Kielen opiskelun lisäksi tutustutaan kielialueen kulttuuriin.

Käytännölliset puheviestinnän harjoitukset ja kirjoitustehtävät monipuolistavat ajattelun taitoa ja omaa ilmaisua. Kieliopinnoilla voi täydentää ja tukea muita opintojaan. Kieli- ja viestintätaidoista on hyötyä jatko-opinnoissa, työelämässä ja elämässä muutenkin.

Kielikopin tarjontaa

  • kirjoitusviestintä
  • puheviestintä
  • englanti
  • ruotsi
  • ranska
  • kulttuurienvälinen viestintä
  • kielen kääntäminen

 Ulkomaille kielikylpyyn?

Kielikopin kautta saat apua, mikäli haluat lähteä Alkio-ajan jälkeen vaihto-opiskelijaksi ulkomaille. Alkio-opisto on yhteistyössä Tšekin Kaarlen yliopiston kanssa. Alkio-opiston opiskelijoista valitaan hakemusten perusteella vuosittain yksi opiskelija, joka saa opiskella syys- tai kevätlukukauden Prahassa. Vastaavasti yksi Kaarlen yliopiston suomen kielen opiskelija viettää yhden lukukauden Alkio-opistolla joka vuosi.