Varmuutta Polamkin pääsykokeisiin valmistautumiseen

Alkio-opisto on ihana paikka, keskellä kaunista Korpilahtea. Opiston yhteishenki on linjasta riippumatta motivoiva ja positiivinen. Alkio-opistolla ollaan kaikkien kavereita ja kannustetaan aina toisiamme opinnoissa eteenpäin, täältä löytyy kavereita etkä jää yksin!

Alkio-opisto tuli ensimmäistä kertaa itselleni vastaan noin vuosi sitten kesällä, kun selasin Instagramia. Olen siis päätynyt opistolle selaamalla somea sekä olin aikaisemmin kuullut ystäviltäni Alkio-opistosta.

Itse opiskelin opistolla Supo-linjalla eli Suuntana poliisiala linjalla, joka valmentaa poliisiammattikorkeakoulun pääsykokeisiin. Itse koin tämän linjan enemmän valmennuskurssina, koska sitähän tämän linja juurikin oli. Meitä valmennettiin viisi kuukautta pääsykokeisiin.

Oman linjani opinnoissa oli otettu laajasti pääsykokeissa tarvittavat asiat huomioon. Polamkin pääsykokeiden ensimmäisessä vaiheessa on kolme eri osa-aluetta: fyysinen testi, kirjallinen koe ja psykologisia testejä.

Fyysistä puolta pääsi monipuolisesti kehittämään liikunnanopettaja Antin tunneilla. Kurssien alussa Antti testasi meidän sen hetkisen lihaskunnon, ketteryyden ja kestävyyden juoksussa. Näiden tulosten perusteella jokaiselle halukkaalle hän räätälöi oman treeniohjelman joka kehittyi koko 5 kk ajan. Lihaskunnon lisäksi treenasimme kerran viikossa yhdessä juoksua, juoksutreenit painottuivat yleensä intervallitreeniin, mutta välillä juostiin matkaa sekä noin kerran kuussa testattiin 1500 m juoksutesti. Oikeastaan kokoa ajan tiesi missä kunnossa oli ja mikä osa-alue vaatii lisää harjoitusta. Mahtava lisä oli myös se, että Antti oli aina valmis auttamaan ja vastaamaan kysymyksiin sekä me saimme itse vaikuttaa todella paljon kurssin sisältöön.

Kirjallista koetta varten saimme apua aineistokirjoittamisen sekä kielenhuolto ja teoria -kursseilla. Polamkin pääsykokeissa pääpaino on kirjallinen osuus ja uskon puhuvani kaikkien linjalaisteni puolesta, että tämä on se syy miksi suurin osa haki kyseiselle linjalle. Itse halusin saada varmuutta kirjoittamiseen ja oppia miten kirjoittaa hyvä essee. Sen myös sain ja opin! Opettajamme Laura takasi meille laadukkaat ja monipuoliset kurssit.

Aineistokirjoittamisen kurssi painottui enemmän itse pääsykoekirjan artikkeleihin ja esseen kirjoittamiseen. Tälläkin kurssilla oli tasaisin väliajoin ainekirjoitus testejä, joka auttoi näkemään missä asioissa oma kirjoitustaito on. Kurssilla oli myös paljon vertaisarviointeja ja ne olivat kultaakin arvokkaampia oppimismahdollisuuksia. Pääsimme näkemään toistemme esseitä ja oppimaan niistä erilaisia näkökulmia omaan kirjoittamiseen.

Kielenhuolto ja teoria -kurssi taas painottui nimensä mukaan kielenhuoltoon. Tämä kurssi oli itselleni myös hyödyllinen koska omista kouluajoista oli hetki vierähtänyt.

Oikeustieteiden perusteet -kurssi auttoi ymmärtämään, miten lakitekstiä tulkitaan ja miten Finlexiä käytetään. Kurssin aikana opettajamme Riikka avasi meille esimerkiksi rikosoikeutta, poliisilakia, oikeustieteitä sekä oikeusnormeja. Pääsimme kurssin aikana tekemään ryhmässä erilaisia harjoituksia oikeustieteiden saloissa ja näistä harjoituksista oli paljon hyötyä. Opimme ymmärtämään esimerkiksi, miten oikeudellisia ongelmia ratkotaan.

Soveltuvuuskurssi antoi meille valmiuksia psykologisia testejä varten, tietenkään kyseiseen aiheeseen ei täysin voi valmistautua, mutta kurssi antoi varmuutta ja tiettyjä valmiuksia kyseiseen osioon. Kurssilla päästiin hieman syvällisemmin paneutumaan aiheeseen; miksi haluan poliisiksi? Opettajamme Heta (Heta on opintovapaalla Kasvatustieteiden linjan johtajan tehtävästä) kertoi meille paljon asioita, jotka kannattaa selvittää itselleen ennen pääsykokeita. Lisäetua toi myös se, että kyseisen kurssin opettaja opiskelee tällä hetkellä poliisiammattikorkeakoulussa.

Opistolla saatiin opetus toteutettua turvallisesti koronasta huolimatta. Opiston henkilökunta teki kaikkensa, että meillä olisi turvallista opiskella niin kauan opistolla kuin vain pystyi. Mutta vaikka yksi kuukausi opiskeltiin etänä ei se menoa hidastanut, koska kaikilla oli motivaatio korkealla omissa opinnoissaan. Tietenkin etäopiskelu oli raskasta, mutta meidän linjan yhteishenki toi oman kannusteen asiaan. Kiitos siis meidän linjan ryhmähengen!

Haluan suositella Alkio-opiston Suuntana poliisiala -linjaa kaikille, jotka suunnittelevat poliisiammattikorkeakouluun hakemista! Varsinkin jos olet epävarma jostakin ylhäällä mainituista osa-alueista. Kyseinen linja antoi itselleni lisää varmuutta ja apua valmistautua pääsykokeisiin. Voin näin jälkeenpäin sanoa, että ei ollut turha viiden kuukauden reissu, suosittelen!

Alkio-opisto tarjoaa laajat opiskelumahdollisuudet jokaisella linjalla sekä ammattitaitoisen henkilökunnan ja opetuksen. Jos edes mietit niin hae!

Suuntana poliisiala -opintolinjan opiskelijan kuva

Miisa Köykkä, Suuntana poliisiala kevät 2021

Lisätietoja Suuntana poliisiala -opintolinjasta

Opintoja - aterioita - unta

Alkio-opisto on Suomen laajimmin avoimia yliopisto- ja amk-opintoja tarjoava kansanopisto Jyväskylän Korpilahdella. Alkio-opisto tarjoaa Tähtelä nimen alla juhla-, kokous- ja majoituspalveluja, joita käyttää vuoden aikana pari tuhatta asiakasta. Erilaisia asiakkaiden tapahtumia ja tilaisuuksia Alkio-opistolla on vuosittain parikymmentä.

Vuosittain kampuksella opiskelee noin 400 kaikkialta Suomesta tullutta opiskelijaa. Heistä Alkio-opiston opiskelijoita on noin 270 ja Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijoita noin 130. Kampusalueella asuvia on noin 150.

Tervetuloa käymään ja tutustumaan!

Alkio ilmakuva

Aloita yliopisto- ja AMK-opintosi Alkiossa!

Jäitkö ilman opiskelupaikkaa? Etstikö omaa alaasi? Halutko kehittää opiskelutaitojasi tai vaihtaa ammattia? Alkio-opistossa voit aloittaa korkeakouluopintosi ilman valintakokeita ja suorittaa useiden eri alojen väyläopinnot. Valitset opinnot laajalta opintarjottimelta, opiskelutaitosi kehittyvät ja löydät itsellesi mieluisan alan. Opiskelemasi korkeakoulututkinnon osat voit liittää tutkintoosi myöhemmin. 

Alkio-opisto tarjoaa sinulle laadukasta ja mukaansa tempaavaa opetusta sekä henkilökohtaista ohjausta. Teemme yhteistyötä viiden yliopiston ja kolmen ammattikorkeakoulun kanssa. Opintomaksuun sisältyvänä Alkiolla on tarjolla kymmeniä yliopistollisia arvosanoja ja niiden osia sekä amk-opintokokonaisuuksia. Katso laaja opintotarjottimemme päävalikosta kohdasta Opiskelu.

Alkio-opiston toimintaa ohjaavina arvoina ovat voimaannuttava yhteisöllisyys, edelläkävijyys, laatu, kestävä kehitys, aktiivinen kansalaisuus ja tulevaisuususko.

Alkiolla vallitsee hyvä yhteishenki, lämmin ja tasa-arvoinen ilmapiiri. Parhaat oppimistulokset saavutetaan yhdessä opiskellen ja toisia kannustaen. Samalla syntyy elinikäisiä ystävyyksiä. Opiskelijoidemme tarinoita voi lukea etusivujen linkeistä Opiskelijat kertovat ja Opiskelijat arvioivat.

Alkio on väylä jatko-opintoihin korkeakouluissa. Vietä hyödyllinen ja aktiivinen korkeakouluun suuntava vuosi. Samalla otat tärkeitä ja isoja askeleita opintopolullasi.

Jaana Laitila 2018

Jaana Laitila

KT, rehtori

Korpilahti - parasta Jyväskylää!

Kannattaa tutustua myös Korpilahti-infoon. Korpilahti on Jyväskylässä sijaitseva noin 5000 asukkaan kaunis asuinalue, jonka jylhä Päijänne jakaa maa- ja vespuoleen. Alueella on vahva kulttuuritarjonta; kesäisin Korpilahden teatterilla on näytöksiä Korpilahden sataman piippurakennuksessa. Korpilahden Satama on palkittu vuoden vierasvenesatamana. Lisäksi alueella on Höyry-galleria, takomo Routarauta ja kahvila-ravintola Satamakapteeni.

Korpilahdelta löytyy myös upeita kohteita ulkoiltavaksi: Struven ketjun Oravivuoren mittauspiste, joka on yksi Unescon kuudesta Suomessa sijaitsevista maailmanperintokohteiden mittauspisteistä, sekä Vaarunvuori luontopolkuineen ja harvinaisine lajistoineen. Kesäaikaan Korpilahden kylät tarjoavat lukuisia tapahtumia, joihin kannattaa osallistua. Saunojille on myös luvassa iloisia uutisia: yleisiä saunavuoroja löytyy kolmelta eri kylältä, joista korsusauna lienee erikoisin.

Hevoset ovat osa korpilahtelaisten arkea. Korpilahden eteläisiä kyliä rytmittävät hevoslaitumet, maneesit ja tarhat. Korpilahti-infosta löydät lisätietoja yksityistalleista ja ratsastuskouluista.

Korpilahti info

 

Toiminta-ajatus

Alkio-opiston toiminta-ajatus eli missio pohjautuu toimilupaan. Alkio-opisto on oppilaitos ja palveluntarjoaja, joka

 • on
  • laadukas ja monialainen
  • muuntautumiskykyinen
 • luo hyvinvointia
  • olemalla turvallinen yhteisö ja ympäristö
  • tarjoamalla huolenpitoa, ruokaa, yhteisön, asumisen
  • tyydyttää tiedon ja viestinnän tarvetta
 • kannustaa
  • kasvamaan ihmisenä ja itsenäistymään
  • saavuttamaan tavoitteet
  • toimimaan aktiivisena yhteiskunnan jäsenenä

Alkio-vuoden aikana kasvetaan ja opitaan yhdessä sekä hankitaan eväitä onnistumiseen ja opiskelupaikan saamiseen korkeakoulusta. Samalla voit kenties löytää myös  “elämäsi rakkauden”. Opiskeluarjesta voit lukea blogista.

Lue, mitä eri opintolinjojen opiskelijat kertovat opiskelustaan Alkio-opistossa:

Alkio opisto Hedvig2"Yksi YV-linjan hyvistä puolista on se, että yhteiskuntatieteiden sisällä pääsee tutustumaan vielä sen eri oppiaineisiin. Itsekään en aluksi tiennyt että alan sisälläkin oppiaineet eroavat toisistaan, joten tutustumalla niihin varmistaa omat mielenkiinnonkohteet.

Suurin hyöty, joka opistovuodesta jäi käteen, on ehkä tieteellisen tekstin kirjoittaminen ja lukeminen sekä yleisesti akateemiseen maailmaan ja sen käytäntöihin tutustuminen. Ne auttoivat niin tenteissä kuin pääsykokeessakin. Loppujen lopuksi paikka korkeakouluun aukeni useammastakin suunnasta: Jyväskylään pääsykokeella ja Turkuun avoimen väylällä." – Hedvig

 Lue Hedvigin opiskelijatarina.

 

190 päivää Alkiolla -blogi

Alkio-opiston blogissa opiskelijat kertovat elämänmenosta ja opiskelusta Alkio-opistossa.

Blogin perusti lukuvuonna 2018–2019 psykologian opiskelija Kirsi.

Lukuvuonna 2019–2020 blogin ylläpitäjänä toimii Englannin kieli ja kansainvälisyys -linjalla  viestinnän ja median perusopintoja opiskelija Nelli. Vierailevina kirjoittajina toimivat yhteiskuntatieteitä ja filosofiaa sekä sosiaalipsykologiaa opiskeleva Ilona ja valtio-oppia sekä luonnontieteitä opiskeleva Salla.

Lukuvuonna 2019–2020 blogia kirjoittavat Henna Tirkkonen (Englannin kieli ja kansainvälisyys),  Säde Saari ja Triinu Grün (Yhteiskunta- ja valtiotieteet), Inka Illukka (Historia),  ja Ella Lehtonen (Psykologia). Säde ja Triinu toimivat blogin ylläpitäjinä.

Lukuvuonna 2020–2021 blogia kirjoittavat Mai Stenblad Maahanmuuttajien korkeakouluun valmentavalta linjalta sekä päätoimittaja Erin Sinkko ja Senja Kostiander Luovan kirjoittamisen linjalta.

Alkio-opiston 190 päivää Alkiolla -blogin toimitus 2021

Mai, Erin ja Senja

Tervetuloa seuraamaan 190 päivää Alkiolla -blogia!

 

Alkion arvot ja pelisäännöt

Alkio-opiston arvot on kiteytetty arvopyramidiksi.

Alkion arvot pieni
 

 • Voimaannuttava yhteisöllisyys: ihmisyys, avoimuus, arvostaminen, suvaitsevaisuus, tasa-arvo eli Alkio-opistossa ihminen kohtaa ihmisen.
 • Edelläkävijyys: tavoitteellisuus, kehittäminen, kehittyminen, luotettavuus eli Alkio-opisto on tiennäyttäjä ja edustaa parasta laatua.
 • Laatu: luotettavuus, taloudellisuus ja tehokkuus, markkinalupauksen pitäminen ja Alkio-opistossa on oikea ihminen oikealla paikalla.
 • Kestävä kehitys: ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys eli Alkio-opistossa inhimillinen ja sosiaalinen pääoma, ympäristön huomioiminen ja taloudellisuus luovat perushyvinvointia.
 • Aktiivinen kansalaisuus: Alkio-opisto toimii yhteiskunnassa ja kasvattaa hyviä kansalaisia, jotka vievät yhteiskuntaa eteenpäin.
 • Tulevaisuususko: myönteisyys, luottavaisuus, välittäminen eli Alkio-opistossa uskotaan, että juurista ammentamalla voidaan luoda tulevaa ja olla edelläkävijöitä

Alkio-opiston henkilökunnan yhteisesti sovittu pelisäännöt on kuvattu pelisääntöpyramidina.

Alkion pelisäännöt 400x390